Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku

2 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020)
Uchwalona 24 września 2012r. Cel strategiczny 3. ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ Cel operacyjny 3.2. Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego − Stworzenie sieci dialogu nt. koncepcji zagospodarowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w województwie pomorskim (szczególnie gazu łupkowego) oraz monitoring stanu prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych ww. złóż w regionie; − Wykonanie prac studialnych dotyczących korzyści, zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów związanych z planowanymi w regionie inwestycjami energetycznymi (m.in. w zakresie źródeł energii i infrastruktury przesyłowej); − Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu Województwa w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania OZE i kształtowania postaw prosumenckich

3 Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska Ekoefektywne Pomorze
Uchwalony 08 sierpnia 2013r. Realizacja zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego zapisanych w SRWP 2020 Powołanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację i realizację działań Samorządu Województwa w obszarze energetyki, szczególnie w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystania OZE i kształtowania postaw prosumenckich W porozumieniu z Samorządem Województwa WFOŚiGW w Gdańsku w ramach swojej struktury będzie koordynował działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechniania wykorzystanie OZE oraz poszanowania energii. Przedmiotem koordynacji działań będzie przede wszystkim: Upowszechnienie postępu i wspieranie działań w dziedzinie energooszczędności, efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, a przez to zmniejszenia obciążenia środowiska Udział tworzeniu warunków do praktycznego wdrażania projektów i technologii z tej dziedziny we współpracy z krajowymi instytucjami i organizacjami Maksymalizacja wykorzystania lokalnych zasobów energii (energetyka rozproszona) i wzmacnianie postaw prosumenckich Szkolenie i koordynacja pracy „energetyków gminnych” (pracowników powołanych w gminach do działalności w zakresie poszanowania energii

4 Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku
Doradztwo i wsparcie z zakresu energetyki dla jst w tym: doradztwo i szkolenie pracowników jst powołanych do działań w zakresie energetyki wypracowanie wymagań wobec planów gospodarki niskoemisyjnej doradztwo w zakresie zamówionych audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz ich przełożenia na zamówienia dotyczące inwestycji;  Wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w tym: stworzenie kodeksu dobrych praktyk w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w szczególności znajdujących się pod opieka konserwatora zabytków; wspieranie i promocja wdrażania projektów innowacyjnych, efektywność energetyczna w transporcie Wspieranie i promocja rozwoju wykorzystania OZE w tym: wspieranie rozwoju sektora prosumenckiego, wspieranie rozwoju innowacji z zakresu OZE;

5 Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku
4. Informacja w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu energetyki i efektywności energetycznej. Rozwój edukacji energetycznej w tym: stworzenie i prowadzenie portalu edukacji energetycznej promocja i rozwój zielonych zamówień publicznych; wsparcie rozwoju edukacji energetycznej (rozwoju zawodowej edukacji energetycznej oraz edukacji liderów lokalnych ) ; działania edukacyjne w zakresie ograniczenia niskiej emisji (aspekty środowiskowe i zdrowotne); inicjowanie i wpieranie powstawania nowych kierunków studiów podyplomowych z zakresu efektywności energetycznej;

6 Czas trwania studiów: od 15.02.2014 do 28.02.2015
Wykaz zajęć dydaktycznych Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – zarządzanie energią w gminach i powiatach Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Czas trwania studiów: od do Podstawy prawne Ocena stanu technicznego budynków Ocena stanu technicznego źródeł ciepła Ocena stanu technicznego instalacji grzewczych i wentylacyjnych Ocena stanu oświetlenia przestrzeni publicznej i ocena instalacji oświetleniowej w budynku Instalacje klimatyzacyjne i rekuperacji energii Skojarzone wytwarzanie energii o układy mikrokogeneracji Audyt energetyczny Charakterystyka energetyczna budynków Gospodarka energetyczna w gminach i powiatach Infrastruktura energetyczna gmin Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych Budownictwo niskoenergetyczne i pasywne Audyty parametrów zakupu energii elektrycznej Audyty efektywności energetycznej Bilans energii na poziomie gmin Scenariusze zaopatrzenia gminy w energię Planowanie energetyczne w gminach Liczba godzin zajęć (ogółem): 188

7 Dziękujemy za udział w szkoleniu
Zapraszamy do współpracy Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku WFOŚiGW w Gdańsku ul. Straganiarska 24-27 Tel/fax


Pobierz ppt "Zespół ds. Energetyki WFOŚiGW w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google