Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produktów Ochrony Zdrowia Anna Kosmacz-Chodorowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produktów Ochrony Zdrowia Anna Kosmacz-Chodorowska"— Zapis prezentacji:

1 Produktów Ochrony Zdrowia Anna Kosmacz-Chodorowska
II Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Wspomaganie logistyki w farmacji wg standardów globalnych GS1 – Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia 10 – 11 czerwca Rzeszów / Świlcza Anna Kosmacz-Chodorowska

2 Agenda Standardy i rozwiązania systemu GS1 na rzecz ochrony zdrowia z wykorzystaniem internetowej bazy produktów wg GS1 Moje GS1 a Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ) w tym produktów refundowanych w Polsce założenia KBPOZ funkcjonowanie KBPOZ wykorzystanie KBPOZ

3 fizyczny przepływ wewnątrz każdej firmy i w łańcuchu dostaw
Wizja docelowa w łańcuchu dostaw leków i wyrobów medycznych – synchronizacja ADC i EDI ADC GLN Producent surowca i opakowań fizyczny przepływ wewnątrz każdej firmy i w łańcuchu dostaw Konsumenci Pacjenci SZPITAL GLN Producent leków Jednostka konsumencka OpakowanieJednostki zbiercze logistyczne GLN Hurtownia Transport Jednostki wysyłkowe logistyczne Jednostka konsumencka Detalista GLN: Apteka Szpital GTIN-14 ITF-14 SSCC GS1-128 SSCC GTIN-14 ITF-14 GTIN-13 EAN-13 GTIN-13 EAN-13 EDI A B EDI - przepływ informacji /e-dokumentów

4 Korzyści ze stosowania standardów GS1
Jedno rozwiązanie dla wszystkich partnerów biznesowych Jednolite bazy danych, jednolite identyfikatory, jednolite nazewnictwo Ustalone struktury i formaty danych biznesowych Likwidacja błędów w danych Redukcja kosztów Usprawnienie operacji logistycznych skrócenie czasu realizacji transakcji szybsza realizacja dostaw zarządzanie łańcuchem dostaw automatyczne traceability Ułatwione wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i strategii logistycznych Wzrost konkurencyjności firmy

5 Dlaczego należy wdrażać standardy systemu GS1 w dystrybucji leków
Globalne uznanie w branży i zalecenia stosowania Ministerialne programy rządowe w: Wielkiej Brytanii Nowej Zelandii Australii Francji Japonii Kanadzie …… Kto zaleca standardy GS1: Komisja Europejska Rada Europy EUCOMED EFPIA …….. Międzynarodowa Grupa Robocza GS1 Healthcare W Polsce: MZ, UR, NFZ, CSIOZ, …

6 Podstawa ADC i EDI: - globalne identyfikatory GS1
GTIN - jednostki handlowe - każda jednostka (produkt lub usługa) wyceniana, zamawiana i fakturowana w dowolnych formach opakowaniowych GLN – lokalizacje fizyczne, funkcjonalne i prawne (firma, oddział, magazyn, ...) – w OZ głównie: dostawcy, producenci, hurtownie, apteki, szpitale oraz lokalizacje fizyczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B

7 Konieczność funkcjonowania centralnej bazy - problemy
Brak obecnie jednolitego identyfikatora leków i materiałów medycznych na rynku polskim BAZYL, BLOZ i kilka innych, prywatnych identyfikatorów Identyfikatory prywatne i branżowe - nieprzydatne do ADC i EDI Dodatkowe dane niezbędne do identyfikacji – seria/data Identyfikatory prywatne uniemożliwią efektywne pozyskania danych z kodów kreskowych Brak dostępu do bazy danych o lekach i wyrobach medycznych w formie użytkowej (wydruki papierowe, internetowe bazy w formie nieprzydatnej do wykorzystania w praktyce, wydruki bez GTIN) Ograniczenia dostępu (dostęp wg dwustronnych umów z każdym właścicielem bazy) Brak jednolitych standardów dokumentów elektronicznych

8 w zakresie tworzenia baz leków
Plany MZ, NFZ i CSIOZ w zakresie tworzenia baz leków od 1998r. i ich realizacja Projekt MZ z 2009: Strategia e-Zdrowie Polska na lata : GS1 w projektach CSIOZ - 17 rejestrów branżowych GS1 w projektach CSIOZ w ramach integracji baz i rejestrów 2009 / 10 - centralna baza farmaceutyków: Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia z GTIN Globalne identyfikatory firm - GLN: Rejestr ZOZ (szpitali) i ratownictwa medycznego Centralny Rejestr Świadczeniodawców Centralny rejestr aptek Centralny rejestr hurtowni farmaceutycznych Rejestr wytwórni farmaceutycznych

9 Rozwiązaniem: Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia
Cel: Internetowa obejmująca wszystkie produkty branżowe ochrony zdrowia realizowana wspólnie z IMS Poland, właścicielem FBD BAZYL oparta na standardach GS1 z której korzystaliby : producenci hurtownie apteki konsumenci - po uruchomieniu komponentu mobilnego organy administracji publicznej, w tym: MZ, UR, NFZ, GIF, CSIOZ itp.

10 Cele podstawowe i operacyjne projektu
I etap - Krajowa Baza zapewnia stały dostęp do danych wg globalnych identyfikatorów, umożliwiając stosowanie systemów ADC i EDI; rozliczenia statystyczne oraz monitorowanie poprawności stosowania numerów GTIN II etap - Krajowa Baza elementem GS1 Info Broker – sieci certyfikowanych i wiarygodnych informacji na temat produktów okodowanych numerami GS1 stworzenie narzędzia umożliwiającego szybkie uzupełnienie bazy BAZYL numerami GS1 stworzenie krajowego rejestru produktów ochrony zdrowia, okodowanych numerami GS1 stworzenie narzędzia do regularnego monitorowania poprawności stosowania identyfikatorów GTIN na rynku farmaceutycznym

11 Koncepcja ogólna Krajowej Bazy Produktów Ochrony Zdrowia
Dostęp do danych BAZYL Numery GTIN - ręczny interfejs BAZYL BAZA DANYCH IMS Moje GS1 GS1 Bazyl REJESTR GS1 B2C – Aplikacje mobilne i internetowe – B2B

12 Produktów Ochrony Zdrowia
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia - „jedno okienko” Moje GS1: element na platformie internetowej EPOKA umożliwiający oddzielnie: I - przeglądanie katalogu swoich produktów (wg danych IMS) oraz uzupełnienie bazy BAZYL o numery GTIN II - zarządzanie katalogiem własnych produktów z numerami GTIN, w tym: korektę opisów, wprowadzanie brakujących produktów i nadawanie im numerów GTIN III - podgląd pod bazę BAZYL z już zgromadzonymi informacjami o produktach [część bazy BAZYL, która jest widoczna w aplikacji Moje GS1 i pełna KBPOZ]

13 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia
Moje GS1 – Katalog wyrobów firmy: przeglądanie, sortowanie

14 Produktów Ochrony Zdrowia
Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia Zakres danych podstawowych: wymaganych przez rynkowych użytkowników bazy, na temat produktów: 1/ nazwa produktu 2/ postać (postać farmaceutyczna) 3/ dawka lub rozmiary, jeśli dotyczy 4/ opakowanie jednostkowe np. 7 kaps., 30 kaps. + inhalator, 5 amp.- strzyk. 0,4ml; 20 tabl. w blistrze, 20tabl. w butelce, etc) 5/ producent / wytwórca i podmiot odpowiedzialny i GLN 6/ kod GTIN opakowania jednostkowego – detalicznego (zwany: kod EAN 13) Modyfikacja w zależności od kategorii produktów (suplementy diety, kosmetyki, wyroby medyczne, artykuły spożywcze itp.)

15 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia
Moje GS1 – Szczegóły o każdym z wyrobów firmy: dane o produkcie, podmiocie odpowiedzialnym, wg danych z bazy FDB BAZYL - przeglądanie

16 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia
Moje GS1 – Uzupełnianie opisu – dodatkowe dane o produkcie (edycja)

17 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia
Moje GS1 – Dodawanie nowego produktu z numerem GTIN (do wyboru: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14) oraz obliczanie cyfry kontrolnej i kontrola poprawności GTIN

18 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia
Moje GS1 – Dodawanie do katalogu jednorazowo grupy produktów (Excel lub pliki tekstowe)

19 Produktów Ochrony Zdrowia
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia – Wyniki wyszukiwania – tabela przedstawia zestaw rekordów spełniających wprowadzone kryteria w filtrach: Numer GTIN Nazwa handlowa produktu Podmiot, instytucja odpowiedzialna z wprowadzenie produktu do obrotu Dawka / zalecana dawka Postać w jakiej oferowany jest lek Opakowanie / typ opakowania BAZYL - numer wewnętrzny BAZYL Statusy Dostępne operacje: Szczegóły : wyświetla okno ze szczegółami pozycji Zmiana: wyświetla okno zgłoszenia zmian

20 Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia i Moje GS1

21 Produktów Ochrony Zdrowia
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia Funkcjonalność KBPOZ: Katalog wszystkich wyrobów branżowych lub tylko produkty firmy; zakres danych i statuty produktów; przeglądanie, sortowanie, wybory wg danych FBD BAZYL Szczegóły o każdym z wybranych produktów firmy: dane o produkcie, podmiocie odpowiedzialnym, wg danych z bazy FDB BAZYL – przeglądanie Zgłaszanie zmian do bazy FDB BAZYL: uzupełnianie numeru GTIN, opisu produktu, dodanie załączników typu: zdjęcie opakowania produktu, ulotka informacyjna itp. Wybrane produkty firmy z uzupełnieniem numeru GTIN (uzupełnij kod: do wyboru: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 lub GTIN-14 oraz obliczanie cyfry kontrolnej i kontrola poprawności GTIN

22 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia PODSUMOWANIE
Baza KBPOZ, realizowana we współpracy z IMS Poland (właściciel FBD BAZYL), oparta jest na standardach GS1 KBPOZ - na bieżąco aktualizowany katalog elektroniczny funkcjonujący w Internecie, wg globalnego identyfikatora GTIN, przedstawianego w kodach kreskowych GS1: GTIN oraz kody kreskowe GS1 gwarantują bezbłędność i automatyczne wprowadzanie danych do systemów informatycznych firm – uczestników łańcucha dostaw oraz administracji państwowej Dla kogo: Z bazy korzystać będą uczestnicy systemu GS1: producenci, hurtownie, apteki, szpitale, organy administracji publicznej, w tym: MZ, UR, NFZ, GIF, CSIOZ; po uruchomieniu komponentu mobilnego - również konsumenci i pacjenci

23 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia PODSUMOWANIE
Dlaczego warto korzystać z KBPOZ: KBPOZ to pierwsza w Polsce centralna baza wszystkich produktów branżowych: produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz pozostałych, będących w obrocie aptecznym, w celu m. in. wykorzystywania w farmacji: automatycznej identyfikacji poprzez kody kreskowe GS1 - ADC i Elektronicznej Wymiany Danych (EDI), wg UN/EDIFACT / eCOM KBPOZ zapewnia stały dostęp do danych, umożliwiając: stosowanie systemów ADC i EDI w dystrybucji i transakcjach kupna-sprzedaży; rozliczenia statystyczne oraz monitorowanie Dane z KBPOZ usprawniają: zarządzanie w firmie oraz relacje z dostawcami i odbiorcami

24 Moje GS1 i Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia PODSUMOWANIE
KBPOZ to element na platformie GS1 Polska - EPOKA, umożliwiający każdemu uczestnikowi systemu GS1 w farmacji: Zarządzanie i aktualizację katalogu własnych produktów z numerami GTIN przeglądanie katalogu wszystkich produktów branżowych KBPOZ jest na bieżąco rozwijana pod względem zawartości i jej funkcjonalności, wg potrzeb zgłaszanych z rynku Zapraszamy do korzystania z KBPOZ !

25 www.gs1pl.org, www.ilim.poznan.pl
Dziękuję za uwagę ! Anna Kosmacz-Chodorowska tel. +48 (061) ,


Pobierz ppt "Produktów Ochrony Zdrowia Anna Kosmacz-Chodorowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google