Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje na temat wody pozyskiwanej przez Przedsiębiorstwo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje na temat wody pozyskiwanej przez Przedsiębiorstwo"— Zapis prezentacji:

1 Informacje na temat wody pozyskiwanej przez Przedsiębiorstwo

2 INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STACJI WODOCIĄGOWYCH
   Na terenie gminy Rokietnica występuje jedna przepompownia wody oraz trzy stacje uzdatniania wody zasilające istniejące sieci wodociągowe. Przepompownia wody znajduje się w Rokietnicy. Wyposażona jest w zbiorniki retencyjne zasilane z wodociągu Mrowino i Napachanie oraz hydrofornię tłoczącą wodę do sieci wodociągowej. Stacje uzdatniania wody znajdują się w miejscowościach: Napachanie, Mrowino i Żydowo. Posiadają one własne ujęcia wody, urządzenia uzdatniania, układy hydroforowe i pompowe tłoczące wodę do sieci wodociągowych.

3 PRZYBLIŻMY TERAZ KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĘ STACJI WODOCIĄGOWYCH

4 STACJA UZDATNIANIA WODY
W NAPACHANIU Stacja uzdatniania wody w Napachaniu zasila w wodę wsie: Napachanie, Kobylniki i Rogierówko do zbiorników retencyjnych w Rokietnicy oraz do sieci wodociągowej leżącej w granicach miasta Poznania. Jest ona stacją dwustopniową, wybudowaną w 1984r. Na terenie stacji wodociągowej w Napachaniu znajdują się cztery studnie głębinowe: dwie studnie czwartorzędowe i dwie studnie trzeciorzędowe. Pierwsza ze studni czerpiąca wodę z pokładów czwartorzędowych wybudowana została w 1975r. (wyremontowana w 2005r.); druga natomiast w 1988r. Kolejne dwie studnie czerpiące wodę z pokładów trzeciorzędowych wybudowano stosunkowo niedawno, bowiem w 2009 r.

5 STACJA UZDATNIANIA WODY W MROWINIE
STACJA UZDATNIANIA WODY W MROWINIE Stacja uzdatniania wody w Mrowinie zasila w wodę wsie : Mrowino, Cerekwica, Dalekie i Przybroda oraz tłoczy wodę do zbiorników retencyjnych w Rokietnicy. Wybudowana została w 1979r. Ujęcie wody dla stacji wodociągowej w Mrowinie składa się z aktualnie czynnych trzech studni głębinowych. Jedna ujmuje wodę z pokładów trzeciorzędowych, zlokalizowanych na terenie stacji w Mrowinie, dwie pozostałe ujmują wodę z utworów czwartorzędowych znajdujących się we wsi Zmysłowo.

6 STACJA UZDATNIANIA WODY W ŻYDOWIE
STACJA UZDATNIANIA WODY W ŻYDOWIE Stacja uzdatniania wody w Żydowie zasila w wodę wsie : Żydowo, Rostworowo, Krzyszkowo, Bytkowo, Pawłowice oraz część Rokietnicy położoną na północ od ulicy Szamotulskiej (z wyjątkiem ulic Krętej i Krótkiej) oraz wsie Przecław i Pamiątkowo, z sąsiedniej gminy Szamotuły. Wybudowana została wybudowana w 1981r. Ujęcie wody składa się z dwóch studni pobierających wodę z pokładów trzeciorzędowych. Studnia znajdująca się na terenie stacji w Żydowie, wybudowana została w 1981r., natomiast ta zlokalizowana w Rostworowie, wybudowana w 1972r.

7 PRZEPOMPOWNIA WODY W ROKIETNICY
PRZEPOMPOWNIA WODY W ROKIETNICY Stacja wodociągowa w Rokietnicy tłoczy jedynie wodę do wsi : Starzyny, Kiekrz, Pawłowice, Sobota i do części miejscowości Rokietnica położonej na południe od ulicy Szamotulskiej (łącznie z tą ulicą i ulicami Krętą i Krótką). Przepompownia ta nie posiada własnego ujęcia i stacji uzdatniania wody.

8 METODY I SPOSOBY KONTROLOWANIA JAKOŚCI WODY
METODY I SPOSOBY KONTROLOWANIA JAKOŚCI WODY Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powierza laboratoriom, spełniającym wszelkie ku temu niezbędne wymogi. Próbki wody pobierane są przez pracownika laboratorium, w obecności przedstawiciela ekipy wodociągowej przedsiębiorstwa zgodnie z wyznaczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu harmonogramem obowiązującym w danym roku kalendarzowym. Określa on zarówno terminy, jak i punkty poboru próbek wody do badania.

9 Przeprowadzane badania dzielą się odpowiednio na wykonywane w ramach monitoringu kontrolnego (badania podstawowe) oraz przeglądowego (badania szczegółowe). Niezależnie od zlecanych przez przedsiębiorstwo badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje własne badania kontrolne jakości wody na terenie gminy Rokietnica. Badana woda spełnia wszelkie normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

10 NA DZISIEJSZYM SPOTKANIU CHCIELIBYŚMY ZGŁĘBIĆ I PORÓWNAĆ OGÓLNIEDOSTĘPNĄ I JAKŻE ROZREKLAMOWANĄ WODĘ „ Z BUTELKI” Z NASZYM „KRANOWYM SKARBEM”

11 Rozszyfrujmy zatem, czym tak naprawdę jest owa woda mineralna ?
Na co dzień spotykamy się z powszechną reklamą wody mineralnej. Kojarzona jest ona z czymś czystym, naturalnym, zdrowym. Dostępna na rynku butelkowa woda mineralna zwabia kolorowymi etykietami i kuszącymi słowami : „ wyjątkowa”, „ doskonała”, „ rekomendowana przez ... „ itp. Rozszyfrujmy zatem, czym tak naprawdę jest owa woda mineralna ?

12 Woda mineralna to nic innego jak naturalna woda wzbogacona w znacznym stopniu solami mineralnymi lub innymi składnikami w postaci jonów. Winna spełniać wszelkie normy wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. z dnia 22 kwietnia 2011r.).

13 Wg tego rozporządzenia wody dzielimy na : naturalne wody mineralne : pochodzą z zasobów wody podziemnej, posiadają własne dokumentacje hydrogeologiczne, pierwotnie czyste pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzują się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie, naturalne wody źródlane : pochodzą z zasobów wody podziemnej, posiadają własne dokumentacje hydrogeologiczne, pierwotnie czyste pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, nie różnią się właściwościami i składem mineralnym od wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody stołowe : otrzymywane po dodaniu do wody źródlanej, naturalnej wody mineralnej lub soli mineralnych, zawierających jeden lub więcej składników mających znaczenie fizjologiczne, takich jak sód, magnez, wapń, chlorki, siarczany, wodorowęglany.

14 Wody można podzielić również ze względu na zawartość składników mineralnych na :   - wysokozmineralizowane – zawierają ponad 1500 mg/l składników mineralnych - średniozmineralizowane – zawierają od 500  1500 mg/l składników mineralnych - niskozmineralizowane – zawierają mniej niż 500 mg/l składników mineralnych  

15 oraz ze względu na stopień nasycenia dwutlenkiem węgla :
wody nienasycone dwutlenkiem węgla- niegazowane wody nisko nasycone dwutlenkiem węgla –do stężenia 1500 mg/lCO2 wody średnio nasycone dwutlenkiem węgla –od 1500 mg/lCO2 do 4000 mg/lCO2 wody wysocenasycone dwutlenkiem węgla – powyżej 4000 mg/lCO2

16 CO SKŁANIA NAS DO ZAKUPÓW WÓD MINERALNYCH ?

17 Zestawienie zawartości najpopularniejszych kationów i anionów
Woda z ujęcia Mrowino Woda z ujęcia Napachanie Woda z ujęcia Żydowo Uśrednione wyniki dla wód minerlanych butelkowych KATIONY mg/l Magnezowy Mg+2 25,0 24,8 25,4 5,62  142,7 Wapniowy Ca+2 113,0 117,0 69,7 41,69  301,0 Potasowy K+ 5,08 7,69 3,7 1,0  48,9 Sodowy Na+ 22,2 29,0 61,7 2,50 118,0 ANIONY Wodorowęglanowy HCO3 357,0 383,0 446,0 131,06  1550,0 Chlorkowy Cl- 38,0 42,2 26,3 2,73  9,2 Fluorkowy F- 0,28 0,65 0,07  0,53 Aniony: Krzemowy, Selenowy

18  Z powyższej tabelki zaobserwować można, że kation magnezowy i wapniowy w naszych wodach ma wysoki, zdrowotny poziom dla naszego organizmu. Wapń bierze udział w budowaniu kości i zębów, wpływa również na pracę mięśni i przesyłanie sygnałów nerwowych, koagulację krwi i reguluje pracę serca. Magnez pomaga min. zachować równowagę systemu nerwowego. Jego niedobór powoduje nerwowość, rozdrażnienie i skurcze. Wody z Mrowina i Napachania są uboższe w składzie w np. : kationy sodowe, których najmniejsza ilość jest dla nas najzdrowsza (głównie dla ludzi z nadciśnieniem i kłopotami krążenia krwi).

19 PORÓWNANIE 3,51 brutto 1.000,50 brutto
1 m3 wody z ujęć przedsiębiorstwa = 1000 l = 3,51 zł brutto 1000 l mineralnej wody butelkowej = 667 butelek pojemności 1,5 l * średnio 1,50 zł brutto za jedną butelkę = 1.000,50 zł brutto 1000 litrów „ kranówki” litrów „ wody butelkowej” 3,51 brutto ,50 brutto Wnioski ekonomiczne widać na pierwszy rzut oka. Mimo, iż koszty produkcji wody butelkowej, jej transportu i innych marży jest o wiele wyższy, nie rekompensuje ona tak dużej różnicy cenowej. Przy butelkach o większej pojemności- ceny będą niższe Woda butelkowana- praktyczna nap. W podróży

20 Praktyczna zwłaszcza w podróży, podczas spaceru w szkole itp.
Czy istnieją zatem jeszcze inne różnice pomiędzy naszą zwykłą „ kranówką” a wodą mineralną ? Kranówka Woda butelkowa Wygoda Cały czas dostępna i na „wyciągnięcie ręki ”, a właściwie „ na odkręcenie kranu”. Praktyczna zwłaszcza w podróży, podczas spaceru w szkole itp.

21 JAKIE WNIOSKI NASUWAJĄ SIĘ Z PRZEPRWADZONEJ DYSKUSJI
JAKIE WNIOSKI NASUWAJĄ SIĘ Z PRZEPRWADZONEJ DYSKUSJI ?   Bez wątpienia nie przekonamy wszystkich do porzucenia nawyku sięgania po mineralną wodę butelkową. Powyższe analizy miały Państwu przybliżyć i uzmysłowić, że tak mało jeszcze doceniona „woda z kranu” może być śmiało smaczną alternatywą dla wód w butelkach, zarówno ze względu na bezpieczeństwo wynikające ze starannie kontrolowanych parametrów chemicznych i bakteriologicznych naszej wody; kończąc na jakże ważnym w dzisiejszych czasach aspekcie wygody – „dostępności w zasięgu ręki”.

22 P.U.K. W TROSCE O ZASOBY WODNE
Przykład odzyskiwania wody z umywalki do napełniania zbiornika toalety Przykład odzyskiwania wody opadowej do nawadniania ogrodu

23 Marzeniem Przedsiębiorstwa jest zmiana mentalności i świadomości ekologicznej mieszkańców i inwestorów, szczególnie w zakresie instalacji zbiorników pozyskujących wody opadowe, używane później do utrzymania zieleni i ogrodów, czy budowy do tych celów własnych studni, wykorzystujących tzw. wody podskórne. Namawiamy do wzięcia pod rozwagę również wykorzystania tzw. ”szarej wody” (woda ściekowa wytwarzana w czasie domowych procesów takich jak mycie naczyń, kąpiel czy pranie nadająca się w ograniczonym zakresie do powtórnego wykorzystania). Takie podejście do problematyki zaopatrzenia w wodę pozwoliłoby zachować cenne pokłady wód trzecio i czwarto rzędowych wyłącznie do celów bytowych, a także uniknąć, przy stale rosnącym poziomie zużycia i zwiększającej się liczbie mieszkańców niedoborów i przerw w dostawie wody w okresie letnim. .

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Informacje na temat wody pozyskiwanej przez Przedsiębiorstwo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google