Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skażenie mikrobiologiczne w sieci dystrybucyjnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skażenie mikrobiologiczne w sieci dystrybucyjnej"— Zapis prezentacji:

1 Skażenie mikrobiologiczne w sieci dystrybucyjnej
– Przyczyny oraz środki zaradcze – Dr.-Ing. Burkhard Wricke

2 Treść Przyczyny skażenia mikrobiologicznego
Wyniki badań dotyczących wzrostu drobnoustrojów Wyniki badań dotyczących wzrostu bakterii grupy Coli Środki zaradcze

3 Możliwe przyczyny skażenia mikrobiologicznego w sieci dystrybucji
- Wniknięcie z zakładu wodociągowego (niewystarczające uzdatnianie) Wniknięcie w związku z pracami budowlanymi (braki w higienie, niewystarczające płukanie i dezynfekcja) Wniknięcie przez zbiorniki albo zawory na- lub odpowietrzające (stan techniczny) Wniknięcie przez zniszczenia w wodociągu (przy zbyt niskim ciśnieniu) Wniknięcie poprzez nieodpowiednie przyłącza (np. w związku z prywatnym zaopatrzeniem w wodę) Wzrost drobnoustrojów jako skutek zastosowania nieodpowiednich materiałów Wzrost drobnoustrojów jako skutek zakłóceń w biofilmie (stagnacja nie musi automatycznie prowadzić do wzrostu drobnoustrojów)

4 Wyniki badań na wzrost drobnoustrojów

5 Doświadczenia stagnacyjne w sieciach zaopatrzenia w wodę do spożycia
Wzrost drobnoustrojów przy stagnacji?

6 Doświadczenia stagnacyjne w sieciach modelowych

7 Stagnacja nie musi automatycznie prowadzić do wzrostu drobnoustrojów.
Wzrost drobnoustrojów nie będzie miał miejsca, jeżeli w wodociągu istnieje niezakłócony biofilm dopasowany do rodzaju wody. Główną przyczyną wzrostu liczby kolonii są zakłócenia biofilmu.

8 Sieć modelowa DN 50 stal szlachetna Doświadczenia stagnacyjne
Zmiana wzrostu drobnoustrojów zależnie od czasu eksploatacji: Rozwój biofilmu Sieć modelowa DN 50 stal szlachetna Doświadczenia stagnacyjne

9 Typowy biofilm w niskim stężeniu skłądników odżywczych (woda do spożycia)
monowarstwa z bakterii i EPS Grubość kilku µm ok. 60 – 90% bakterii w systemie dystrybucji w biofilmie

10 Wpływ chlorowania na wzrost drobnoustrojów w sieci modelowej (instalacja doświadczalna)

11 Liczba kolonii w 20°C przed i po odłączeniu chlorowania

12 Wpływ zwiększenia stężenia składników odżywczych na wzrost drobnoustrojów w sieci modelowej

13 Zakłócenie równowagi przez wypływ osadów (płukanie)

14 Wnioski dotyczące wzrostu drobnoustrojów (I)
Zjawiska wzrostu drobnoustrojów wynikają zazwyczaj ze zwiększonego przenikania drobnoustrojów z biofilmu do wody. Przy stabilnych warunkach granicznych istnieje równowaga procesów bakteriologicznych  w sieci istnieją stabilne liczby kolonii.

15 Wnioski dotyczące wzrostu drobnoustrojów (II)
Zwiększone ryzyko wzrostu drobnoustrojów istnieje wtedy, Gdy nie ma w ogóle biofilmu (nowe wodociągi) Gdy wahaniom ulegają parametry wpływające na wzrost bakteriologiczny Gdy zakłócona zostaje struktura biofilmu (możliwe przy płukaniach). Zakłócenia są rozpoznawalne zwłaszcza w wodociągach o wolnym przepływie. Wzrost czasów retencji lub stagnacja nie muszą koniecznie powodować wzrostu drobnoustrojów.

16 Wyniki badań dotyczących wzrostu bakterii grupy Coli

17 Wzrost bakterii grupy Coli w wodzie (doświadczenia na stan wzrostu drobnoustrojów)
monokultura Enterobacter asburiae + naturalna biocenoza monokultura Enterobacter asburiae

18 Zmiana E. asburiae w biofilmie
(próba reaktorowa)

19 Wzrost bakterii grupy Coli w osadach w warunkach utlenialności

20 Wnioski dotyczące bakterii grupy Coli
Wzrost bakterii grupy Coli w wodzie do spożycia nie występuje w obecności naturalnej biocenozy Wzrost bakterii grupy Coli nie występuje w biofilmie wody do spożycia (jeżeli zastosowane zostały odpowiednie materiały). Wzrost bakterii grupy Coli w osadach. Możliwymi przyczynami częstszych pozytywnych wyników na bakterie grupy Coli mogą być: Wpływ z zewnątrz Odłączenie się przy ponownym wzruszeniu osadów Niewłaściwe materiały

21 Środki zaradcze przy skażeniu mikrobiologicznym w sieci dystrybucyjnej
W każdym przypadku należy usunąć przyczyny, gdyż inaczej nie uzyska się długotrwałego efektu. Celem ograniczenia ryzyka należy zaprowadzić ciągłą dezynfekcję (Uwaga! Utrudnione stwierdzenie przyczyn). Płukanie i czyszczenie ma miejsce przed dezynfekcją.


Pobierz ppt "Skażenie mikrobiologiczne w sieci dystrybucyjnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google