Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008."— Zapis prezentacji:

1 Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008

2 Tereny Inwestycyjne Spis Treści
1. Tereny inwestycyjne Tarnowa 2. Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim 3. Tereny inwestycyjne sąsiednich Gmin

3 Tereny Inwestycyjne Tarnowa

4 Lokalizacja Tarnowa Miasto Tarnów położone jest we wschodniej części województwa małopolskiego, nad rzeką Białą Na obszarze 72,4 km2 mieszka ok. 116 tys. ludzi Tarnów jest drugim co do wielkości i potencjału gospodarczego po Krakowie miastem województwa Odgrywa istotną rolę jako ośrodek przemysłu i handlu

5 Lokalizacja Tarnowa Położenie przy trasie międzynarodowej A4 wschód-zachód Położenie 86 km na wschód od Krakowa i 290 km na południe od Warszawy W kierunku południe – północ - połączenia z portami Morza Bałtyckiego i krajami południowymi Europy, drogami krajowymi nr 73 i 75 Budowa autostrady A4 - planowane zakończenie węzła Krzyska w roku 2012 Dojazd do granicy z Ukrainą (Medyka) - 3,5 godziny Dojazd do granicy ze Słowacją (Konieczna) - 2 godziny Dojazd do międzynarodowych portów lotniczych: Kraków – 90 km, Rzeszów – 95 km Ważny węzeł kolejowy – wszystkie komercyjne przewozy kolejowe na południe Europy przechodzą przez Tarnów

6 Park Przemysłowy „Mechaniczne”

7 Park Przemysłowy „Mechaniczne”

8 Park Przemysłowy „Mechaniczne”
Typ: tereny poprzemysłowe, objęte statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Obszar całkowity: 10 ha Wynajęte: 90% Liczba podmiotów: 13 Branże: produkcja elementów ze stali, produkcja mebli, branża drukarska, produkcja paneli fotowoltaicznych, logistyka, usługi remontowe, produkcja systemów rynnowych, odzysk odpadów fotochemicznych, krawiectwo, produkcja altanek ogrodowych.

9 Park Przemysłowy „Mechaniczne” Zestawienie firm w Parku
LP NAZWA FIRMY Branża 1 TRIAL Sp. z o. o. Konstrukcje stalowe 2 Firma Usługowo Remontowa ALEX Usługi remontowe 3 GALECO Sp. z o. o. Produkcja systemów rynnowych, centrum logistyczne 4 AXEL Produkcja systemów rynnowych i akcesoriów blacharskich 5 Spółdzielnia Pracy „ARGO-FILM” Odzysk odpadów fotochemicznych 6 Area 51 Sp. z o. o. Produkcja modułów fotowoltaicznych 7 KRESKA Sp. z o. o. Krawiectwo 8 BARIS Sp. z o. o. 9 GREEN House Sp. z o. o. Produkcja altanek ogrodowych 10 GPL Projekty Sp. z o. o. Produkcja mebli 11 Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. Centrum logistyczne dla zakładu produkcji szkła 12 Alien Inspired Technologies „AIT” Sp. z o.o. 13 Firma Handlowo – Usługowa „POINTS” Drukarnia

10 Park Przemysłowy „Czysta”

11 Park Przemysłowy „Czysta”

12 Park Przemysłowy „Czysta”
Typ: teren typu brownfield, Specjalna Strefa Ekonomiczna Obszar całkowity: 30 ha Zajęte: 90% Liczba inwestorów: 11 Dostępna działka o powierzchnia:1,4 ha Branże: produkcja farb i lakierów przemysłowych, produkcja elementów do moskitier ramkowych, produkcja elementów z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów styropianowych, branża drukarska, branża budowlana, produkcja betonowych kształtek wieńcowych, produkcja zaworów do aerozoli, produkcja elementów mechaniki precyzyjnej, części lotniczych, karniszy i części dekoracji okien.

13 Park Przemysłowy „Czysta” Zestawienie firm w Parku
LP NAZWA FIRMY Branża 1 Becker Farby Przemysłowe Sp. z o. o Produkcja farb i lakierów 2 P.P.H. MOSKITO MAREK JELEŃ Produkcja elementów do moskitier ramkowych 3 UNIPRESS Poligrafia Mariusz Dobrzański, Marcin Węgrzynek s.c. Drukarnia 4 FABRYKA STYROPIANU „ARBET” Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk Sp. j. Produkcja wyrobów styropianowych 5 Elmark – Tarnów Przetwórstwo tworzyw sztucznych 6 Firma „ZEGAR” Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder Sp. j. Produkcja elementów mechaniki precyzyjnej, części lotniczych, karniszy i elementów dekoracji okien 7 ABM SOLID S.A. Branża budowlana 8 CESTOR Sp. z o.o. (CEGBUD) Produkcja elementów budowlanych 9 Zakład Elementów Konstrukcyjnych Sp. z o. o. Produkcja kształtek wieńcowych 10 PPHU „ERGOBUD” Sp. z o. o. 11 SUMMIT PACKAGING POLSKA Sp. z o.o. Produkcja zaworów do aerozoli

14 Park Przemysłowy „Czysta” Infrastruktura techniczna działki
Energia elektryczna  4 MW (dostępne) Woda  Ø 225 mm Kanalizacja ściekowa  Ø 1500 mm Kanalizacja burzowa  Ø 600 mm Gaz  Ø 160 mm Telekomunikacja  światłowody

15 Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”

16 Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”
Położenie: - teren położony w północnej części Tarnowa - w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się drogi wylotowe z miasta, w tym droga krajowa nr 73 na Warszawę przez teren Parku przebiegają czynne tory kolejowe, wykorzystywane przez działające na jego terenie przedsiębiorstwa, posiadające własne bocznice w przyszłości w pobliżu zlokalizowany będzie zjazd z autostrady A4 Ukształtowanie i uzbrojenie terenu: - teren płaski. Na obszarze Parku obecne są podstawowe media, takie jak: woda, energia elektryczna, gaz i ciepło. Działają min. stacja transformatorowa /15kV oraz ciepłownia MPEC.

17 Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”
Powierzchnia: 350 ha Zajęte: 40% Liczba inwestorów: 40 Firmy w parku: Fabryka Silników Elektrycznych „TAMEL”, Profitech Sp. z o.o., Domex Sp. Jawna, Fritar S.A., Unopol Sp. Jawna, Cegbud- Cegielnia Krzyż, FH Kwant, Bruk-Bet, Huta Szkła Ewa, Eltar, Goodyear. Branże: produkcja elementów budowlanych, produkcja elementów ze stali, elektromechanika, produkcja spożywcza, produkcja szkła, logistyka. Dostępna działka o powierzchni ok. 4,7 ha stanowiąca własność Gminy Miasta Tarnowa.

18 Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim

19 Planowane tereny pod inwestycje w regionie tarnowskim
CMENTARNA NIEDOMICKA -ŚCIEŻKI KARD. WYSZYŃSKIEGO – CZYSTA III MECHANICZNE „NOWE”

20 Rejon ulicy Kard. Wyszyńskiego Czysta III

21 Rejon ulicy Kard. Wyszyńskiego Czysta III
Położenie: teren położony przy zachodniej obwodnicy miasta, po północnej stronie rowu chyszowskiego Przeznaczenie: niezabudowany, użytkowany rolniczo, w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dostępna powierzchnia: prowadzone są negocjacje z właścicielami terenu, planowany zakup 27 ha

22 Mechaniczne „Nowe”

23 Mechaniczne „Nowe” Położenie: teren położony jest w Tarnowie, na
południe od ulicy Mościckiego, na północ od Parku Przemysłowego „Mechaniczne”, od południa graniczy z terenem specjalnej strefy ekonomicznej Przeznaczenie: tereny przemysłowe struktura obszaru jest niejednorodna, wewnątrz znajduje się kilka działek będących własnością osób fizycznych. Procedura wykupu działek w toku Dostępna powierzchnia: - powierzchnia obszaru będąca własnością Gminy Miasta Tarnowa - 9,54 ha - powierzchnia obszaru będąca własnością osób prywatnych – 3,01 ha

24 Rejon ulic Niedomicka - Ścieżki

25 Rejon ulic Niedomicka -Ścieżki
Położenie: - teren położony w północnej części Tarnowa, w rejonie ulic Niedomicka Ścieżki przyległy od strony południowej do projektowanej autostrady A-4 Przeznaczenie: - teren w 90 % wolny od zabudowy, użytkowany rolniczo, w części wschodniej przylega do linii kolejowej Tarnów - Szczucin w pasie terenu przyległym do ul. Mroźnej posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium - obszary przemysłowo- składowe - pozostały obszar w trakcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dostępna powierzchnia: - powierzchnia obszaru będąca własnością Gminy Miasta Tarnowa - 7,64 ha, - własność osób prywatnych - ok. 90 ha.

26 Teren przy ul. Cmentarnej

27 Teren przy ul. Cmentarnej
Położenie: - teren dostępny komunikacyjnie z drogi E-73 (Tarnów – Warszawa) - teren w pobliżu zjazdu z projektowanej autostrady A4 (węzeł Krzyski ok. 3 km) Przeznaczenie: planowane zagospodarowanie terenu – przemysł i usługi teren wolny od zabudowy, w części zachodniej utwardzony, jako pozostałość po byłej giełdzie rolno – towarowej struktura obszaru jest niejednorodna, wewnątrz znajduje się kilka działek stanowiących własność osób fizycznych Procedura wykupu działek w toku - dostępna infrastruktura techniczna: woda, kanalizacja, energia elektryczna Dostępna powierzchnia: - kompleks ok. 19 ha

28 Tereny inwestycyjne sąsiednich Gmin

29 Tereny inwestycje sąsiednich Gmin
ODPORYSZÓW BRZOZÓWKA WOLA RZĘDZIŃSKA ŁADNA

30 Wola Rzędzińska

31 Wola Rzędzińska Położenie:
- teren wyznaczony na rysunku symbolem P, położony 7 km od centrum Tarnowa Przeznaczenie: - tereny zurbanizowane i zabudowane techniczno-produkcyjne - dopuszcza się zagospodarowanie: budynki użyteczności publicznej obiekty handlu, gastronomii i rzemiosła produkcyjnego maszyny i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej stacje paliw i urządzenia obsługi komunikacji ogólnodostępne parkingi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów Dostępna powierzchnia: ok. 150 ha

32 Ładna

33 Ładna

34 Ładna Położenie: teren położony jest przy drodze krajowej E-4, km od Tarnowa Przeznaczenie: tereny 17U i 24U przeznaczone pod usługi komercyjne, dopuszcza się m.in.: lokalizację zakładów rzemieślniczych i drobnej wytwórczości oraz obiektów usługowych obsługi komunikacyjnej, realizację parkingów, ciągów pieszo- jezdnych i ścieżek rowerowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. teren 10P przeznaczony pod lokalizację zabudowy techniczno-produkcyjnej, dopuszcza się m.in.: lokalizację obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, usługowego, socjalnego i biurowego produkcji oraz obiektów związanych z ekspozycją i dystrybucją wyrobów produkcji, obiektów usług i urządzeń produkcji rolnej, hodowlanej, ogrodniczej oraz leśnej i rybackiej. Dostępna powierzchnia: 46 ha - 17U – 12 ha, 24U – 11 ha, 10P – 23 ha

35 Brzozówka

36 Brzozówka Położenie: tereny wyznaczone na rysunku symbolem P,
położone 7 km od Tarnowa Przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych Dostępna powierzchnia: 27,37 ha - 1P – 13,68 ha, 2P – 13,69 ha

37 Brzozówka Położenie: tereny wyznaczone na rysunku symbolami U,
położone 7 km od Tarnowa Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej Dostępna powierzchnia: 11,60 ha - 1U – 0,23 ha, 2U – 3,77 ha, 3U – 1,93 ha, - 4U – 3,85 ha, 5U – 0,34 ha, 6U – 1,48 ha.

38 Odporyszów

39 Odporyszów Położenie:
teren położony jest około 22 km od Tarnowa, 4 km od centrum Żabna, gdzie krzyżują się drogi wojewódzkie Nowy Korczyn – Tarnów i Dąbrowa Tarnowska - Nowy Sącz Dostępna powierzchnia: 35 ha z możliwością powiększenia do 60 ha Klasyfikacja gruntów: - grunt klasy V i VI

40 Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
ul. Słowackiego 33-37 Tarnów Tel Fax


Pobierz ppt "Tereny Inwestycyjne Tarnów, Grudzień 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google