Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia I.Wyniki finansowe jednostek ochrony zdrowia II.Inwestycje III.Przekształcenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu i SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu IV.Bieżące działania Departamentu Ochrony Zdrowia

3 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia I. Wyniki finansowe jednostek ochrony zdrowia

4 I. Dane finansowe Nazwa jednostki Wynik finansowy za okres I-II 2009 r. Wynik finansowy za okres I-II 2010 r. SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 116 tys. zł256 tys. zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze 150 tys. zł111 tys. zł Wojew. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 75 tys. zł88 tys. zł Ośrodek dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek w Nowym Dworku 107 tys. zł25 tys. zł SPZOZ Medkol w Zielonej Górze 50 tys. zł-9 tys. zł SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze -53 tys. zł-11 tys. zł Lubuski Szpital Specj. Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 15 tys. zł-73 tys. zł SPZOZ pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. -166 tys. zł-164 tys. zł Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu -124 tys. zł-466 tys. zł SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -543 tys. zł-500 tys. zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie -611 tys. zł-847 tys. zł Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. -2 467 tys. zł-2 166 tys. zł Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze -4 866 tys. zł-3 390 tys. zł RAZEM: -8 317 tys. zł-7 146 tys. zł

5 I. Dane finansowe Stan zobowiązań długo- i krótkoterminowych na dzień 28.02.2010

6 I. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe Nazwa jednostki Stan zobowiązań na dzień 28.02.2010 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 233 540 tys. zł SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 29 906 tys. zł Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze 27 805 tys. zł Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu 25 694 tys. zł Lubuski Szpital Specj. Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 9 538 tys. zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie 6 415 tys. zł SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 824 tys. zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze 812 tys. zł SPZOZ Medkol w Zielonej Górze 438 tys. zł Ośrodek dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek w Nowym Dworku 320 tys. zł SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 244 tys. zł SPZOZ pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. 169 tys. zł Wojew. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 15 tys. zł

7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia II. Inwestycje

8 I. Inwestycje w zł Lp. Nazwa podmiotuNazwa zadaniaKwota w zł Stan zaawansowania Źródło finansowani a 1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1. Modernizacja Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologicznym Dla Dzieci 400 000,00zrealizowano budżet województwa 2.Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego na Oddziale Laryngologii100 000,00zrealizowano 3. Remont Bloku Operacyjnego 250 000,00zrealizowano 4.Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów5 100 000,00 umowa o dofinansowanie podpisana LRPO 5. Zakup Gamma – Kamery 1 295 921,05zrealizowano 6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa 2 125 000,00zrealizowano 7.Wolnostojąca instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 2 550 000,00 umowa o dofinansowanie podpisana 8.Zakup rezonansu magnetycznego 3 825 000,00 zrealizowano 520 000,00 Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Suma 16 165 921,05 2. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 1. Modernizacja Oddziału Zakaźnego 905 138,99zrealizowano budżet województwa 2.Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii 327 299,00 zrealizowano 8 272 240,19 LRPO 3. Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 3 341 240,42zrealizowano 4. Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku "L" 565 113,69 umowa o dofinansowanie podpisana 5.Profilaktyka chorób przenoszonych droga płciową15 000,00zrealizowano Urząd Miasta Zielona Góra 6. Zakup narzędzi neurochirurgicznych wraz z zestawem mikronarzędzi operacyjnych 300 000,00zrealizowano Suma 13 726 032,29

9 I. Inwestycje w zł 3. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 1.Modernizacja Oddziału Ortopedii Onkologicznej 149 999,99zrealizowano budżet województwa 2.Modernizacja pomieszczeń sterylizatorni150 000,00 zrealizowano 3. Remont i modernizacja oddziału ortopedii onkologicznej 909 315,03zrealizowanoLRPO Suma1 209 315,02 4. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu 1. Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymiana sprzętu i adaptacja pomieszczeń 260 000,00 zrealizowano budżet województwa 1 677 917,34 LRPO 2. Termomodernizacja budynków nr 2,3,4 i 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjęć i pracownie diagnostyczne 3 439 107,33 przygotowana umowa do podpisu 3.Zakup materacy przeciwodleżynowych i wózków kąpielowo - toaletowych5 000,00zrealizowano Urząd Miejski Torzym Suma5 382 024,67 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1.Modernizacja Oddziału XIV -Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (budynek Nr 50)200 000,00zrealizowano budżet województwa 2. Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1 196 977,02zrealizowano LRPO 3.Termomodernizacja budynków8 432 513,73wniosek w ocenie 4.Remont ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1 1 500,00 zrealizowano Urząd Gminy Lubrza 5. Profilaktyka- Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz od środków Psychoaktywnych 1 000,00zrealizowano Urząd Gminy Bytom Odrzański Suma9 831 990,75

10 I. Inwestycje w zł 6. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 1. Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 270 000,00 przygotowana umowa do podpisu budżet województwa 7 881 288,05LRPO Suma8 151 288,05 7. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek 1. Wykonanie elewacji budynku głównego wraz z modernizacją schodów tarasowych i głównych 100 000,00zrealizowano budżet województwa Suma100 000,00 8. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 1.Modernizację budynku głównego Zakładu300 000,00zrealizowano budżet województwa Suma300 000,00 9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze 1.Zakup Ambulansu wraz z wyposażeniem390 000,00zrealizowano budżet województwa 2.Zakup Defibrylatora Lifepack 1237 000,00zrealizowano Suma427 000,00 10. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnie w Zielonej Górze 1. Wykonanie izolacji poziomej budynku w celu likwidacji zawilgocenia pomieszczeń 49 760,00zrealizowano budżet województwa Suma49 760,00 11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze 1. Dostosowanie ZOZ do wymagań prawnych, poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze 820 000,00 Projekt wpisany do IPI LRPO Suma 820 000,00 Suma ogółem z tego:56 163 331,83 z budżetu województwa3 889 197,98 ze srodków unijnych51 431 633,85 z innych źródeł842 500,00

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia III. Przekształcenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu i SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

12 1. 21 kwietnia 2010 roku wyłoniono firmę, z którą zostanie podpisana umowa na kompleksową obsługę prawno-administracyjną procesu przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu w spółkę kapitałową prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 2.30 marca 2010 roku Sejmik przyjął uchwały w sprawie likwidacji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Projekt uchwały w tej sprawie został rozesłany do 119 określonych przepisami organów, celem jego zaopiniowania.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia IV. Bieżące działania Departamentu Ochrony Zdrowia

14 IV. Bieżące działania Departamentu Ochrony Zdrowia 1.Organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia: Konferencja polsko-niemiecka pt.Europa i międzynarodowe szpitalnictwo Kampania Codziennie na pieszo/rowerem do pracy Marsz Zdrowia 2.30 marca 2010 roku podpisane zostały umowy z trzema podmiotami, które przeprowadzą szkolenia w ramach staży cząstkowych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w województwie lubuskim. 3.Uchwały Zarządu: Powołanie Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google