Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnostyka Przewodu Pokarmowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnostyka Przewodu Pokarmowego"— Zapis prezentacji:

1 Diagnostyka Przewodu Pokarmowego

2 Górny odcinek przewodu pokarmowego
Metody badania Metoda jednokontrastowa I etap -podanie doustne ml zawiesiny siarczanu baru(baryt) pod kontrolą skopii- ocena rzeźby żołądka. II etap podanie następnej porcji ok..200 ml barytu- ocena zmian zarysów blony śluzowej, ewentualne ubytki oraz ocena sztywności ściany. Błonę śluzową opuszki dwunastnicy uwidacznia się za pomocą kontrolowanego ucisku lub metodą podwójnego kontrastu. Ocena czynnościowa poszczególnych faz przemieszczania się kontrastu, ocena statyczna- zdjęcie rtg.

3 Górny odcinek przewodu pokarmowego
Metoda dwukontrastowa Dodatni śr kontr-baryt, ujemny śr kontr- dwutlenek węgla podanie doustne mieszaniny uwalniającej dwutlenek węgla (soda oczyszczona), następnie ml barytu pozycja pacjenta leżąca na brzuchu i stopniowo obraca się pacjenta o 180 stopni – umożliwia dokładne pokrycie blony śluzowej barytem. Uwidacznia się żolądek, opuszka dwunastnicy i pozaopuszkowa część dwunastnicy. lepsza od metody jednokontrastowej.

4 Przełyk

5 Dwunastnica

6 Jelito cienkie

7 Ultrasonografia endoskopowa
Wprowadza się endoskop zakończony głowicą ultrasonograficzną podłączoną do ultrasonografu.(częstotliwość głowicy 7,5 -10 MHz) - pozwala na ocenę ścian żołądka ( 5 warstwowa struktura) i dwunastnicy. - jest uważana za jedną z najczulszych metod rozpoznania raka żoładka ,rozległości guza oraz nacieku na tkanki otaczające.

8 Ultrasonografia przezbrzuszna
Ograniczone znaczenie w diagnostyce chorób żołądka Przy klasycznym badaniu jamy brzusznej pozwala na wykrycie dużych guzów żołądka lub dwunastnicy oraz wykrycie dużego pogrubienia ściany żołądka.

9 Tomografia komputerowa
głównie do oceny stopnia zaawansowania procesu nowotworowego. ocena rozległości nacieku Poszukiwanie powiększonych węzłów chłonnych oraz ognisk przerzutowych w obrębie jamy brzusznej.

10 Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego
Achalazja przełyku Przepuklina rozworu przełykowego przepony. Uchyłki przełyku Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz jej powikłania (perforacja, niedrożność). Rak żołądka Choroba Leśniowskiego –Crona

11 Achalazja przełyku polega na braku fali perystaltycznej oraz upośledzeniu czynności dolnego zwieracza przełyku. Badanie kontrastowe- brak fali perystaltycznej , duży esowaty rozdęty przełyk.

12 Achalazja przełyku Rtg klatki piersiowej

13 Achalazja przełyku Rtg klatki piersiowej

14 Uchyłki przełyku Ograniczone uwypuklenia światla przelyku wysłane od wewnatrz błoną śluzową. Badanie kontrastowe- widoczne na zdjęciu jako niewielie naddatki cieniowe.

15 Uchyłki przełyku

16 Przepuklina rozworu przełykowego przepony.
Definicja-kiedy dochodzi do przemieszczenia części żołądka przez rozwór przepony do klatki piersiowej.

17 Przepuklina rozworu przełykowego przepony.
Podział Przepuklina wślizgowa- najczęstsza-przemieszczenie podprzeponowego odcinka przełyku i części wpustu żoładka do klatki piersiowej Przepuklina okołoprzełykowa- rzadka- bliższa część żołądka przemieszcza się przez rozwór przełykowy przepony, natomiast wpust położony jest podprzeponowo. Część bliższa żołądka przylega do lewej ściany przełyku.

18 Przepuklina rozworu przełykowego przepony.
RTG – przepuklina wślizgowa

19 Żołądek Prawidłowy obraz radiologiczny Cechy: Fałdy żołądkowe
układają się równoległe wzdłuż żołądka na przedniej i tylnej ścianie ich szerokość nie ma znaczenia i zależy od napięcia błony mięśniowej żołądka Pola żołądkowe mają postać wyniosłości błony śluzowej i wygląd ich przypomina rysunek plastra miodu Czynność ruchowa żołądka fale perystaltyczne widoczne w dolnych 2/3 żołądka i pojawiają się w odstępach od s w tym samym miejscu. Wpust kurczy się przy każdej fali perystlatycznej. Odźwiernik- w określonym rytmie w zależności od procesu trawienia.

20 Żołądek i dwunastnica- prawidłowy obraz radiologiczny

21 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Rozpoznanie w badaniu kontrastowym Dwa zdjęcia AP i bok Wykrycie niższy wrzodowej (metoda I- 80%, metoda II – 90%). Wykrycie wrzodów powierzchownych, nadżerek i blizn powrzodowych. Fałdy błony śluzowej jednakowej grubości dochodzące do niższy wrzodowej

22 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Rozpoznanie w badaniu W badaniu dodatkowo można zaobserwować zaburzenia czynności żołądka: zmienne napięcie błony śluzowej żołądka kurcz odźwiernika wzmożona lub upośledzona czynność perystaltyczna żołądka. wciągnięcie krzywizny mniejszej do światła żołądka w okolicy wrzodu. skrócenie krzywizny mniejszej poprzez skurczenie mięśniówki żołądka lub naciek zapalny. Lokalizacja- krzywizna mniejsza i odźwiernik (90- 95%), krzywizna większa i wpust (5-10%), opuszka dwunastnicy(przednia i tylnej ścianie)

23 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
RTG- wrzody żołądka

24 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
TK- wrzód żołądka

25 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
RTG- wrzody dwunastnicy

26 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Powikłania Krwawienie z przewodu pokarmowego( najczęstsze) Endoskopia- pozwala zlokalizować krwawienie oraz zaopatrzyć miejsce krwawienia. Badanie radiologiczne pp z kontrastem- w przypadku braku możliwości natychmiastowego wykonania endoskopii- poszukiwanie niższy wrzodowej. Jednak niższa wypełniona skrzepliną może być niewidoczna.( czułość ok. 80%).

27 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Powikłania Perforacja wrzodu żołądka i dwunastnicy Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (na stojąco) -powietrze pod kopuła przepony Badanie USG jamy brzusznej- wykrycie powietrza pod otrzewną . Badanie przewodu pokarmowego z kontrastem-NIE WOLNO podać barytu- ryzyko zapalenia otrzewnej. Podaje się wodny roztwór środka kontrastowego.

28 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
RTG - perforacja wrzodu żołądka RTG - perforacja wrzodu dwunastnicy

29 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Powikłania Zwężenie lub niedrożność odźwiernika Występuje przy wrzodach w okolicy odźwiernika i opuszki dwunastnicy.- bliznowacenie i odczyn zapalny powodują zwężenie. Badanie radiologiczne pp z kontrastem- poszukiwanie miejsc zwężenia oraz jego charakteru i stopnia zwężenia oraz poszukiwanie niższy wrzodowej.

30 Badanie jelita grubego
Metody badania Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej Wskazania- objawy ostrego brzucha, niedrożność jelita,niedokrwienie jelita, ostry stan zapalny(tzw megacolon) Ultrasonografia Wskazania -ograniczone znaczenie- poszukiwanie ropni miedzypętlowych, niedrożność jelit, perforacja jelit. Tomografia komputerowa Wskazania – nowotwory(ocena rozległości zmian),zapalenia jelit, ropnie, guzy zapalne( w przebiegu zapalenia uchyłków jelit)

31 Badanie jelita grubego
Badanie dwukontrastowe(wlew doodbytniczy) Przeciwskazania- niedrożność jelit, brak współpracy ze strony pacjenta, głęboka biopsja narządowa w okresie do 30 dni przed badaniem, ostre zapalenie uchyłków, podjerzenie perforacji jelit. Technika badania- podaje się zawiesinę barytu wraz z powietrzem za pomocą specjalnego pojemnika przez przewód zakończony specjalną bańką. Bańkę wprowadzamy do odbytu i po wprowadzeniu podajemy najpierw powietrze żeby rozszerzyć jelito a potem zawiesinę. Zdjęcia wykonuje się podczas podawania zawiesiny tak aby uwidocznić poszczególne odcinki jelita.

32 Choroby jelita grubego
Uchyłki jelita Najczęściej dotyczą bocznej ściany okrężnicy (występują w 30-50% osób po 50 roku życia) Wlew dodobytniczy- pierścieniowate zacienienie o ostrych brzegach zewnętrznych i nieostrych brzegach wewnętrznych łagodnie zanikających w kierunku części centralnej cienia. Tomografia komputerowa- uwidacznia głównie zmiany zapalne uchyłków jako pogrubienie ściany jelita oraz guzy zapalne. RTG- uchyłkowatość jelita grubego

33 Choroby jelita grubego
Perforacja jelita na tle stanów zapalnych jelita grubego Badanie ultrasonograficzne przezbrzuszne-badanie I rzutu- gaz pod przeponą i otrzewną(perforacja), pogrubienie ściany jelita, ropień. wlew doodbytniczy-(wodne środki cieniujące) uwidaczniają się uchyłki, obkurczenie jelita przy przebiciu uchyłka, przetoki miedzy uchyłkami. Tomografia komputerowa(po podaniu wodnych środków cieniujacych)- naciek zapalny ściany jelita i jego otoczenia, ropnie.

34 Choroby jelita grubego
USG- perforacja jelita grubego

35 Choroby jelita grubego
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej znaczenie przy ostrych objawach (ostre krwawe biegunki, silny ból brzucha ,objawy otrzewnowe.) – uwidacznia się rozdęcie okrężnicy poprzecznej- megacolon, grudki kałowe w świetle jelita(cienie przy ścianie jelita), obecność gazu w ścianie jelita( miejscowa perforacja). wlew dodobytniczy- uwidaczniają się płytkie owrzodzenia, zwiększenie ziarnistości błony śluzowej, brak haustracji, mniejszy przekrój światła jelita(przewężenia), zwężenie i zmniejszenie objętości odbytnicy, niewydolność zastawki krętniczo-kątniczej, USG i Tomografia komputerowa- pogrubienie ściany jelita, ropnie międzypętlowe.

36 Choroby jelita grubego
RTG- wrzodziejące zapalenie jelita grubego

37 Choroby jelita grubego
USG- wrzodziejące zapalenie jelita grubego

38 Choroby jelita grubego
TK - wrzodziejące zapalenie jelita grubego

39 Choroby jelita grubego
Choroba Leśniowskiego-Crohna 55% obejmuje okolicę krętniczo-kątniczą Wlew doodbytniczy- w początkowym okresie uwidaczniają się drobne owrzodzenia, w miarę postępu choroby dochodzi do zwiększenia ziarnistości błony śluzowej, zaniku haustracji. Powiększają się owrzodzenia które obejmują odcinkowo jelito. Objaw charakterystyczny- odcinkowe zmiany pod postacią owrzodzeń za którymi widoczny jest odcinkowo prawidłowa pętla jelitowa.

40 Choroby jelita grubego
RTG- choroba Crohna, zwężenie pętli jelitowych RTG- choroba Crohna owrzodzenia

41 Choroby jelita grubego
USG- choroba Crohna, pogrubienie ścian jelita

42 Choroby jelita grubego
TK- choroba Crohna

43 Choroby jelita grubego
Nowotwory jelita grubego Wlew doodbytniczy- Wskazania- przewlekła biegunka, przewlekłe zaparcia,utajona krew w stolcu, rodzinna polipowatość jelita grubego, rak jelita grubego w rodzinie, przewlekłe powyżej 10 lat zapalenie jelita grubego. Nowotwory łagodne- Polipy jelita grubego Polipowatość rodzinna- liczne polipy w obrębie jelita grubego.(od kilku do kilkudziesięciu)

44 Choroby jelita grubego
RTG- polipy jelita grubego RTG- polip jelita grubego

45 Choroby jelita grubego
RTG- polipowatość rodzinna

46 Choroby jelita grubego
Nowotwory jelita grubego Rak jelita grubego Ultrasonografia przezbrzuszna Poszukiwanie przerzutów do narządow miąższowych oraz powiększonych węzłów chłonnych Tomografia komputerowa - Poszukiwanie : przerzutów do węzłów chłonnych oraz wątroby, nacieków okoloodbytniczych Ocena wiielkości guza i rozległości nacieku pętli jelitowych

47 Choroby jelita grubego
RTG– rak okrężnicy RTG– rak odbytnicy RTG– rak okrężnicy

48 Choroby jelita grubego
USG – rak odbytnicy TK – rak odbytnicy

49 Diagnostyka Wątroby, Dróg żółciowych oraz Trzustki
Metody badania Ultrasonografia podstawowe Tomografia komputerowa złoty standard Rezonans magnetyczny ograniczone wskazania- różnicowanie ogniskowych chorób wątroby ,obrazowanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego,

50 Diagnostyka Wątroby, Dróg żółciowych oraz Trzustki
Ultrasonografia Głowica typu convex -3,5MHz Pacjent na czczo Badanie wykonuje się najlepiej na wdechu. Ocena wątroby, trzustki, dróg żółciowych oraz pozostałych narządów jamy brzusznej.

51 Diagnostyka Wątroby, Dróg żółciowych oraz Trzustki
Tomografia komputerowa Tomografia spiralna- badanie dwufazowe Podanie dożylne za pomocą specjalnej strzykawki przez 25s. I faza (tętnicza)- po ok. 20 s od początku podania środka kontrastowego szybka seria zdjęć. II faza ( wrotna) następnie po 60s po podaniu środka kontrastowego druga seria zdjęć.( jednocześnie uwidacznia się trzustka i drogi żółciowe)

52 Diagnostyka wątroby- obraz prawidłowy
USG- wątroba prawidłowa TK- wątroba prawidłowa

53 Choroby ogniskowe wątroby
Torbiele(prawdziwe, pasożytnicze) USG- okrągły gładkościenny bezechowy obszar z następowym wzmocnieniem akustycznym. TK- obszar hipodensyjny, gładkościenny, nie ulegający wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego o współczynniku pochłaniania promieni X zbliżonym do wody.

54 Choroby ogniskowe wątroby
USG- torbiel prawdziwa USG- torbiel pasożytnicza

55 Choroby ogniskowe wątroby
USG- torbiel wątroby

56 Choroby ogniskowe wątroby
Ropień wątroby(urazowy lub przerzutowy) USG- okrągły hipoechogeniczny obszar otoczony torebką i widocznymi wewnątrz niego nieregularnymi odbiciami wewnętrznymi, czasami widoczne są przegrody łącznotkankowe. TK- obszar hipodensyjny, gładkościenny,torebka ropnia wykazuje wzmocnienie po podaniu środka kontrastowego. o współczynniku pochłaniania większym niż dla wody.

57 Choroby ogniskowe wątroby
USG- ropnie wątroby

58 Choroby ogniskowe wątroby
TK- ropnie wątroby

59 Choroby ogniskowe wątroby
Naczyniak wątroby USG- okrągły hiperechogeniczny obszar dobrze odgraniczony od miaższu wątroby. TK- obszar hipodensyjny, gładkościenny,. Po podaniu środka kontrastowego widoczne jest wyraźne wzmocnienie kontrastowe od obwodu ku części centralnej zmiany.

60 Choroby ogniskowe wątroby
USG- naczyniaki wątroby

61 Choroby ogniskowe wątroby

62 Choroby ogniskowe wątroby
TK - naczyniak wątroby

63 Choroby ogniskowe wątroby
Rak wątrobowokomórkowy USG- okrągły najczęściej hipoechogeniczny obszar, może być również hiperechogeniczny, bez widocznej torebki, często o nieregularnym kształcie, część centralna może być bezechowa- ognisko martwicy. TK- przed podaniem śr kontr.- obszar hipodensyjny, o nieostrych i nieregularnych zarysach. Po podaniu środka kontrastowego w fazie tętniczej przejściowe wzmocnienie zmiany które ulega utrwaleniu w fazie wrotnej.

64 Choroby ogniskowe wątroby
USG- rak wątrobowokomórkowy TK - rak wątrobowokomórkowy

65 Choroby ogniskowe wątroby
Ogniskowy przerost guzkowy USG- obraz niecharakterystyczny- rozlany obszar o nieco obniżonej echogeniczności bez wyraźnych granic. TK- przed podaniem śr kontr.- obszar hipodensyjny, o współczynniku pochłaniania niższym niż otaczający miąższ wątroby. Po podaniu środka kontrastowego w fazie tętniczej- przejściowe wzmocnienie zmiany. W fazie wrotnej wzmocnienie takie samo jak otaczajacego miąższu wątroby.

66 Choroby ogniskowe wątroby
USG- ogniskowy przerost guzkowy TK- ogniskowy przerost guzkowy

67 Choroby ogniskowe wątroby
Przerzuty nowotworowe USG- ogniska hipoechogeniczne rzadziej hiperechogeniczne, o niejednorodnej echostrukturze z licznymi odbiciami wewnętrznymi. Na obwodzie widoczna jest obwódka o zmniejszonej echogeniczności niż echogenicznosć zmiany. TK- mnogie ogniska hipodensyjne wzmacniajace się po podaniu środkoa kontrastowego.

68 Choroby ogniskowe wątroby
Przerzuty z ukł. pokarmowego

69 Choroby ogniskowe wątroby
Przerzuty z ukł. pokarmowego

70 Choroby miąższowe wątroby
Stłuszczenie wątroby- otyłość przewlekły alkoholizm, cukrzyca, WZW USG- zwiększona echogeniczność miąższu wątroby, TK- miąższ wątroby o mniejszym współczynniku pochłaniania żyły wątrobowe mają wyższy współczynnik pochłaniania niż miąższ.

71 Choroby miąższowe wątroby
USG- stłuszczenie wątroby TK - stłuszczenie wątroby

72 Choroby miąższowe wątroby
Marskość wątroby-alkoholizm,WZW USG- nieregularny brzeg wątroby, poszerzenie żyły wrotnej, niejednorodna echostruktura miaższu wątroby z drobnymi obszarami hipoechogenicznymi. Płyn w obrębie jamyb brzusznej , przerost płata ogoniastego i czworobocznego, powięksozna śledziona. TK- miąższ wątroby o o niejednorodnym densyjności z obszarami hiper i hipodensyjnymi.

73 Choroby miąższowe wątroby
USG- marskość wątroby

74 Choroby miąższowe wątroby
TK- marskość wątroby

75 Pęcherzyk żółciowy - obraz prawidłowy
USG- Pęcherzyk żółciowy obraz prawidłowy/ przekrój podłużny

76 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Kamica pęcherzyka żółciowego USG- metoda z wyboru- świetle pęcherzyka żółciowego hiperechogeniczne twory z następowym cieniem akustycznym. USG- kamica pęcherzyka żółciowego TK- kamica pęcherzyka żółciowego

77 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego USG- widoczne złogi w świetle pęcherzyka żółciowego, pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego, rozwarstwienie ściany pęcherzyka(obrzęk)- wystąpienie jednej lub kilku warstw hipoechogenicznychw obrębie ściany pęcherzyka żółciowego.

78 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
TK- ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

79 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Przelwekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego USG- widoczne złogi w świetle pęcherzyka żółciowego, pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego,przy ścianie pęcherzyka żółciowego widoczne liczne zwapnienia.

80 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Ropniak pęcherzyka żółciowego USG- znaczne powiększenie pęcherzyka óżłciowego powyżej 9-10 cm długości, w świelte pęcherzyka żółciowego widoczne złogi. Pęcherzyk wypełniony gęstą treścią- obszar wyższej echogeniczności niż w prawidłowym pęcherzyku żółciowym

81 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Rak pęcherzyka żółciowego USG- ogniskowe lub rozlane pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego z widocznym w świetle obszarem hiperechogenicznym bez ewidentnego cienia akustycznego. Granica pomiędzy tym obszarem a ścianą pęcherzyka zatarta. TK- pogrubienie ściany pęcherzyka z widocznym w świetle hipodensyjnym obszarem ulegającym słabemu wzmocnieniu po podaniu środka kontrastowego.

82 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
USG- rak pęcherzyka żółciowego

83 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
Poszerzenie dróg żółciowych- najczęściej kamica przewodowa USG- poszerzenie przewodu żółciowego wspólnego powyżej 5mm lub powyżej 10mm( osoby po cholecystektomii). Objaw dwururki- obok naczyń wątrobowych widoczne poszerzone drogi żółciowe wewnatrzwątrobowe. Poszukiwanie przeszkody w odpływie żółci – najczęściej złogu. Objaw aoerocholii – powietrze w drogach żółciowych- najczęściej po ECPW lub cholecystektomii. ECPW- ocena dróg żółciowych- badanie diagnostyczne, usunięcie przeszkody w odpływie żółci- terapia

84 Pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
USG- kamica przewodowa TK - kamica przewodowa

85 Trzustka- obraz prawidłowy
USG- trzustka prawidłowa TK- trzustka prawidłowa

86 Trzustka Ostre zapalenie trzustki
USG- metoda z wyboru- powiększenie, obniżona niejednorodna echogeniczność miąższu, zarysy zewnętrzne trzustki zatarte, poszerzony przewód trzustkowy( powyżej 2mm), obszary silnie hipoechogeniczne- ogniska martwicy, torbiel trzustki, ropień trzustki TK- lepsza od usg- powiększenie trzustki, miąższ hipodensyjny, przy martwiczym zapleniu trzustki po podaniu środka kontrastowego obszary martwicy nie ulegają wzmocnieniu, ocena zmian ogniskowych trzustki- torbieli( hipodensyjny otorebkowany obszar – torebką ulegającą wzmocnieniu po podaniu śr kontr).ropnia( hipodensyjny obszar z torebką ulegającą wzmocnieniu po podaniu śr kontr),

87 Trzustka USG- ostre zapalenie trzustki TK- ostre zapalenie trzustki

88 Trzustka Przewlekle zapalenie trzustki
USG- niepowiększona trzustka, niejednorodna obniżona echogeniczność z obecnością licznych hiperechogenicznych pasm(zwłóknień) oraz drobnym hiperechogenicznych odbić(zwapnień), poszerznie przewodu trzustkowego. TK- mała trzustka, miąższ nierównych zarysach zewnętrznych o niejednorodnej obniżonej densyjności z widocznymi licznymi zwapnieniami, poszerzony przewód trzustkowy.

89 Trzustka USG- przewlekle zapalenie trzustki

90 Trzustka TK- przewlekle zapalenie trzustki

91 Trzustka Rak trzustki USG- hipoechogeniczna zmiana ogniskowa w obrębie trzustki głownie w głowie .Czułość mniejsza gdy zmiana położóna jest w ogonie trzustki. TK- zmiana o zlbiżonej densyjności do miąższu trzustki nie ulegająca wzmocnieniu po podaniu śr kont. Wzmacnia się tylko prawidłowy miąższ trzustki ( zmiana hipodensyjna).

92 Trzustka USG - rak trzustki TK- rak trzustki

93 Przypadek x Kobieta lat 80 z cukrzycą od 40 lat od kilku lat dializowana otrzewnowo. Od miesiąca ostre bóle w lewym nadbrzuszu z nudnościami i wymiotami.Schudla w tym czasie 10 kg.

94 Przypadek x

95 Przypadek y Mężczyzna lat 34 z cukrzycą od 10 lat z biegunkami tłuszczowymi od kilku tygodni. Od 2 tygodni nawracające bóle w nadbrzuszu nasilające się po jedzeniu .

96 Przypadek y

97 Przypadek y

98 Przypadek z Kobieta lat 22 z gorączką do 38 stopni z silnymi bólami w dole jamy brzusznej z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami po jedzeniu jak również bólem prawego uda trwajacymi od 2 tygodni i nasilającymi się w czasie.

99 Przypadek z

100 Przypadek z

101 Przypadek x Kobieta lat 57 z bólami w okolicy prawego podżebrza od kilku lat nasilającymi się bo błędach dietetycznych. Od dwóch tygodni nasilenie objawów z okresowymi wymiotami występującymi po tłustym jedzeniu. Bóle obejmują obecnie całe nadbrzusze. Najlepiej czuje się jak nic nie je.

102 Przypadek x

103 Przypadek x

104 Przypadek y Mężczyzna lat 29 leczony 3 miesiace temu na ostre zapalenie trzustki. Od tygodnia gorączka do 39 stopni z ostrymi bolami w nadbrzuszu.

105 Przypadek x

106 Przypadek z Mężczyzna lat 32 po wypadku komunikacyjnym . Przywieziony na izbę przyjęć nieprzytomny bez kontaktu.

107 Przypadek y

108

109 Żołądek Podział Wpust Trzon Odźwiernik wpust trzon odźwiernik

110 Dwunastnica Podział Opuszka Górne zgięcie Część zstępująca
Dolne zgięcie Część wstępująca Górne zgięcie Opuszka Cz.zstępująca Cz.wstępująca Dolne zgięcie

111 Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
Wrzód trawienny- jest to ostro odgraniczonym ubytkiem błony śluzowej żołądka. Nadżerka – ubytek błony śluzowej dotyczący tylko warstwy podśluzowej żołądka Wrzód drążący- ubytek błony śluzowej przekraczający warstwę podśluzową i mięśniową.

112 Diagnostyka Ostrego Brzucha
Objawy- silny ból brzucha, wymioty, wdęcia, zatrzymanie gazów i stolca, objawy otrzewnowe Przyczyny ( diagnostyka obrazowa) Niedrożność jelit Perforacja przewodu pokarmowego

113 Diagnostyka Ostrego Brzucha
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej niedrożność jelit- rozdęcie jelit i poziomy płynów w pętlach jelitowych: niedrożność porażenna(czynnościowa) – objawy zarówno w obrębie jelita cienkiego jak i grubego niedrożność mechaniczna- objawy występują przed przeszkodą, a za przeszkodą jelita są spadnięte. RTG – niedrożność, poziomy płynów

114 Diagnostyka Ostrego Brzucha
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej perforacja przewodu pokarmowego Objaw powietrza pod kopuła przepony RTG – gaz pod kopułą przepony RTG – gaz pod górnym brzegiem wątroby

115 Choroby jelita grubego
Nowotwory jelita grubego Nowotwory złośliwe- Rak jelita grubego najczęściej dotyczy odbytnicy i okrężnicy esowatej(50%), rzadziej w kątnicy i okrężnicy wstępującej (30%) i okrężnicy poprzecznej (20%). Wlew doodbytniczy zmiany wczesne pod postacią polipa( średnicy w okolicy 1cm), zmiany zaawansowane- charakterystyczne zwężenie okrężne, polip o kształcie grzyba z zagłebieniem u podstawy polipa, nieregularne zarysy polipa.


Pobierz ppt "Diagnostyka Przewodu Pokarmowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google