Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego"— Zapis prezentacji:

1 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Warszawa, 17 stycznia 2011 r. Urząd Miasta Płocka

2 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
rak jelita grubego (RJG) jest jednym z najczęściej występujących nowotworów w krajach wysoko rozwiniętych ryzyko rozwoju raka jelita grubego w ciągu życia szacuje się na około 5 – 6% sytuacja epidemiologiczna w Polsce, jak pokazują statystyki, nie jest dobra, obserwujemy rosnącą zapadalność na RJG jest to jedna z najwyższych w kolejności nowotworowa przyczyna zgonów wśród kobiet i mężczyzn w naszym kraju

3 Epidemiologia Źródło: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku
Epidemiologia Źródło: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku. Centrum Onkologii, Warszawa 2008

4 Epidemiologia cd.

5 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
Epidemiologia cd. zachorowania mieszkańców Płocka z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego, odbytnicy i odbytu w latach : 32 mężczyzn, 18 kobiet w latach : 38 mężczyzn, 19 kobiet

6 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
Epidemiologia cd. liczba zgonów mieszkańców Płocka z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego, odbytnicy i odbytu w latach : 29 mężczyzn, 20 kobiet w latach : 34 mężczyzn, 25 kobiet rzeczywiste współczynniki zgonów mieszkańców Płocka z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego, odbytnicy i odbytu (na 100 tys. ludności) w latach : 23,6 dla mężczyzn i 15,1 dla kobiet w latach : 28,2 dla mężczyzn i 19,0 dla kobiet.

7 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
Epidemiologia cd. poziom umieralności z powodu nowotworów złośliwych jelita grubego, odbytnicy i odbytu w Płocku jest: w przypadku mężczyzn wyższy niż w woj. mazowieckim i w Polsce w przypadku kobiet niższy niż w woj. mazowieckim i w Polsce

8 Epidemiologia cd.

9 Epidemiologia c.d.

10 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
cele programu: cel główny: zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów jelita grubego cele szczegółowe: zwiększenie wykrywalności stanów przedrakowych i nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania podniesienie poziomu wiedzy pacjentów na temat profilaktyki nowotworów jelita grubego zwiększenie odsetka wyleczeń obniżenie kosztów leczenia poprzez zmniejszenie liczby chorych z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi

11 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
adresaci programu: mieszkańcy miasta Płocka w wieku 50 lat i więcej oraz (od 2009 roku) osoby obciążone rodzinnie zachorowaniem na raka jelita grubego w wieku 40 lat i więcej, które dotychczas nie leczyły się w związku ze schorzeniami jelita grubego; przy określaniu wieku bierze się pod uwagę rok urodzenia pacjenta.

12 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
świadczenia w ramach programu: przeprowadzenie wywiadu oraz wypełnienie odpowiedniej ankiety badanie kału na krew utajoną (do 2006 r.) indywidualne badanie lekarskie, w tym badanie per rectum badanie kolonoskopowe z pobraniem ewentualnych wycinków do badania histopatologicznego (od 2002 r., zaś od 2009 r. możliwe jest wykonanie kolonoskopii w znieczuleniu) w przypadku wykonania badania kolonoskopowego w znieczuleniu wykonanie u pacjenta badań dodatkowych niezbędnych przy kwalifikowaniu pacjenta do znieczulenia, w tym badań laboratoryjnych USG jamy brzusznej (2001 r.), USG transrectalne (2003 r.)

13 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
program realizowany był w latach oraz i finansowany z Budżetu Miasta Płocka w latach program nie był realizowany - pomimo przeprowadzenia przez Miasto Płock dwóch kolejnych postępowań konkursowych nie wpłynęła żadna oferta

14 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
w 2009 r. zrealizowano następujące świadczenia w ramach programu zdrowotnego: przeprowadzenie wywiadu + indywidualne badanie lekarskie świadczeń kolonoskopia z ewentualnym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego świadczenia (152 ze znieczuleniem, 21 bez znieczulenia). wyniki: polipy jelita grubego – 66 osób zmiany zapalne błony śluzowej – 4 osoby zmiany rozrostowe - rak jelita grubego – 2 osoby

15 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
w 2010 r. zrealizowano następujące świadczenia w ramach programu zdrowotnego: przeprowadzenie wywiadu + indywidualne badanie lekarskie świadczeń kolonoskopia z ewentualnym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego świadczeń (180 ze znieczuleniem, 30 bez znieczulenia)

16 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
wyniki: uchyłki jelita grubego – 42 osoby gruczolaki błony śluzowej jelita grubego z cechami dysplazji małego stopnia – 47 osób gruczolaki błony śluzowej jelita grubego z cechami dysplazji dużego stopnia – 13 osób polipy hyperplastyczne błony śluzowej jelita grubego – 19 osób zapalenie błony śluzowej jelita grubego – 5 osób żylaki odbytu – 25 osób tłuszczak kątnicy – 1 osoba szczelina odbytu – 1 osoba rak jelita grubego – 2 osoby zmiana guzowata bez oceny histopatologicznej - 1 osoba

17 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
liczba świadczeń zrealizowanych w ramach programu zdrowotnego w latach oraz badanie kału na krew utajoną ( ) indywidualne badanie lekarskie USG jamy brzusznej (2001 r.) USG transrectalne - 85 (2003 r.) badanie kolonoskopowe z pobraniem ewentualnych wycinków do badania histopatologicznego (od 2002 r.)

18 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego Koszty realizacji programu zdrowotnego

19 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego
rak jelita grubego jest jest chorobą, w której można i należy podejmować aktywne działania propagujące wczesną diagnostykę oraz szeroko zakrojoną profilaktykę, ponieważ nowotwór ten spełnia kryteria patologii odpowiedniej do populacyjnych badań przesiewowych w praktyce medycznej stosuje się różne testy skriningowe w zależności od ich dostępności dla pacjenta i w myśl zasady, że lepszy jakikolwiek skrining w kierunku RJG niż brak skriningu.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google