Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolna debata Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki? 28 kwietnia 2010 LO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolna debata Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki? 28 kwietnia 2010 LO."— Zapis prezentacji:

1 Szkolna debata Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki? 28 kwietnia 2010 LO im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie

2 PLAN DEBATY 1. Powitanie uczestników debaty. 2. Czym jest samorząd uczniowski i jakie są jego uprawnienia? – prezentacja 3. Jakie inicjatywy zostały zrealizowane przez SU w obecnym roku szkolnym? - burza mózgów 4. Podsumowanie punktu 3. debaty. 5. Przedstawienie przez przedstawiciela SU planowanych działań. 6. Na jakich działaniach powinien skupić się SU? 7. Pomysły na nowe inicjatywy. 8. Jakie cechy powinna mieć dobra praktyka działania SU? 9. Ankieta podsumowująca (najciekawsze pomysły przedstawione w ankiecie zostaną nagrodzone).

3 Co to jest samorząd uczniowski?
Niektórym wydaje się, że samorząd uczniowski to kilkuosobowa reprezentacja uczniów, mająca ściśle określone zadania do wykonania. W rzeczywistości samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Każdy z uczniów może z tego prawa korzystać na różne sposoby. Możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie! Co ważne – nie trzeba być we władzach samorządu, aby działać.

4 Jakie jest zadanie władz SU?
Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów. „W samorządzie nie ma kierowników i podwładnych. Samorząd, który nie przynosi korzyści wszystkim – nie jest samorządem.” J. Radziewicz

5 SU a prawo W każdej szkole w Polsce działa samorząd, tworzony przez wszystkich uczniów szkoły – to wymóg art. 55 ustawy o systemie oświaty, która określa zasady funkcjonowania szkół. Zgodnie z tym artykułem jako samorząd możemy: sami uchwalać regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu, organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową, wybierać opiekuna samorządu, redagować i wydawać gazetkę szkolną, uzyskiwać informacje o programach nauczania, korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły, uczestniczyć w pracach rady szkoły.

6 Poza Ustawą o systemie oświaty, prawa uczniów regulowane są także przez akty prawne wobec niej nadrzędne – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencję o Prawach Dziecka. Wynika z nich wiele innych praw – m.in. prawo do informacji, swobody myśli i przekonań, swobodnego zrzeszania się i wiele innych. Przysługują one uczniom zawsze – nawet gdy nie są wprost wpisane do statutu szkoły czy regulaminu SU.

7 Jakie inicjatywy zostały zrealizowane przez SU w obecnym roku szkolnym?

8 Mikołajki

9 Wieczór z Haliną Poświatowską

10

11 „Red Sensation Day” i walentynki

12

13 Dzień Patrona Szkoły

14

15 Dzień Humanisty

16 Przedstawienie teatralne upamiętniające ofiary Katynia na powiatowej sesji popularno-naukowej w WDK-u

17 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz posadzenie dębu katyńskiego

18 IV szkolny przegląd taneczny

19 Przedstawienie przez przewodniczącą SU Sylwię Świeściak planowanych działań

20 Na jakich działaniach powinien skupić się SU?
Opiniowanie działań dyrekcji i ochrona praw uczniów Zapewnianie uczniom sposobów na spędzanie wolnego czasu A może rozszerzać aktywność na społeczność lokalną i próbować realizować działania także poza szkołą?

21 Pomysły na nowe inicjatywy…

22 Jakie cechy powinna mieć dobra praktyka działania SU?

23 Dziękujemy za przybycie i czynny udział w dyskusji  Wasze propozycje i sugestie z pewnością będą skutkowały polepszeniem funkcjonowania naszego samorządu uczniowskiego.


Pobierz ppt "Szkolna debata Jakie działania szkolne i lokalne są warte zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre praktyki? 28 kwietnia 2010 LO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google