Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ścieżka przyrodnicza „Po parkach Lubina” – zajęcia terenowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ścieżka przyrodnicza „Po parkach Lubina” – zajęcia terenowe."— Zapis prezentacji:

1 Ścieżka przyrodnicza „Po parkach Lubina” – zajęcia terenowe.

2 Czas trwania: 4 godziny. Cel główny: poznanie przyrody najbliższej okolicy.

3 Cele operacyjne: uczeń potrafi: - określić znaczenie parków w mieście, - wymienić parki na terenie Lubina, - wyjaśnić co to są geofity, - określić w jakim celu zakłada się budki lęgowe, - rozpoznawać wybrane gatunki drzew, - wymienić poznane pomniki przyrody, - wskazać strefy roślinności stawu/jeziora, - wyjaśnić czym charakteryzuje się łęg.

4 Cele operacyjne: uczeń doskonali:
- współpracę w grupie, - umiejętność komunikowania się, obserwacji w terenie, ustnego i pisemnego, - wypowiadania się.

5 Metody: obserwacja, pogadanka, pokaz.
Środki dydaktyczne: leksykony przyrodnicze „drzewa”, karty pracy, Literatura: J. Krajewski, A. Dunajski - ścieżka przyrodnicza „Po parkach Lubina”.

6 I. Zajęcia terenowe na ścieżce przyrodniczej ,,Po parkach Lubina”
1. Park Słowiański - burza mózgów-znaczenie parków w mieście, -obserwacja budek lęgowych i określenie ich znaczenia -poznanie oznakowania pomników przyrody i ścieżki przyrodniczej, - odszukanie pomników przyrody (3 platany, sosna wejmutka) i określenie ich cech charakterystycznych, - rozpoznawanie pospolitych drzew iglastych: sosny, świerka, modrzewia, - obserwacja ziarnopłonu wiosennego jako przykładu geofitu.

7 2. Park Wrocławski - obserwacja regulacji koryta Zimnicy i znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego wykonuje się takie zabiegi? - obserwacja dzikiego fragmentu parku o charakterze łęgowym, - obserwacja roślinności wodno – szuwarowej stawu dydaktycznego, - rozpoznawanie drzew: topoli osiki, wierzby kruchej, olszy czarnej, grabu, buka.

8 3. Ulica Zamkowa - obserwacja pomnika przyrody - alei kasztanowców zwyczajnych. 4. Skwer J. Wyżykowskiego -obserwacja pomnika przyrody – lipy szerokolistnej. 5. Park J. Piłsudskiego -obserwacja pomników przyrody: jesionu wyniosłego i klonu jaworu. 6. Park Osiedlowy - obserwacja pomnika przyrody – grupy żywotników zachodnich. II. Zespołowe wypełnianie kart pracy.

9

10

11

12

13

14


Pobierz ppt "Ścieżka przyrodnicza „Po parkach Lubina” – zajęcia terenowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google