Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Warszawska, 6 grudzień 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Warszawska, 6 grudzień 2007"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Warszawska, 6 grudzień 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO Karolina Jesionkiewicz KNIK/TransEko Krzysztof Masłowski KNIK/FABER MAUNSELL Polska

2 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO PLAN PREZENTACJI: IDEA ORAZ GENEZA PROJEKTU ELEMENTY PROJEKTU PROJEKT MODERNIZACJI UL. E. PLATER SYSTEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO PROMOCJA SYSTEMU SZCZEGÓŁY PRZEBUDOWY CIĄGU UL. E. PLATER- NOAKOWSKIEGO PODSUMOWANIE Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

3 PROJEKT MODERNIZACJI UL
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO IDEA PROJEKTU: Rozwój ruchu rowerowego w Warszawie dzięki wykorzystaniu możliwości aktywizacji środowiska uczelnianego PW (21,5 tys. studentów i 3,5 tys. pracowników) budowa tras rowerowych obsługujących PW, uruchomienie systemu roweru miejsko-akademickiego (wypożyczalnie). Modernizacja ul. E. Plater połączona ze zmianą charakteru przestrzeni publicznej wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu, ułatwienia dla ruchu pieszego i rowerowego w tym wyznaczenie korytarza rowerowego łączącego kampus Politechniki Warszawskiej z centrum miasta (Dworce kolejowe: Śródmieście, Centralny i WKD). Ogromne zainteresowanie rozwojem ruchu rowerowego Warszawska Masa Krytyczna Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

4 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO GENEZA PROJEKTU: Praca dyplomowa wykonana na wydziale Inżynierii Lądowej, pt. „Koncepcja miejsko-akademickiego systemu rowerowego w Warszawie. Etap I – powiązanie obiektów Politechniki z centrum miasta”. Grant Rektora PW dla Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej przeznaczony na rozwój ruchu rowerowego na uczelni. List intencyjny Rektora PW i Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy, o współpracy na rzecz rozwoju ruchu rowerowego. Uwzględnienie projektu w strategii transportowej Warszawy (Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportu Publicznego w Warszawie na lata ). Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

5 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO UCZESTNICY PROJEKTU: Koło Naukowe Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK). Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów. Urząd Miasta st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Biuro Projektowo Konsultingowe TransEko. INSTYTUT DRÓG I MOSTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

6 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO ELEMENTY PROJEKTU: Modernizacja ul. E. Plater – Noakowskiego wraz wyznaczeniem trasy rowerowej z Pl. Politechniki do centrum miasta. System roweru miejsko – akademickiego umożliwiający odbywanie podroży pomiędzy kampusem PW i Dw. Warszawa – Śródmieście. Promocja ruchu rowerowego w środowisku pracowników i studentów PW. Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

7 EMILII PLATER – ULICA O DWÓCH OBLICZACH
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO EMILII PLATER – ULICA O DWÓCH OBLICZACH CZĘŚĆ PÓŁNOCNA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA Ulica z intensywnym ruchem samochodowym Ulica o ruchu uspokojonym ZADANIE: UTRZYMAĆ ZRÓŻNICOWANIE !!! Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

8 ODCINEK PÓŁNOCNY ZASADA ROZWIĄZANIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO ODCINEK PÓŁNOCNY ZASADA ROZWIĄZANIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO dwie jezdnie po 2 pasy ruchu dla KI wydzielona jezdnia w środku ulicy dla KZ obustronne pasy dla rowerów Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

9 ODCINEK POŁUDNIOWY ZASADA ROZWIĄZANIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO ODCINEK POŁUDNIOWY ZASADA ROZWIĄZANIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO Koncepcja rozwiązania przekroju na ul. E. Plater z uwzględnieniem potrzeb ruchu pieszego i rowerowego Projekt wykonany wariantowo: dwukierunkowy pas dla rowerów, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, kontrapas. Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

10 ETAPY ROZWOJU SYSTEMU ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO ETAPY ROZWOJU SYSTEMU ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO I etap: uruchomienie wypożyczalni rowerów w rejonie Pl. Politechniki i Dw. Śródmieście, uruchomienie systemu bezobsługowego, zakup 70 rowerów II etap rozwój systemu dróg rowerowych – połączenie wszystkich obiektów PW uruchomienie kolejnych wypożyczalni rozwój parku rowerowego Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

11 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO WIEDEŃ Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

12 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO BRUKSELA Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

13 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO KOPENHAGA Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

14 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO FRANKFURT Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

15 Program promocji ruchu rowerowego
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO Program promocji ruchu rowerowego Grant Rektora realizowany przez KNIK w okresie jesień 2007 – wiosna 2008 Realizowane (i planowane) działania: Inwentaryzacja europejskich rozwiązań dot. roweru miejskiego Zakup 10 rowerów- listopad 2007. Badanie preferencji studentów odnośnie ruchu rowerowego - do końca 2007r. Uruchomienie pilotowego systemu wypożyczania rowerów na Politechnice Warszawskiej – kwiecień/maj 2008. Sprawdzenie efektów programu pilotowego - do końca sierpnia 2008. Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

16 Ul. E. PLATER - NOAKOWSKIEGO
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA Ul. E. PLATER - NOAKOWSKIEGO Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

17 WARIANTY ROZWIĄZANIA PRZEKROJU POPRZECZEGO:
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO WARIANTY ROZWIĄZANIA PRZEKROJU POPRZECZEGO: 1 2 3 4 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

18 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO WARIANT POSTULOWANY ZALETY: obsługa celów podróży – obiekty PW po stronie zachodniej przejazd przez Al. Jerozolimskie – możliwy tylko po stronie zachodniej wprowadzenie uspokojenia ruchu – zwężenie szerokości jezdni dla ruchu samochodowego zapewnienie wysokiego poziomu brd – ruch rowerowy (i pieszy) oddzielony od samochodowego uwzględnienie potrzeb parkingowych – po wschodniej stronie ulicy więcej miejsc do parkowania walory estetyczne - po zachodniej stronie ulicy wytworzenie przyjaznej przestrzeni bez samochodów Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

19 PRZYKŁADOWE ELEMENTY PROJEKTU:
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO PRZYKŁADOWE ELEMENTY PROJEKTU: Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

20 PRZYKŁADOWE ELEMENTY PROJEKTU:
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO PRZYKŁADOWE ELEMENTY PROJEKTU: Wlot na skrzyżowanie Al. Jerozolimskich z ul. Emilii Plater Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

21 PRZYKŁADOWE ELEMENTY PROJEKTU:
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO PRZYKŁADOWE ELEMENTY PROJEKTU: Skrzyżowanie ul. Emilii Plater, Noakowskiego z ul. Koszykową Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

22 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY: PRZEPISY WYKONAWCZE DOT. PROJEKTOWANIA Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

23 Jest to niczym nieuzasadniona i niepotrzebna strata czasu !!!
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY: PRZEPISY WYKONAWCZE DOT. PROJEKTOWANIA Istniejące przepisy wykonawcze: w sposób niejednoznaczny określają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać trasy rowerowe, w zakresie wymagań są niedostosowane do potrzeb projektowania modernizacji (przekształceń) ulic śródmiejskich, szczególnie w zakresie projektowania rozwiązań dla ruchu rowerowego. W praktyce oznacza to: ograniczenie swobodnego kształtowania przestrzeni ulicy – realizacji przyjętej strategii transportowej, ograniczenie rozwoju ruchu rowerowego. W rezultacie przekształcenie przestrzeni śródmiejskiej ulicy o ruchu uspokojonym (30 km/h) wymaga angażowania urzędników Ministerstwa Infrastruktury do uzyskania odstępstw od przepisów. Jest to niczym nieuzasadniona i niepotrzebna strata czasu !!! Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

24 Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO PODSUMOWANIE: Podstawowe efekty projektu: Stworzenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do korzystania z rowerów w podróżach na politechnikę, Promocja ruchu rowerowego w całym mieście, Przekształcenie przestrzeni ulic Emilii Plater i Noakowskiego (uporządkowanie przekroju, segregacja ruchu, ograniczenie natężeń ruchu, redukcja prędkości), Poprawa bezpieczeństwa ruchu, Pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców Warszawy i użytkowników systemu transportowego, Poprawa wizerunku miasta i Politechniki Warszawskiej, Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007

25 Karolina Jesionkiewicz
PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO Dwukierunkowy pas dla rowerów w ciągu ulic Emilii Plater i Noakowskiego Karolina Jesionkiewicz Krzysztof Masłowski Konferencja Naukowo – Techniczna Miasto i Transport 2007


Pobierz ppt "Politechnika Warszawska, 6 grudzień 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google