Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady dobrej komunikacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady dobrej komunikacji"— Zapis prezentacji:

1 Zasady dobrej komunikacji
MOTYWOWANIE Karolina Gelak - Lipska

2 Motywacja Proces wzbudzający działanie, utrzymujący je w toku
Zespół czynników natury psychicznej lub fizjologicznej uruchamiający lub organizujący zachowanie człowieka skierowane na osiągnięcie określonego celu Uruchamiana jest potrzebą, brakiem czegoś niezbędnego dla organizmu , jego rozwoju, utrzymania określonej roli społecznej i innych pragnień „movere” (łac.) – poruszać, popychać

3 wynik działania musi być oceniany jako użyteczny
Aby powstał proces motywacyjny muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: wynik działania musi być oceniany jako użyteczny dziecko musi mieć przeświadczenie, że w danych warunkach prawdopodobnie uda mu się osiągnąć dany wynik Aby powstał proces motywacyjny niezbędne jest

4 Piramida potrzeb wg Abrahama Maslowa
Potrzeby samorealizacji posiadanie celów, potrzeby poznawcze, estetyczne, spełnianie swojego potencjału Potrzeby szacunku i uznania zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości, kompetencje, Poważanie Potrzeby miłości i przynależności więzi, miłość, bycie kochanym Potrzeby bezpieczeństwa zależność, opieka i oparcie, spokój, wolność od strachu, protekcja Potrzeby fizjologiczne Pożywienie, woda, tlen, potrzeby seksualne, sen, odpoczynek

5 Motywacja wewnętrzna zewnętrzna
Tendencja do podejmowania i kontynuowania działania ze względu na jego treść Cecha: ciekawość Czynniki motywujące: wieloznaczność, nowość, złożoność, dziwność, niezgodność zewnętrzna Tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje, związana z poczuciem, że przyczyna i kontrola działania jest niezależna od jednostki Wzbudzenie potrzeb poprzez stosowanie kar i nagród

6 Motywacja negatywna pozytywna
Mechanizm oparty na różnego rodzaju karach, związany z zachowaniem „dążenie od”, który opiera się na unikaniu Mobilizuje do efektywniejszych działań, głównie w celu uniknięcia kary pozytywna Oparta na dodatnich wzmocnieniach Związana z zachowaniem „dążenie do” Umożliwia osiągnięcie lepszego niż do tej pory zaspokojenia potrzeb

7 Wspieranie dziecka w procesie nauki
Kto? (uczy się) Co? (czego się uczy?) Dlaczego? (po co?) Podawanie informacji o dziecku, budowanie pozytywnej samooceny Jaka to wiedza, jakich umiejętności nabywa, inspirowanie do myślenia kreatywnego Jakie korzyści będzie miało dziecko, gdzie może zastosować, jakie wartości w sobie rozwija

8 Dlaczego warto być optymistą?
„Optymistę spotyka w życiu tyle samo niepowodzeń i tragedii, co pesymistę, ale optymista znosi to lepiej” Martin Seligman

9 Dlaczego warto wychowywać dziecko na optymistę
- optymiści mają silniejszą motywację - wykazują większą wytrwałość - optymiści częściej czerpią satysfakcję i zadowolenie z kontaktów z innymi ludźmi - nie przypisują sobie automatycznie winy za przewinienia, lecz dokładnie analizują sytuację biorąc pod uwagę przyczyny zewnętrzne - pesymistyczna wizja rzeczywistości częściej skłania młodzież do zachowań ryzykownych - optymistów cechuje większa odporność na stres - optymiście lepiej sobie radzą w trudnych sytuacjach i lepiej znoszą porażki - poziom optymizmu ma wpływ na odporność organizmu oraz niższą zapadalność na choroby psychosomatyczne

10 RODZIC „Przecież my tyle rozmawiamy z dzieckiem” „Ja jemu/jej ciągle tłumaczę” „Zawsze powtarzam..” „On mnie nie słucha i robi swoje” „Tyle razy mu mówiłam” „I jak tu z nim rozmawiać, skoro on…”

11 DZIECKO „Przecież ich nie interesuje, co ja myślę – wiedzą swoje”
„Nie słuchają mnie – mówią, że pyskuję” „Rzucą zdawkowe – Co tam w szkole? – ale tak chyba z poczucia obowiązku” „Boję się im mówić o niepowodzeniach, bo mówią, że to pewnie znowu moja wina” „Uczucia? Jakie uczucia? Ja mam robić co mi każą i wtedy jest „fajnie”

12 Dobra rozmowa daje dziecku poczucie bycia wysłuchanym
pomaga dziecku wyrazić i nazwać uczucia nie bazuje na wywołaniu poczucia winy, nie jest oceniająca jest prowadzona w sprzyjających warunkach (miejsce, czas) jest wspólnym poszukiwaniem rozwiązań przebiega w atmosferze szacunku buduje zaufanie pozwala wspólnie opisać problem pozwala rodzicom określić swoje wartości i oczekiwania

13 Bariery w komunikacji Brak akceptacji odbiorcy, brak zaufania
Brak umiejętności aktywnego słuchania Moralizowanie, pouczanie, nakazywanie Osądzanie, krytykowanie, wyśmiewanie Chłód i obojętność Brak autentycznego zainteresowania Pocieszanie zamiast poszukiwania rozwiązań Wzbudzanie poczucia winy Nie rozdzielanie osoby od jej zachowania Uciekanie od tematu Porównywanie Udzielanie rad

14 Podsumowanie Rozmawiajmy z dziećmi Chwalmy je, nagradzajmy
Dajmy dzieciom prawo do popełniania błędów Uczmy ciekawości i kreatywnego myślenia Zachęcajmy do podejmowania wyzwań Nie stawiajmy za wysoko poprzeczki Akceptujmy dziecko i jego uczucia Dbajmy, by być dobrym przykładem Mówmy dzieciom, że je kochamy!!! 


Pobierz ppt "Zasady dobrej komunikacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google