Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE"— Zapis prezentacji:

1 ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE
Zarządzanie przedsiębiorstwen turystycznym ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE Podgotowały: Vita Chekil Anastasiya Balandina

2 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Zbiór zewnętrznych podmiotów i sił, które oddziaływują na możliwości firmy co do jej rozwoju oraz na utrzymywanie udanych transakcji z nabywcami.

3 OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNEGO
Zmienne otoczenia ekonomicznego Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego Elementy otoczenia społeczno- demograficznego Otoczenie naturalne Otoczenie technologiczne Stosunki otoczenia instytucjonalno-prawnego

4

5 ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE
Poziom dochodów ludności Tempo inflacji Skłonność do oszczędzania Dostępność do kredytu Podział dochodu narodowego Polityka gospodarcza państwa (finansy) Wysokość cen dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych

6 Dochody ludnosci W 2012 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie  1270 zł i był realnie niższy o 0,2% od dochodu z roku (w 2011 r. – spadek o 1,4%). Rok był drugim z kolei rokiem realnego spadku dochodów gospodarstw domowych  po sześciu kolejnych latach ( ) realnych wzrostów dochodów.

7 INFLACJA. PRZYCZYNY Import inflacji Szybki wzrost kosztów produkcji
Wzrost cen artykułów importowanych przez dany kraj powoduje wzrost kosztów produkcji, a pozniej wzrost cen.( import paliwa) Szybki wzrost kosztów produkcji (Wzrost cen na żywność i usługi) Kiedy budżet państwa jest niezrównoważony Wzrost zagregowanego popytu w gospodarce

8

9 Dostępność do kredytu DOSTĘPNOŚĆ DO KREDYTU MOŻLIWYCH
DO WYKORZYSTANIA NA RYNKU TURYSTYCZNYM NALEŻY ROZPATRYWAĆOD STRONY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, POTENCJALNEGO TURYSTY

10 kredyt KREDYT OBROTOWY KREDYT INWESTYCYJNY
KREDYT ODNAWIALNY W RACHUNKU BIEŻĄCYM KREDYT DYSKONTOWY KREDYT GIEŁDOWY NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

11 Dostępność do kredytu i innych źródeł finansowania
Przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt musi przedstawić dokumenty informujące o: Formie prawnej Udziałowcach Sytuacji finansowej (bilanse, rachunek wyniku finansowego, prognozy) Przeznaczeniu kredytu Stanie zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa i ZUS Propozycjach zabezpieczeń

12 PODSUMOWANIE ANALIZUJĄC WPŁYW CZYNNIKÓW EKONOMICZNYCH OTOCZENIA , NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ O UWZGLĘDNIENIU OGÓLNYCH PROCESÓW EKONOMICZNYCH, TAKICH JAK: OGÓLNY ROZWÓJ SPOŁECZNO- GOSPODARCZY SPOŁECZEŃSTW

13 PROCESY EKONOMICZNE WPŁYWAJĄCE NA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
Powiązania gospodarcze między poszczególnymi państwami (np. działania Unii Europejskiej) Ogólny rozwój społeczno-gospodarczy ludności (zwiększająca się ilość osób zatrudnionych w sektorze usług) Wpływ czynników otoczenia ekonomicznego na wielkość popytu turystycznego dochodowa elastyczność popytu cenowa elastyczność popytu

14 !DZIĘKUJEMY ZA UWAGE!


Pobierz ppt "ZMIENNE OTOCZENIE EKONOMICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google