Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolno-Wychowawczy Nr Przemyśl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolno-Wychowawczy Nr Przemyśl"— Zapis prezentacji:

1 Szkolno-Wychowawczy Nr 3 37-700 Przemyśl
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 Przemyśl Przemyśl ul. Kapitulna 4 tel , fax w. 24

2 Kierunki kształcenia:
Przyjmujemy dzieci i młodzież niepełnosprawną ruchowo od 13 do 24 roku życia ze schorzeniami narządu ruchu np.: mózgowe porażenie dziecięce, skoliozy, uszkodzenia kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa, amputacje kończyn, skutki urazów i wypadków. Kierunki kształcenia: Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące (3 letnie) o profilu: Humanistycznym Informatyczno - językowym Technikum (4 letnie) kształcące w zawodach: -Technik prac biurowych Technik ekonomista Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie: Cukiernik Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie ZSZ Szkoła Policealna (2 letnia) kształcąca w zawodzie: -Technik organizacji reklamy

3 Nasz Ośrodek oferuje każdemu uczniowi:
interesujące kierunki kształcenia wychowanie fizyczne i zajęcia rewalidacyjne na basenie i w siłowni nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe i zawodowe zindywidualizowane nauczanie w grupach od 8 do 12 uczniów ciekawe i różnorodne zajęcia pozalekcyjne, warsztaty artystyczno-terapeutyczne wszechstronną pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną i inną specjalistyczną (w tym stymulacja audio - psycho-lingwistyczna metodą Tomatisa) pomoc medyczną i całodobową opiekę pielęgniarską zabiegi rehabilitacyjne w gabinetach zabiegowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej funkcjonującego na terenie tutejszego Ośrodka zakwaterowanie w Ośrodku (połączonym ze szkołą-bez barier architektonicznych) wykwalifikowaną i życzliwą kadrę pedagogiczną oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON informacje o prawach i obowiązkach osób niepełnosprawnych oraz możliwościach uzyskania pomocy naukę w godzinach od 8:00 do 15:00

4 Podstawą rozpatrzenia podania ucznia do Ośrodka jest dostarczenie pełnej dokumentacji, w tym:
orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla niepełnosprawnych ruchowo, wniosku o skierowanie do SOSW Nr 3 w Przemyślu (do pobrania z naszej strony internetowej bądź w sekretariacie szkoły z dołączoną pisemną informacją o wyborze języka obcego do kontynuacji w szkole lub podanie o przyjęcie do szkoły),

5 świadectwo ukończenia odpowiednio: szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dołączonym zaświadczeniem wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie VI lub egzaminu gimnazjalnego 3 fotografie zaświadczenie lekarskie z rozpoznanym rodzajem schorzenia, kartę zdrowia oraz kartę szczepień ucznia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej od lekarza POZ-u na objęcie leczeniem kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składki zdrowotnej na rzecz ucznia odpis aktu urodzenia, nr PESEL i aktualny adres zamieszkania z wyodrębnionym powiatem Ww. dokumenty należy złożyć do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania Starostwa Powiatowego. Uczniowie z terenu miasta Przemyśla dokumentację kwalifikacyjną składają bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka.

6 Nie zwlekaj z podjęciem decyzji! Czekamy właśnie na Ciebie!
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 ul. Kapitulna 4 Przemyśl Tel. (0-16) , fax

7 W klasach

8 Na sali gimnastycznej i siłowni

9 Na basenie

10 W Ośrodku i na stołówce

11 Opieka zdrowotna i rehabilitacja

12 strona telefon fax w. 24


Pobierz ppt "Szkolno-Wychowawczy Nr Przemyśl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google