Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: mgr inż. Adam Borysiuk nauczyciel mianowany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: mgr inż. Adam Borysiuk nauczyciel mianowany"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie komputera i Internetu na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej
Opracował: mgr inż. Adam Borysiuk nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Przekonywanie do swoich pomysłów to stawianie wyzwań. Najpierw musisz doprowadzić do tego, aby Twoi słuchacze zgodzili się z Tobą w kwestiach zasadniczych. Potem musisz nakłonić ich do działania. Trzymając się wzoru postępowania zawartego w dokumencie Dale Carnegie Training®: Dowód – Działanie – Korzyść, przeprowadź motywującą, przedstawiającą możliwe działania prezentację. Copyright © Dale Carnegie & Associates, Inc.

2 Jak wyglądają zajęcia pracowni elektrycznej i elektronicznej?
Zajęcia praktyczno-teoretyczne. Odbywają się w specjalnej pracowni. Uczniowie montują układy pomiarowe, wykonują pomiary i opracowują wyniki w postaci sprawozdania. Po każdej serii ćwiczeń – zajęcia kontrolne. Rozpocznij prezentację od wydarzenia, który przykuje uwagę słuchaczy. Wybierz wydarzenie, które w jakiś sposób odnosi się do nich. Ma ono być dowodem na poparcie proponowanego działania oraz płynących z niego korzyści. Rozpoczynając od motywującego przykładu, przygotujesz słuchaczy do następnej fazy, którą jest opisanie samego działania.

3 Jak komputer i Internet pomogą na zajęciach pracowni?
Wirtualne ćwiczenia. Mierniki współpracujące z komputerem. Układy sterowane z komputera. Wirtualne katalogi elementów elektronicznych. Pomocne programy, np. Kalkulator wartości rezystancji. Komputer sprawdzający wiedzę ucznia i oceniający. Programy do opracowywania wyników pomiarów. Następnie przedstaw środki zaradcze. Przedstaw je konkretnie, jasno i krótko. Upewnij się, że potrafisz wyobrazić sobie swoich słuchaczy podejmujących proponowane przez Ciebie działania. Jeśli Ty nie potrafisz, oni też nie będą potrafili. Musisz wierzyć w swoje propozycje, w ten sposób łatwiej uda Ci się nakłonić słuchaczy do działania.

4 Zalety wirtualnych ćwiczeń na pracowni
konstruowanie schematów układów elektronicznych na ekranie komputera, symulację działania zaprojektowanych układów, pomiary parametrów układu przy pomocy wirtualnych przyrządów pomiarowych, drukowanie schematu układu. Zgodnie z zasadą dokumentu Dale Carnegie Training®: Dowód – Działanie – Korzyść po przedstawieniu proponowanych działań przejdź do wyliczenia korzyści dla słuchaczy. Weź pod uwagę ich interesy, potrzeby oraz preferencje. Argumentację uzasadniaj, przedstawiając np. dane statystyczne, wykazy, świadectwa, analogiczne przypadki, dokumenty. Uzyskasz wtedy większe zaufanie słuchaczy.

5 Wady wirtualnych ćwiczeń na pracowni
symulacje komputerowe są idealne - prawidłowy zaprojektowany układ zawsze będzie działał - w rzeczywistości jest różnie, uczeń nie ma możliwości manualnych ćwiczeń przy łączeniu układów i obsłudze mierników, uczeń nie uczy się odpowiedzialności – nic nie może „spalić” na komputerze.

6 Electronics Workbench

7 AmiLab

8 Crocodile Clips

9 Pcschematic ELautomation

10 Symulacje działania maszyn
fizyka liceum/silnik_elektr/silnik_elektr.htm

11 Symulacje obwodów elektrycznych

12 Mierniki współpracujące z komputerem
Multimetr łączy się z komputerem za pomocą szeregowego złącza typu RS-232C. Konieczne jest tu oprogramowanie, które umożliwia wyświetlanie aktualnego wyniku pomiaru na monitorze komputera. Komputer systematyzuje pobrane wyniki w postaci komparatora lub wykresu graficznego.

13 Układy sterowane z komputera.
Urządzenia i maszyny elektryczne bywają sterowane komputerem. Należy to ćwiczyć w ramach pracowni elektrycznej i elektronicznej. Zestaw laboratoryjny współpracujący z komputerem niemieckiej firmy Lukas-Nülle .

14 Wirtualne katalogi elementów elektronicznych
W czasie pomiarów laboratoryjnych na zajęciach pracowni elektrycznej i elektronicznej często zachodzi potrzeba szybkiego uzyskania danych znamionowych konkretnego elementu elektronicznego. Sieć Internet pomaga w tym. Istnieją programy, które stanowią bogatą bazę danych o elementach elektronicznych. Jedną z takich aplikacji jest „Katalog półprzewodników” wersja 3.0.

15 Kalkulator wartości rezystancji
Istnieje system zapisu wartości rezystancji na rezystorze zrealizowany za pomocą barwnych pasków. Niewprawione osoby mają kłopot, bez korzystania z tablic, odczytać wartość rezystancji rezystora oznaczonego kodem paskowym. Ułatwia to umieszczony w Internecie kalkulator przeliczający kod paskowy na wartość liczbową i odwrotnie Po wybraniu barw, które rozwijają się po kliknięciu myszką, automatycznie otrzymamy wynik.

16 Testery wiedzy uczniów
Do sprawdzenia wiedzy ucznia może nam przyjść z pomocą komputer. Program StmGenerator testów jest godny polecenia ponieważ: pytania i dystraktory odpowiedzi mogą to być plikami nawet filmowymi), można określać skalę ocen i progi punktów na poszczególne oceny, można stosować ograniczenia czasowe, można wyświetlać komentarze, można zabezpieczenie testu hasłem, może określić liczbę poprawnych odpowiedzi,

17 Komputer przy opracowaniu wyników pomiarów
W sprawozdaniu z wykonania ćwiczenia umieszcza się: wiadomości wstępne, czyli podstawowe informacje o badanym urządzeniu, metodach pomiarowych itp. – mogą być znalezione w Internecie, schematy elektryczne – ławo je sporządzić w programach prezentowanych na poprzednich slajdach, tabele pomiarowe i wykresy charakterystyk sporządzane na podstawie tabel z wynikami pomiarów – można je wykonać w edytorze tekstu lub arkuszu kalkulacyjnym.

18 Wniosek Komputer i Internet stanowią olbrzymią pomoc w prowadzeniu zajęć pracowni elektrycznej i elektronicznej Ich stosowanie jednak nie może być priorytetem. Niech pozostaną one tylko jako narzędzia pomocne w osiąganiu celów nauczanego przedmiotu. Na zakończenie przedstaw ponownie proponowane działania oraz płynące z nich korzyści. Mów z przekonaniem i pewnością siebie, wtedy uda Ci się przekonać innych do swoich pomysłów. B


Pobierz ppt "Opracował: mgr inż. Adam Borysiuk nauczyciel mianowany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google