Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PEŁNA KONTROLA NAD POBOREM MOCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PEŁNA KONTROLA NAD POBOREM MOCY"— Zapis prezentacji:

1 PEŁNA KONTROLA NAD POBOREM MOCY
STRAŻNIK MOCY PEŁNA KONTROLA NAD POBOREM MOCY

2 Co to jest Strażnik Mocy?
Strażnik Mocy jest urządzeniem, które steruje pracą odbiorników w taki sposób, aby nie dochodziło do przekroczeń mocy umownej.

3 Idea Strażnika Mocy:

4 Dlaczego warto wybrać Strażnika Mocy? I
Zastosowanie strażnika pozwala na wyeliminowanie kar za przekroczenia mocy umownej. Dzięki zastosowaniu urządzenia można zmniejszyć wartość zamówionej mocy umownej, a więc zmniejszyć koszty. Dzięki wizualizacji można zdalnie kontrolować pobór mocy, zużycie energii i inne parametry.

5 Dlaczego warto wybrać Strażnika Mocy? II
Łatwa obsługa pozwala na swobodne zmiany nastaw przez użytkownika. Możliwość podglądu wizualizacji w obiektach na całym świecie dzięki wizualizacji przez www. Możliwość rozbudowy urządzenia o nowe możliwości, np. odczyt z liczników innych mediów.

6 Podstawowe elementy układu Strażnika Mocy:
W wersji rozszerzonej i optimum sterownik I/O WAGO swobodnie programowalny z obsługą wizualizacji. W wersji standard analizator parametrów sieci. Przekaźniki ze stykami bezpotencjałowymi do sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

7 Montaż Strażnika Mocy w zakładzie
Urządzenie dostarczane jest jako skrzynka. Do strażnika doprowadza się sygnały z przekładników prądowych oraz obwodów napięciowych. Na wyjścia podłącza się obwody sterowania urządzeń, które mają być wyłączane.

8 Zasada działania urządzenia
Strażnik w sposób ciągły kontroluje wartość średniej mocy czynnej liczonej w okresie 15 minut. W przypadku zbliżania się wartości tej mocy do mocy umownej, strażnik wyłącza urządzenia, które zostały wybrane do tego celu przez użytkownika.

9 Wersja Standard Strażnika Mocy
W wersji standard urządzenie nie posiada wizualizacji. Parametry strażnika takie jak moc umowna i progi wyłączeń ustawiane są fabrycznie. Użytkownik ma możliwości samodzielnej zmiany nastaw na wyświetlaczu analizatora.

10 Wersja Rozszerzona Strażnik posiada wizualizację poprzez sieć Ethernet, którą można oglądać przy użyciu przeglądarki internetowej. Użytkownik może samodzielnie zmieniać wszystkie ustawienia urządzenia.

11 Rozbudowa Strażnika Mocy o kolejne elementy - wersja Optimum
Urządzenie może zostać rozbudowane o dodatkowe funkcje takie jak: podgląd dodatkowych parametrów, odczyt z innych urządzeń takich jak liczniki innych mediów, kontrola innych elementów, jak np. otwarcia drzwi, włączenia światła.

12 WIZUALIZACJA STRAŻNIKA MOCY

13 Połączenie ze Strażnikiem Mocy
Połączenie strażnika z siecią obiektową realizowane jest za pośrednictwem sieci Ethernet. Połączenie na zewnątrz obiektu wymaga routera z zewnętrznym adresem IP.

14 Udostępnianie panelu kontrolnego urządzenia pracownikom zakładu
Panel kontrolny posiada możliwość zróżnicowania stopnia dostępu użytkowników do elementów wizualizacji. W zależności od uprawnień pracownik może mieć dostęp tylko do podglądu, do podglądu i sterowania lub nie mieć możliwości podglądu niektórych elementów.

15 Okno przeglądarki z panelem kontrolnym Strażnika Mocy

16 Opis głównych elementów panelu kontrolnego urządzenia

17 Dynamiczne wykresy mierzonych parametrów

18 Parametry Strażnika Mocy

19 Sterowane odbiorniki Strażnik mocy może sterować praktycznie nieograniczoną liczbą urządzeń. Urządzenia mogą być przypisywane do dowolnego progu strażnika lub wyłączone ze sterowania.

20 Przykładowo przypisane odbiorniki:

21 Stopnie 1, 2 i 3 Strażnika Mocy
Strażnik standardowo posiada trzy stopnie. Stopnie 1 i 2 sterują przypisanymi do nich odbiornikami. Ich nastawy są definiowane przez użytkownika. Stopień 3 pełni funkcje alarmową (informuje o przekroczeniu mocy umownej).

22 Możliwość wyłączenia jednego/dwóch stopni urządzenia
Użytkownik ma możliwość zablokowania dowolnego ze stopni strażnika. Zablokowany (nieaktywny) stopień nie jest wyłączany przez strażnika. Oznacza to, że sterownik nie podejmuje żadnych działań w przypadku osiągnięcia przypisanego do stopnia progu zadziałania.

23 Przykład stopnia: wyłączonego, zablokowanego i aktywnego

24 SCHEMAT PODŁĄCZENIA STRAŻNIKA MOCY

25 Podłączenie wejść Strażnika Mocy

26 Podłączenie wyjść Strażnika Mocy

27 Dane kontaktowe: www.korporacjasystem.pl PQ-SYSTEM
ul. Klimeckiego 14, Kraków tel:


Pobierz ppt "PEŁNA KONTROLA NAD POBOREM MOCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google