Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego"— Zapis prezentacji:

1 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Możliwości przetwórstwa i sprzedaży wołowiny na poziomie gospodarstwa rolnego Bogdan Wiatr Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Zielona Góra, r.

2 Dlaczego wołowina i dlaczego na poziomie gospodarstwa?
walory zdrowotne, walory smakowe - mięso dla koneserów, brak tradycji jedzenia dobrej wołowiny, niewielka dostępność towaru dobrej jakości, w tej skali – możliwość edukacji klienta.

3 2. Wymogi weterynaryjne Przepisy Unii Europejskiej nie regulują działalności uznanej za marginalną, lokalną i ograniczoną. Każdy kraj członkowski reguluje warunki dla prowadzenia takiej działalności własnymi przepisami.

4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5 poz. 36)

5 Za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną uznaje się rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego jeżeli: wielkość produkcji nie przekracza 3,5 tony/tydzień; zakład prowadzi sprzedaż produktów konsumentowi końcowemu, a dostawy tych produktów do innych sklepów prowadzących handel detaliczny nie przekraczają wagowo 30% ogólnej wielkości produkcji;

6 w zakładzie jest realizowany system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (system HACCP) co najmniej przez stosowanie wytycznych dobrej praktyki; miejsce produkcji i miejsca sprzedaży produktów, oraz sklepy prowadzące handel detaliczny, do których następuje dostawa, znajdują się na obszarze jednego województwa lub na obszarze sąsiadujących z nim województw;

7 w ramach działalności uznanej za marginalną, lokalną i ograniczoną nie dopuszcza się prowadzenia uboju; świeże mięso wołowe zostanie pozyskane ze zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni.

8 Podmioty zamierzające prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji, o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

9 Rejestracja Powiatowy lekarz weterynarii na wniosek, decyzją uznaje działalność za marginalną, lokalną i ograniczoną, umieszcza zakład w rejestrze zakładów podlegających rejestracji i nadaje mu weterynaryjny numer identyfikacyjny. Ogólne wymagania sanitarne dotyczące zakładów działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego określa rozporządzenie (WE) nr 852/2004.

10 Rozporządzenie (WE) 852/2004 Określa wymagania wobec pomieszczeń, sprzętu, personelu, procesów, opakowań, zasady gospodarki odpadami, zaopatrzenie w wodę, higienę osobistą, stan higieny i stan techniczny pomieszczeń, instalacji i urządzeń, wyposażenie i konstrukcję, zasady szkoleń. W przypadku braku możliwości zapewnienia ciągów technologicznych można różne czynności wykonywać na tym samym stanowisku lub w tym samym pomieszczeniu rozdzielając je w czasie.

11 Droga surowca i produktu

12 Droga pracowników

13 Droga odpadów

14 Droga pojemników

15

16

17

18

19

20

21 3. Uwagi: dostępność surowca w Polsce; możliwość przetwarzania:
składowanie, dojrzewanie, pakowanie próżniowe, odbiorcy: - prywatni, - restauracje, - stołówki, - sklepy.

22 Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Dziękuję za uwagę Bogdan Wiatr Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego


Pobierz ppt "Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google