Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012"— Zapis prezentacji:

1 Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012
W rejestracji Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012

2

3

4

5

6

7

8

9 Potwierdź uprawnienie za pomocą innych dokumentów

10 Potwierdź uprawnienie za pomocą innych dokumentów
PESEL jest prawidłowy, ale imię i nazwisko, które pojawią się na ekranie są inne niż w dokumencie tożsamości pacjenta Potwierdź uprawnienie za pomocą innych dokumentów

11 Zagwarantuj pacjentowi, który udostępnia Ci swój PESEL,
że nie zostanie on usłyszany przez postronne osoby. Możesz np. poprosić pacjenta o zapisanie numeru PESEL na kartce. Po przeprowadzeniu weryfikacji kartkę z numerem należy oddać pacjentowi lub zniszczyć.

12 Fundusz potwierdza prawo do świadczeń
Odpowiedź: Fundusz potwierdza prawo do świadczeń Oznacza to, że Fundusz potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej

13 Fundusz potwierdza prawo do świadczeń na receptach DN
Odpowiedź: Fundusz potwierdza prawo do świadczeń na receptach DN Fundusz potwierdza w danym dniu prawo pacjenta o prowadzonym numerze PESEL do świadczeń opieki zdrowotnej, a koszty za świadczenie poniesie budżet państwa. Przekaż informację lekarzowi, który będzie udzielał świadczenia, że w przypadku wystawiania recepty powinien mieścić na recepcie kod uprawnień dodatkowych pacjenta DN”!

14

15 Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń
Odpowiedź: Fundusz nie potwierdza prawa do świadczeń

16 Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz potwierdzić prawa do świadczeń w systemie eWUŚ
lub otrzymasz z systemu informację o tym, że NFZ nie potwierdza takiego prawa, poproś pacjenta o aktualny dokument poświadczający uprawnienia taki sam, jaki pacjenci musieli okazywać dotychczas.

17 W celu przekazania odpowiednich danych w raporcie statystycznym, konieczne jest spisanie danych z dokumentu uprawniającego do dokumentacji medycznej. Zakres tych danych zależy od rodzaju dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

18 Dokument Wymagane dane
Zgłoszenie do ubezpieczenia : ZUA, ZZA, ZCNA Numer NIP płatnika, Data zgłoszenia do ubezpieczenia, Data opłacenia ostatniej składki, Typ zgłoszenia do ubezpieczenia Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń Data wystawienia zaświadczenia, Data początku obowiązywania zaświadczenia, Data końca obowiązywania zaświadczenia Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej – RMUA Numer NIP podmiotu wystawiającego (płatnika) Miesiąc którego dotyczy dokument Rok, którego dotyczy dokument Legitymacja ubezpieczeniowa Numer NIP płatnika Data potwierdzenia uprawnienia przez płatnika Legitymacja rencisty/emeryta Numer legitymacji Data wystawienia dokumentu Skrót instytucji wystawiającej: ZUS, KRUS, MSWiA, MON, SP

19 Dokument Wymagane dane
Decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta Numer decyzji Data początku obowiązywania decyzji, Data końca obowiązywania decyzji Dokument potwierdzający dodatkowe uprawnienia, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę zakaźną (gruźlica, HIV). Nazwa dokumentu, Numer dokumentu, Podmiot wystawiający, Numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił dokument - Przekazywany tylko w przypadku gdy dokumentem jest zaświadczenie lekarskie. Karta Polaka – tylko w stanach nagłych! Numer karty Data ważności

20

21 Jeżeli pacjent nie posiada dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń lub przedstawił dokument nieaktualny, a jest pewien swoich uprawnień, poproś go o złożenie oświadczenia. W przypadku osoby małoletniej lub innej osoby nieposiadającej pełnej zdolności dla czynności prawnych, poproś o złożenie oświadczenia jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego.

22

23

24

25

26 Opieka długoterminowa
W przypadku opieki długoterminowej weryfikacja prawa do świadczeń musi odbywać się każdego dnia udzielania świadczeń. W raportach statystycznych konieczne będzie sprawozdanie podstawy ubezpieczenia na każdy dzień świadczenia.

27 Okresy uprawnienia Hospitalizacja Oddział 1 Oddział 2 Oddział 3
Dzień 1 Dzień 2 Dzień11 Dzień 12 Zestaw świadczeń Świadczenie (pobyt) Produkt (JGP) Uprawnienia eWUŚ Oświadczenie Decyzja Wójta/Burmistrza UE Dokument uprawniający Hospitalizacja Oddział 1 Oddział 2 Oddział 3 Produkt (Grupa JGP)

28 Kod autoryzacyjny eWUŚ
Sprawdzając prawo do świadczeń za pomocą eWUŚ świadczeniodawca otrzymuje dokument elektroniczny zawierający kod autoryzacyjny. Kod ten jest potwierdzeniem, że dana osoba posiada danego dnia prawo do świadczeń Kod ten jest generowany dla danego świadczeniodawcy. Kod ten będzie przekazywany w raportach statystycznych i Fundusz będzie weryfikował, czy został on wygenerowany dla danego świadczeniodawcy. Ważne jest, aby sprawdzanie prawa do świadczeń było wykonane przez operatora od świadczeniodawcy, który udziela świadczenie.

29 Pytania

30

31


Pobierz ppt "Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 17 grudnia 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google