Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie."— Zapis prezentacji:

1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie

2 Biblioteka szkolna z centrum multimedialnym jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji. Czas otwarcia biblioteki dostosowany jest do rozkładu zajęć szkolnych umożliwia maksymalne wykorzystanie biblioteki i jej zbiorów przez wszystkich użytkowników.

3 Biblioteka udostępnia uczniom i nauczycielom materiały multimedialne oraz sprzęt techniczny do ich odtwarzania. Umożliwia prowadzenie zajęć edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli. Jest ośrodkiem nabywania przez uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

4 Pomieszczenie biblioteki jest przestronne, zapewnia dobre warunki do pracy indywidualnej i grupowej, a także umożliwia korzystanie z wszystkich zgromadzonych tam dokumentów. Warsztat informacyjno-bibliograficzny, stanowią właściwie opracowane i aktualne katalogi biblioteczne oraz kartoteki dostosowane do potrzeb środowiska szkolnego. Istotny wpływ na jakość i czas uzyskania informacji ma dostęp do komputerowych baz danych i multimedialnych źródeł informacji.

5 Wiedza pracowników z wyższym wykształceniem bibliotecznym i przygotowaniem pedagogicznym, pozwala im szkolić użytkowników i udzielać pomocy technicznej przy korzystaniu z komputerowych baz danych.

6 Atrakcyjne formy pracy skierowane są zarówno do indywidualnego czytelnika, jak również do grup użytkowników. Współpraca z nauczycielami pozwala na pełną realizację zaplanowanych form pracy z czytelnikami. W wyniku działań pracowników uczniowie, traktują bibliotekę jako miejsce, w którym zdobywa się wiedzę, spędza czas wolny i rozwija kulturalnie.

7 Spis Treści Nasza Biblioteka Regulamin czytelni Regulamin wypożyczalni Zasoby naszej biblioteki Zdjęcia naszej biblioteki

8 Biblioteka – słowo pochodzi od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke (gdzie βιβλίον biblion to książka) i oznacza zbiór książek i innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. Oprócz samych zbiorów, często równie cennym źródłem informacji są ich katalogi. Biblioteka Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego może poszczycić się bogatym księgozbiorem liczącym ponad 23000 woluminów i szerokim zasobem zbiorów multimedialnych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdują się w niej książki z różnych dziedzin – od historii literatury poprzez matematykę, fizykę do astronomii! Powrót

9 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń. 2. Do czytelni wchodzi się bez płaszcza lub kurtki. 3. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 4. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin. 5. Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosić ich poza czytelnię. 6. W czytelni można korzystać ze zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni. 7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki ( inne dokumenty) oddaje się nauczycielowi bibliotekarzowi. 8. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. Regulamin czytelni Powrót

10 Regulamin wypożyczalni 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji. 2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego. 3. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko. 4. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym. 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. 6. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów maja prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo. 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie. 8. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 9. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z wypożyczalni. Powrót

11 Nasza biblioteka może poszczycić się pokaźnym zbiorem materiałów audiowizualnych zawartych na nośnikach CD oraz zbiorem kaset magnetofonowych i wideo zawierających materiały edukacyjne Materiały audiowizualne CD Wykaz kaset magnetofonowych Organizacja pracy biblioteki Powrót

12 Zdjęcia Biblioteki Powrót


Pobierz ppt "Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google