Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny
„Rzeczy niemożliwe wykonujemy natychmiast – na cud potrzebujemy trochę czasu …”

2 (zgodnie z harmonogramem Technikum Uzupełniającego)
GODZINY PRACY Od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 15.00 w piątek od 8.00 do 15.00 z przerwą od do 12.15 w sobotę od 9.00 do 12.00 (zgodnie z harmonogramem Technikum Uzupełniającego)

3 W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
Regulamin biblioteki W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 1.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, aktualni i emerytowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły, natomiast rodzice uczniów oraz absolwenci naszej szkoły tylko z czytelni. 2.     Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: -         - wypożyczając je do domu jedynie na swoje nazwisko, -         - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i gazety), - wypożyczając na lekcje za okazaniem legitymacji szkolnej. 3.     Książki wypożyczamy na okres 1 miesiąca. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można je prolongować. Może być naliczona kara w wysokości 1 zł za każdy miesiąc zwłoki w oddaniu książek. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 4.     Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 5.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę czy inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi zrekompensować stratę w sposób uzgodniony z nauczycielem bibliotekarzem. 6.     Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych. 7.     W przypadku rezygnacji z nauki w Zespole Szkół Ekonomicznych czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

4 „Centrum Multimedialne” czynne w godzinach pracy biblioteki udostępnia 5 komputerów i urządzenie wielofunkcyjne. Drukowanie 0,20 zł za 1 stronę.

5 REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERA I INTERNETU
Ten komputer i jego oprogramowanie służą wyłącznie do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji dla celów naukowych i poznawczych. Z komputera można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Podstawą do korzystania z komputera w bibliotece jest pozostawienie przez ucznia legitymacji szkolnej dyżurującemu bibliotekarzowi. Po zakończeniu sesji dokument zostanie zwrócony. Rozpoczęcie pracy przy komputerze musi być poprzedzone wpisaniem się do rejestru użytkowników i zapoznaniem się z regulaminem korzystania z komputera i Internetu. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godz. z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera. Użytkownik ma obowiązek zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym oraz stosować się do poleceń bibliotekarza. w bibliotece. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi. Przy jednym komputerze mogą pracować jednocześnie najwyżej dwie osoby. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni odpowiedzialność ponoszą rodzice). Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeśli użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem. Wyniki pracy i wyszukiwania można wydrukować za pozwoleniem bibliotekarza (20 groszy za 1 stronę). Nie wolno: - instalować własnych programów, - dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu i konfiguracji, - korzystać z własnych nośników pamięci (dyskietki, płyty itp.) bez zgody bibliotekarza, - uruchamiać gier komputerowych - pozostawiać własnych plików na dysku komputera, - korzystać z serwerów mających charakter rozrywkowy (np. CHAT-y, IRC), - spożywać posiłków i napojów. Po zakończeniu pracy nie należy wyłączać komputera. Osoby nie stosujące się do regulaminu będą miały zakaz korzystania z komputera

6 Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece szkolnej
Książki Czasopisma i inne druki Ryciny Mapy Albumy Kasety magnetofonowe Kasety wideo Płyty CD ROM Filmy DVD Biblioteka posiada ok woluminów

7 utrwalony na nośniku materialnym wyraz myśli ludzkiej.
Dokument utrwalony na nośniku materialnym wyraz myśli ludzkiej.

8 Kartoteki zagadnieniowe
Bibliograficzna Tekstowa Dokumentacyjna

9 Wzór karty katalogowej
Hasło (autorskie, tytułowe) Sygnatura Tytuł / oznaczenie odpowiedzialności.- Oznaczenie wydania. Miejsce wydania: nazwa wydawcy, data wydania.- opis fizyczny książki (Tytuł serii; numeracja w obrębie serii) Uwagi Nr inwentarzowy Znak klasyfikacji

10 Przykład karty katalogowej
Brown, Dan Lit. sensac. Kod Leonarda da Vinci; przeł. z ang. Krzysztof Mazurek.- Wyd. 6 popr. Wwa: Wyd. „Sonia Draga”, s., posłowie od wyd. pol.

11 Dokumenty elektroniczne
Programy multimedialne na CD Informacje na dyskietkach Filmy DVD

12 Schemat klasyfikacji UKD
0 Dział ogólny 1 Filozofia 2 Religia. Religioznawstwo 3 Nauki społeczne 4 Dział wolny 5 Nauki ścisłe i przyrodnicze 6 Nauki stosowane 7 Sztuki piękne 8 Literatura 9 Geografia. Historia

13 Działy drugiego stopnia w UKD (np. nauk przyrodniczych)
5 Nauki przyrodnicze 51 Matematyka 52 Astronomia 53 Fizyka 54 Chemia Geologia+Paleontologia 57 Biologia 58 Botanika 59 Zoologia

14 Katalogi w programie komputerowym MOL
Alfabetyczny Tytułowy Przedmiotowy UKD Serii

15 Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej
Księgozbiór podręczny Katalogi główne: alfabetyczny, literatury pięknej i językoznawstwa, rzeczowy Katalogi w programie MOL OPTIVUM Kartoteki zagadnieniowe i tekstowe Zestawienia bibliograficzne

16 Dokumenty piśmiennicze
Publikowane: Książki Czasopisma Normy Opisy patentowe Literatura firmowa Niepublikowane: Prace dyplomowe Dokumenty życia szkoły

17 Dokumenty niepiśmiennicze
Oglądowe (wizualne): zbiory ilustracji, mapy, foliogramy, Dźwiękowe (słuchowe, audialne): płyty gramofonowe, kasety magnetofonowe, płyty CD Oglądowo-słuchowe (audiowizualne): wideokasety VHS, płyty CD, DVD

18 Serdecznie zapraszamy do naszej biblioteki
Prezentację przygotowała Grażyna Korkus


Pobierz ppt "Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google