Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA I DZIAŁANIE SIECI KOMPUTEROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA I DZIAŁANIE SIECI KOMPUTEROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA I DZIAŁANIE SIECI KOMPUTEROWYCH
Opracowała: Iwona Kowalik Grudzień 2005 rok

2 PO CO ŁĄCZYMY KOMPUTERY W SIEĆ?
Rolą sieci komputerowych jest przesyłanie i dostarczanie informacji, wymiana danych. Dzięki sieci użytkownik może korzystać z danych lokalnego komputera, ale także z komputerów w innych pomieszczeniach, miastach czy kontynentach. Dzięki temu wielu użytkowników może korzystać z udostępnionych baz danych, gier komputerowych czy Internetu. Mogą także obniżać koszty organizacji pracy i nauki korzystając z modemu i drukarki, która służy kilku komputerom połączonym w sieć.

3 PODZIAŁ SIECI ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ
Sieci lokalne – LAN (ang. Local Area Network)-wszystkie urządzenia są w odległości co najwyżej ok metrów, np. znajdują się w jednym budynku. Komputery połączone siecią LAN są zazwyczaj w ramach jednej jednostki organizacyjnej (szkoły, biura, firmy). Komputery dołączone do sieci nazywa się stacjami. Sieci miejskie – MAN (ang. Metropolitan Area Network) – łączą oddzielne sieci lokalne na terenie jednego miasta Sieci rozlegle – WAN (ang. Wide Area Network) – łączą ze sobą wybrane sieci lokalne na większym obszarze Internet ( Globalna sieć komputerowa – GAN, z ang. GlobalArea Network)– łączy ze sobą prawie wszystkie sieci na świecie

4 PODSTAWOWE KLASY SIECI
Sieć klasy „każdy z każdym” (ang. peer to per) – każdy komputer wchodzący w skład tej sieci ma takie same prawa. Każdy komputer może być serwerem i klientem równocześnie. Sieć klasy „klient-serwer” – przynajmniej jeden komputer wchodzący w skład sieci jest serwerem i udostępnia swoje zasoby wielu klientom. Przykładem jest typowy serwer WWW, do którego klienci sięgają po potrzebne informacje.

5 SPOSOBY ŁĄCZENIA KOMPUTERÓW W SIEĆ
MAGISTRALA- kolejne komputery przyłączone są do tego samego kabla, podzielonego na odcinki międzykomputerowe za pomocą tzw. Trójnika. Stacje na końcach kabla są wyposażone w tzw. Terminatory, które zapobiegają odbiciom sygnału. Przerwanie kabla w jednym miejscu powoduje utratę lub zakłócenia w całej sieci.

6 GWIAZDA- poszczególne komputery dołączone są do jednego centralnego urządzenia (najczęściej huba lub serwera). Każdy komputer ma swój własny odcinek kabla, co zwiększa odporność na awarie.

7 PIERŚCIEŃ- sposób połączenia podobny do magistrali, z tym, że odcinki kabli tworzą ze sobą układ zamknięty. Przerwanie kabli w jednym miejscu nie odcina żadnego komputera.

8 PODSTAWY KONFIGURACJI SIECI
Aby komputer mół pracować w sieci musi mieć zainstalowaną kartę sieciową, protokół sieciowy, oprogramowanie Klienta sieci oraz Usługi, z których mamy zamiar korzystać. Karta sieciowa to urządzenie montowane wewnątrz komputera. Usługa to oferowanie funkcji dostępnych w sieci ( np. udostępnianie plików i drukarek) Klient sieci to oprogramowanie pozwalające korzystać z zasobów sieci pracującej pod kontrolą systemu operacyjnego, np. Microsoft Windows, Novell). Karta sieciowa bezprzewodowa

9 PROTOKÓŁ SIECIOWY Jest to zbiór reguł, którym podlegają komunikujące się ze sobą komputery. Określają sposób adresowania informacji, dzielenia na fragmenty, zwane pakietami oraz kontrolowania poprawności transmisji danych. Najbardziej znane nazwy protokołów sieciowych to: TCP/IP, NetBEUI, DLC (firma Microsoft). Każdy pracujący w sieci komputer ma swój adres IP. Adres ten może być nadany przez administratora sieci lub przydzielony automatycznie przez oprogramowanie. Obecnie adresy IP są 32-bitową liczbą, którą dla ułatwienia zapisuje się w postaci czterech oktetów (ośmiu bitów) oddzielonych kropkami (np ).


Pobierz ppt "BUDOWA I DZIAŁANIE SIECI KOMPUTEROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google