Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości.” ks. Jerzy Popiełuszko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości.” ks. Jerzy Popiełuszko"— Zapis prezentacji:

1 „ Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości.” ks. Jerzy Popiełuszko

2 Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 18 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Ambasadorem Programu jest Tomasz Majewski, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

3 REALIZACJA PROGRAMU „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODDUBÓWKU.

4 Z agresją spotyka się w swoim życiu każdy z nas
Z agresją spotyka się w swoim życiu każdy z nas. Przede wszystkim nie powinno się bagatelizować zjawiska agresji i przemocy w szkole. Aby zapobiegać niepożądanym zachowaniom realizujemy na terenie naszej szkoły program społeczny „Szkoła bez przemocy.” W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji programu „Szkoła bez przemocy” po raz trzeci.

5 JAK WYGLĄDA NASZA DZIAŁALNOŚĆ?
Co roku w grudniu organizowany jest Tydzień Wolontaryjny, w ciągu którego realizujemy zaplanowane działania: Zbieranie słodyczy i zabawek dla dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Suwałkach. Pogadanki dla uczniów, nauczycieli, rodziców na temat agresji i przemocy, sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Konkursy plastyczne związane z tematyką programową. Przygotowanie do organizacji kiermaszy świątecznych, z których dochody przeznaczone są dla najbardziej potrzebujących z naszej szkoły

6 Ideą przewodnią w naszych działaniach programowych jest głównie wolontariat.
Wychodzimy z założenia, że przemoc i zachowania agresywne wśród młodych ludzi są bardzo często konsekwencją nudy oraz źle wykorzystanego wolnego czasu. Wolontariat szkolny- bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej- nauczycieli, uczniów i rodziców- na rzecz potrzebujących.

7 Wolontariat uczy: Postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Umożliwia zagospodarowanie wolnego czasu poprzez animację działań społecznych.

8 UCZENIE NAJMŁODSZYCH WOLONTARIATU- TO UCZENIE, ŻE INNYM NALEŻY POMAGAĆ, A NIE ICH KRZYWDZIĆ.
Organizatorzy programu społecznego „Szkoła bez przemocy” co roku ogłaszają konkurs na najlepsze „Projekty Wolontaryjne.” Już dwukrotnie przystąpiliśmy do konkursu na najlepszy „Projekt Wolontaryjny.” Działania w ramach tego projektu realizowaliśmy w okresie- od stycznia do kwietnia danego roku szkolnego.

9 W ramach projektów wolontaryjnych dotychczas podejmowaliśmy i realizowaliśmy działania:
Pomoc ludziom starszym i schorowanym z naszej okolicy. Organizacja zbiórki pieniędzy (m.in. dla poszkodowanych w klęsce żywiołowej na Haiti). Przygotowanie kiermaszy świątecznych, z których dochód przeznaczony był dla najbardziej potrzebujących z naszej szkoły. Zbieranie środków czystości dla dzieci z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Suwałkach. Wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Brodzie Nowym koło Suwałk w celu integracji z dziećmi niepełnosprawnymi. Dzieci z naszej szkoły wręczały drobne upominki oraz zaprezentowały inscenizację pt. „Wielkanoc.”


Pobierz ppt "„ Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości.” ks. Jerzy Popiełuszko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google