Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przystosowania zwierząt do pobierania różnych pokarmów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przystosowania zwierząt do pobierania różnych pokarmów"— Zapis prezentacji:

1 Przystosowania zwierząt do pobierania różnych pokarmów

2 Aby żyć trzeba jeść. Pod tym prostym stwierdzeniem kryje się potężny mechanizm związany ze zdobywaniem i trawieniem pokarmu. Trawienie jest złożonym biochemicznie procesem rozkładu związków chemicznych dostarczanych z pokarmem do organizmu na proste związki: aminokwasy, cukry proste i kwasy tłuszczowe. Rozkład związków chemicznych katalizowany jest przez reakcje enzymatyczne. Otrzymane substancje są wchłaniane do krwi w jelicie cienkim i rozprowadzane po całym organizmie. Docierają do każdej komórki żywej. Zwierzęta żyją w różnych środowiskach. Wiele z nich, aby przeżyć, musiało dostosować techniki zdobywania pokarmu i jego trawienia do warunków stworzonych przez środowisko. Pierwszą omawianą grupą będą bezkręgowce, zwierzęta, które nie posiadają struny grzbietowej, niejednokrotnie są organizmami jednokomórkowymi. Drugą z kolei będą kręgowce. *Aminokwasy-sole wewnętrzne *Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.

3 BEZKRĘGOWCE Pierwotniaki są organizmami jednokomórkowymi. Przedstawicielem tej grupy organizmów jest pantofelek. Zwierzęta te przyjmują pokarm na drodze fagocytozy, pinocytozy lub wchłaniania. U orzęsków występuje specjalne miejsce, w którym cząsteczki pokarmowe wnikają do wnętrza komórki. Jest to tzw. gęba komórkowa inaczej, cytostom . Usuwanie zbędnych produktów usuwane jest, u orzęsków przez cytopyge. Trawienie zachodzi w wodniczkach trawiennych, które łącza się z lizosomem. Pierwotniaki mogą żywic się bakteriami, orzęskami, innymi pierwotniakami. Pobierają również z środowiska zewnętrznego drobiny tłuszczu i białka. Niestrawione resztki wydalane są tylko wtedy, gdy pierwotniak pobiera pokarm na drodze fagocytozy. Jamochłony są pierwszymi dwuwarstwowcami. Żyją w wodzie. Morskimi przedstawicielami są koralowce, słodkowodnymi stułbie. Pokarm zdobywają przy pomocy czułek( polip) lub płatów gębowych(meduza) otaczających otwór gastralny. Zaopatrzone są w komórki parzydełkowe, w których znajdują się substancje paraliżujące. Ofiara wciągana jest do jamy chłonąco- trawiącej. Trawienie odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym etapem jest trawienie pozakomórkowe, drugim trawienie wewnątrzkomórkowe. Jamochłony nie posiadają otworu odbytowego. Niestrawione resztki wyrzucane są z jamy chłonąco- trawiącej przez otwór gastralny dzięki skurczom całego ciała. *Fagocytoza-rodzaj endocytozy spotykany u komórek i organizmów jednokomórkowych. *Pinocytoza- jest sposobem odżywiania się organizmów jednokomórkowych lub wielokomórkowych. *Orzęsek- typ organizmów z królestwa Protista, tradycyjnie zaliczany do protistów zwierzęcych. * Lizosomy - Są to niewielkie pęcherzyki o średnicy ok 0,5 ,um (rzadko 0,1-1 um), otoczone pojedynczą błoną lipidowo-białkową o grubości ok. 7 nm. *Pierwotniaki- drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne ( organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro ).

4 -PŁAZIŃCE Płazińce są pierwszymi trójwarstwowcami. Wolnożyjące płazińce posiadają niedrożny układ pokarmowy zbudowany z jelita przedniego i środkowego. Niestrawione resztki usuwane są przez otwór gębowy. U większości pasożytów układ pokarmowy uległ redukcji. Zwierzęta te substancje odżywcze czerpią całą powierzchnią ciała z jelita żywiciela.

5 -OBLEŃCE Obleńce posiadają układ pokarmowy drożny, zbudowany z jelita przedniego, środkowego i tylnego. Jelito tylne zakończone jest otworem odbytowym. Umożliwia to równoczesne pobieranie wchłanianie i wydalanie niestrawionych resztek. Do obleńców należy włosień krety i glista ludzka.

6 -PIERŚCIENICE Pierścienice mają układ pokarmowy zaczynający się otworem gębowym, za którym położona jest umięśniona gardziel. Czasami występują w niej kutikularne ząbki.. Składa się z jelita cienkiego, środkowego i tylnego. Biegnie przez całe segmentowane ciało pierścienic. Może u nich występować żołądek. Przedstawicielem pierścienic jest dżdżownica i nereida.

7 -STAWONOGI: ->SKORUPIAKI
Skorupiaki żywią się padliną, mogą być drapieżnikami, pasożytami albo, filtratorami. Posiadają układ pokarmowy zbudowany z trzech odcinków. Odcinek przedni i tylny są schitynizowane. Żołądek składa się z części pylorycznej i żującej. Występują u nich wyrostki wątrobowe, których funkcja jest podobna jak wątroby u kręgowców. Ich ujście znajduje się w jelicie środkowym. Skorupiaki posiadają 6 par odnóży gębowych: żuwaczki, szczęki (I i II pary), szczękonóża (I, II i III pary). Układ wydalniczy, który usuwa zbędne produkty przemiany materii zbudowany jest z przekształconych, dwóch par nefrydii. W zależności o położenia nazywany jest gruczołami szczękowymi lub gruczołami czułkowymi. Produktem przemiany materii jest amoniak. Przedstawicielem tej grupy jest rak.

8 ->OWADY: ->>GRYZĄCE
Owady przystosowały się do pobierania różnego rodzaju pokarmów. Mogą być drapieżnikami, roślinożercami, pasożytami albo saprofitami. Taką różnorodność zapewniają różnie zmodyfikowane aparaty gębowe: Gryzące- (szarańczaki, modliszki, chrząszcze) pobieranie pokarmu twardego, np. odpadków organicznych, fragmentów roślin lub pokarmu zwierzęcego.

9 ->>GRYZĄCO-SSĄCE
Gryząco-ssące(trzmiele, pszczoły)jest to aparat przystosowany do rozgryzania części kwiatowych i wysysania nektar.

10 ->>KŁUJĄCO-SSĄCE
Kłująco-ssące (komary) służy do nakłucia tkanki i pobierania z niej soku komórkowego u roślin, krwi u zwierząt.

11 ->>SSĄCE Ssące- (motyle) przystosowany jest do wysysania pokarmu płynnego.

12 ->>LIŻĄCO-SSĄCE
Liżąco-ssące-(muchy), służy do zlizywania pokarmu płynnego lub stałego. Następnie pokarm ten rozpuszczany jest przez enzymy znajdujące się w ślinie.

13 ->PAJĘCZAKI Pajęczaki pobierają tylko i wyłącznie pokarm półpłynny. Jest on zasysany dzięki umięśnionej gardzieli. Pająki budują sieci, aby złapać swoje ofiary. Następnie w ciało ofiary wstrzykują substancję wyprodukowaną w gruczole wątrobowym, która rozpuszcza tkanki wewnątrz ciała ofiary. Zachodzi tam wstępne trawienie.

14 -MIĘCZAKI ->ŚLIMAKI
Ślimaki należą do najliczniejszej grupy mięczaków. Układ pokarmowy zbudowany jest z trzech odcinków. W gardzili występuje tarka, radula, której zadaniem jest rozcieranie pokarmu. Jest to rogowa tarczka. Przedstawicielem ślimaków jest winniczek.

15 ->MAŁŻE Małże nie posiadają głowy. Układ pokarmowy zbudowany jest z otworu gębowego, wokół którego znajdują się listkowate płaty, przełyku (krótkiego), żołądka, jelita zakończonego odbytem. Jelito przechodzi przez serce. Układ wydalniczy zbudowany jest z 2 nerek i narządów Kebera.

16 ->GŁOWONOGI Głowonogi są drapieżnikami. Ich dietę stanowią ryby, mięczaki, skorupiaki. Narządem ułatwiającym polowanie są ramiona. Przedstawicielem tej grupy jest kałamarnica.

17 KRĘGOWCE -RYBY Ryby są zwierzętami wodnymi. Odżywiają się planktonem, roślinami lub zwierzętami( rybami i ssakami morskimi). Wiele z nich przystosowało się do zdobywania w różnych środowiskach. Planktonożercy są filtratorami, ryby głębinowe posiadają narząd świetlny, którym zwabiają ofiary. Rekiny mają silne szczęki i kilka generacji zębów. Ryby roślinożerne mają bardzo długie jelito, ryby drapieżne krótkie.

18 -PŁAZY Płazy są zwierzętami lądowymi. Ich dietę stanowią bezkręgowce i drobne kręgowce. Większość płazów bezogonowych na dnie jamy gębowej posiada język, który wyrzuca w kierunku ofiary. Język na końcu jest rozdwojony. Przewód pokarmowy uchodzi do kloaki, gdzie uchodzą również przewody układu wydalniczego i rozrodczego.

19 -GADY Gady są w większości drapieżnikami. Z wyjątkiem żółwi posiadają w szczęce homodontyczne zęby. Węże posiadają zęby jadowe. W jamie gębowej swoje ujście mają gruczoły ślinowe. Ślina rozmiękcza pokarm. Jaszczurki mają długi, rozwidlony na końcu język. Jest to narząd dotyku. Węże potrafią dzięki specjalnej budowie szczęk połykać ofiary o wiele większe od siebie. Zdarzają się przypadki, że ich ofiarą padają nawet świnie połknięte w całości

20 -PTAKI Ptaki posiadają wiele modyfikacji w przewodzie pokarmowym. Pierwszą jest rogowy dziób pokrywający bezzębne szczęki. Dzięki różnorodności w jego budowie, ptaki odżywiają się urozmaiconym pokarmem. Ziarnojady mają krótki twardy dziób, nektarniki długi i cienki, drapieżniki hakowato zakończony o ostrych krawędziach. Ptaki odżywiają się również owocami, owadami, rybami, padliną, drobnymi zwierzętami. Pokarm połykany jest w całości. Przełyk rozszerza się w wole, które jest magazynem pożywienia. Żołądek jest zbudowany z dwóch części: żołądka mięśniowego i gruczołowego. Ptaki zjadają drobne kamyki, które w żołądku działają jak żarna. Za żołądkiem położone jest jelito cienkie i jelito grube. Przewód pokarmowy uchodzi do kloaki, gdzie swoje ujście mają również układ rozrodczy i wydalniczy.

21 -SSAKI ->MIĘSOŻERCY
Mięsożercy-przystosowaniem do tego rodzaju pożywienia są silnie rozwinięte kły służące do rozdrabniania pokarmu. Ssaki te posiadają również łamacze do zgniatania kości. Łamacze składają się z ostatniego przedtrzonowca górnego i pierwszego trzonowca dolnego. Jelito jest krótkie. Są to zwierzęta szybkie o dużym refleksie.

22 ->ROŚLINOŻERCY Roślinożercy- mają czterojamowy żołądek zbudowany ze żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca. Roślinożercy nie potrafią strawić celulozy. W żwaczu żyją bakterie symbiotyczne, które rozkładają celulozę. Zęby mają wysokie korony, gdyż szybko się ścierają. Najlepiej rozwinięte są przedtrzonowce i trzonowce. Kły są zazwyczaj zredukowane. Jelito ssaków roślinożernych jest bardzo długie.

23 ->WSZYSTKOŻERCY Wszystkożercy- to zwierzęta żywiące się zarówno pokarmem zwierzęcym jak i roślinnym. Posiadają wszystkie rodzaje zębów, czyli: kły, siekacze, przedtrzonowce i trzonowce.

24 KONIEC!!!


Pobierz ppt "Przystosowania zwierząt do pobierania różnych pokarmów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google