Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Krasiński Felicyta Walczak Maciej Gałęzewski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Krasiński Felicyta Walczak Maciej Gałęzewski"— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Krasiński Felicyta Walczak Maciej Gałęzewski
Systemy doradcze z wykorzystaniem technik informatycznych w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu Tomasz Krasiński Felicyta Walczak Maciej Gałęzewski

2 Wobec bogatej i zróżnicowanej oferty zarejestrowanych środków ochrony roślin w Polsce odczuwa się niedobór informacji, w tym komputerowych programów doradczych, które pomogłyby doradcy, jak i producentowi rolnemu, w podejmowaniu decyzji o potrzebie i sposobie ochrony uprawianych roślin. Dla przykładu na dzień 30 września 2003 roku było zarejestrowanych 401 herbicydów, 229 fungicydów i 180 insektycydów. Rolnik lub inny producent ma często do dyspozycji przeciwko jednemu gatunkowi agrofaga kilkadziesiąt zalecanych środków np. 48 do zwalczania larw L2 – L3 stonki ziemniaczanej albo 59 środków o różnym mechanizmie działania przeciwko zarazie ziemniaka (Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2004/2005).

3 Ustawodawstwo obowiązujące w zakresie obrotu i stosowania środków ochrony roślin - Dyrektywa Rady 91/414/EEC - Ustawa o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. nakładają obowiązek racjonalnego stosowania środków ochrony roślin zgodnie z zasadami dobrej praktyki ochrony roślin oraz integrowanej ochrony roślin.

4 OPROGRAMOWANIE Zalecenia na CD
Zespół Ekonomiki, Programowania i Metod Statystycznych wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez środowisko doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa opracował program gotowy do powszechnego wykorzystania w doradztwie dotyczącym ochrony roślin, których podstawowym celem jest pomoc przy podejmowaniu decyzji o wyborze właściwego środka ochrony roślin w zależności od uprawianej rośliny i występującego na niej gatunku agrofaga . Zalecenia na CD

5 Dobór Herbicydów. Program umożliwia wybór najskuteczniejszego herbicydu w zależności od spektrum zachwaszczenia plantacji lub dobór herbicydu zwalczającego te gatunki chwastów , które według użytkownika programu stanowią największe zagrożenie dla uprawianej rośliny. Istotną zaletą programu jest moduł obliczania kosztów, umożliwia on nie tylko dobór herbicydów według ich skuteczności, ale również według kosztu stosowania. Dla potrzeb programu skonstruowany został parametr określany mianem wskaźnika przeciętnego nieefektywnego nakładu (WPNN) wyrażony w PLN, będący tą częścią kosztów zastosowania herbicydu, która – wg informacji o jego spektrum działania – nie znajduje przełożenia na efekt ekonomiczny ochrony uprawianej rośliny. W skład programu wchodzi też Tablica Skuteczności Herbicydów oraz Cennik.

6 Ochrona Buraka Cukrowego W odróżnieniu od poprzednio omówionych programów ten dotyczy ochrony konkretnych roślin – buraka cukrowego i pastewnego. Program obejmuje zwalczanie wszystkich agrofagów występujących na burakach: szkodniki sprawców chorób chwasty Najbardziej rozbudowanym jest moduł na temat zwalczania chwastów , uwzględnia on wiele istotnych informacji w uprawie buraków np.: - typ gleby na uprawianym polu, - termin orki, - jakość nawożenia, - poziom pH, - potencjalne zagrożenie trudno zwalczanymi chwastami.

7 Ochrona Buraka Cukrowego cd.
Użytkownik ma możliwość wyboru metody, którą chce zastosować do odchwaszczania np.: konwencjonalną czy też z zastosowaniem dawek dzielonych. Program umożliwia dobór najskuteczniejszych herbicydów w zależności od składu gatunkowego chwastów uwzględniając sposób przygotowania gleby i wykonywane zabiegi agrotechniczne jak i wybrane przez użytkownika metody ochrony przed chwastami. Oprócz omówionych modułów program zawiera pięć modułów informacyjnych dotyczących morfologii i biologii występujących na burakach sprawców chorób, szkodników i chwastów; o metodach ochrony oraz zalecanych środkach ochrony roślin. Dodatkowym modułem jest cennik umożliwiający ( po wprowadzeniu przez użytkownika cen środków ochrony roślin) kalkulację kosztów planowanych zabiegów ochrony roślin

8 WITRYNY INTERNETOWE sygnalizacja występowania agrofagów
rejestr środków ochrony roślin systemu wspomagającego podejmowanie decyzji atlas najczęściej występujących chwastów wykaz środków zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym słownik polsko-angielski terminów fitosanitarnych

9 INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

10 Dziękujemy


Pobierz ppt "Tomasz Krasiński Felicyta Walczak Maciej Gałęzewski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google