Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZYSKIWANIE ZIÓŁ ZE STANU NATURALNEGO – wymogi formalne produkcji ekologicznej Opracowała: Barbara Sazońska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZYSKIWANIE ZIÓŁ ZE STANU NATURALNEGO – wymogi formalne produkcji ekologicznej Opracowała: Barbara Sazońska."— Zapis prezentacji:

1 POZYSKIWANIE ZIÓŁ ZE STANU NATURALNEGO – wymogi formalne produkcji ekologicznej
Opracowała: Barbara Sazońska

2 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W RADOMIU
Akty prawne w zakresie ochrony roślin Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych (Dz. U. Nr 6 poz. 42); Ustawa z dn. 28 września o lasach 1991 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 444); Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętą ochroną ( Dz. U. z2004 r. Nr 168, poz. 1764); CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W RADOMIU

3 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Akty prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

4 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Nadzór nad zbiorem roślin leczniczych ze stanu naturalnego Nadzór nad zbiorem roślin leczniczych ze stanu naturalnego sprawują: na terenie lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz lasów stanowiących własność prywatną –Dyrekcja Lasów Państwowych; na terenach użytkowanych rolniczo, na nieużytkach i innych terenach –Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

5 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Wyznaczanie obszarów do ekologicznego zbioru surowców powinno odbywać się przy udziale: zarządzającego terenem, jednostki certyfikującej oraz przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej zajmującej się skupem tych surowców CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

6 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Tereny leśne Dyrekcje Lasów Państwowych powinny przedstawić dokument świadczący o tym, że na obszarze przeznaczonym do ekologicznego zbioru w okresie ostatnich trzech lat nie stosowano niedozwolonych środków, a w szczególności insektycydów i herbicydów. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

7 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Tereny rolnicze Na terenach rolniczych rośliny lecznicze można zbierać tylko na obszarach wyłączonych z tradycyjnej uprawy co najmniej trzy lata wcześniej. Stan taki powinien być potwierdzony przez właściciela terenu. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

8 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Obszar przeznaczony do zbioru surowców ekologicznych powinien być corocznie szczegółowo umiejscowiony geograficznie i obszarowo przez zarządzającego terenem i instytucję skupującą surowce, a także zaakceptowany przez jednostkę certyfikującą. Dla obszarów przeznaczonych do zbioru surowców ekologicznych zarządzający terenem powinien corocznie przygotować wykaz zbieranych roślin, podać terminy i sposoby ich zbioru oraz górne limity masy pozyskiwanych surowców. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

9 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Zbiór przy użyciu nawet prostych urządzeń mechanicznych (grzebienie, szpadle itp.) lub innych maszyn może być prowadzony wyłącznie za zgodą zarządzającego terenem. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

10 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Zbiór powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie równowagi fitocenotycznej użytkowanych obszarów. Dotyczy to szczególnie roślin objętych częściową ochroną gatunkową oraz stanowisk, na których rośliny te występują. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

11 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Rośliny podlegające częściowej ochronie na obszarze całego kraju: marzanka wonna pokrzyk wilcza jagoda konwalia majowa przylaszczka pospolita pierwiosnka lekarska porzeczka czarna zimowit jesienny grzybienie białe paprotka słodka centuria pospolita (tysiącznik) mącznica lekarska płucnica lekarska (porost islandzki) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

12 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
. Najczęściej zbierane rośliny ze stanowisk naturalnych to: bez czarny borówka czernica (czarna jagoda) brzoza głóg dwuszyjkowy głóg jednoszyjkowy jałowiec pospolity kasztanowiec zwyczajny krwawnik pospolity lipa mniszek lekarski (mniszek pospolity) podbiał pospolity pokrzywa zwyczajna róża dzika CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

13 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Osoby zajmujące się zbiorem powinny być systematycznie szkolone, a ilość pozyskiwanych surowców ściśle uzgadniana z władzami Nadleśnictwa lub jeśli zbiór dotyczy roślin zagrożonych ustalany jest z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

14 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Skup surowców pozyskanych z dziko rosnących roślin leczniczych i zakwalifikowanych jako ekologiczne może być prowadzony wyłącznie przez przedsiębiorstwa posiadające certyfikat jednostek certyfikujących. W certyfikacie takim określone są gatunki roślin i ich organy oraz ilości surowca przeznaczonego do zbioru. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

15 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE
Dziękuję za uwagę CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU


Pobierz ppt "POZYSKIWANIE ZIÓŁ ZE STANU NATURALNEGO – wymogi formalne produkcji ekologicznej Opracowała: Barbara Sazońska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google