Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA HANZEATYCKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W SŁUPSKU. PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW II ROKU ZARZĄDZANIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Wyższa Hanzeatycka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA HANZEATYCKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W SŁUPSKU. PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW II ROKU ZARZĄDZANIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Wyższa Hanzeatycka."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA HANZEATYCKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W SŁUPSKU

2 PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW II ROKU ZARZĄDZANIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania

3 STRUKTURA KATEDR Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ZARZĄDZANIA TURYSTYKI I REKREACJI EKONOMII I FINANSÓW DR J. SZREDER DR A. MAZUR- JELONEK PROF. K. PRUSIK ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE FINANSAMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI KATEDRYKIEROWNICYSPECJALNOŚCI

4 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SPECJALNOŚĆ SKIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: zasad funkcjonowania organów administracji publicznej, organizowania i usprawniania procesów odbywających się w instytucjach publicznych, prowadzenia działań promocyjnych i PR instytucji publicznych, promowania, przygotowywania i uzyskiwania finansowania dla inwestycji publicznych, funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, zakładania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, a także pozyskiwanie funduszy na ich działalność. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

5 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Celem tej specjalności jest przygotowanie kadr do pracy w instytucjach samorządowych, sektorze usług publicznych i administracji rządowej. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zasad postępowania administracyjnego, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej oraz organizowania i kierowania pracami zespołów, znają zasady funkcjonowania organizacji publicznych, potrafią nimi efektywnie i skutecznie zarządzać. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, biurach gospodarki nieruchomościami, organizacjach pozarządowych.

6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE LICZBA GODZIN LICZBA ECTS Ekonomika miast i regionów 153 Marketing w administracji publicznej 153 Prawo administracyjne 153 Strategie rozwoju lokalnego 304 Zarządzanie konfliktami w organizacji 214 Podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 303

7 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM SPECJALNOŚĆ SKIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: planowania działalności oraz skutecznego prowadzenia spraw firmy, zarządzania finansami, kadrami oraz sferą marketingową firmy, dokonania analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa (instytucji) oraz zaproponowania nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, usprawniania bieżącego funkcjonowania firmy, efektywnych procesów informacyjno - decyzyjnych organizacji, rozwiązywania problemów menedżerskich w organizacjach, skutecznego stosowania elementów prawa gospodarczego i międzynarodowego w prowadzonej działalności. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

8 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Celem edukacyjnym prowadzenia tej specjalności jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania małymi i średnimi firmami w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Absolwent umiejętnie radzi sobie w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, potrafi dokonywać wyborów formy prowadzenia działalności gospodarczej, źródeł finansowania jej działalności, zna podstawowe metody zarządzania firmą, umie skutecznie wykorzystać instrumenty marketingowe w działalności firmy, potrafi dokonać oceny sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, a także sporządzić plan gospodarczy dla firmy przy wykorzystaniu użytecznych narządzi informatycznych. Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, a także: jako przedsiębiorca (właściciel firmy), niezależny konsultant dla MSP, specjalista ds. ekonomicznych, marketingowych i zarządzania. Absolwent może podjąć pracę w sektorze MSP z różnych branż, firmach rodzinnych, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach otoczenia biznesu.

9 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE LICZBA GODZIN LICZBA ECTS Prawo gospodarcze153 Gospdarka nieruchomościami273 Zarządzanie i planowanie marketingowe243 Strategie i organizacja przedsiębiorstw213 Warsztaty menedżerskie274 Zarządzanie kapitałem intelektualnym154

10 ZARZĄDZANIE FINANSAMI SPECJALNOŚĆ SKIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: finansów i rachunkowości funkcjonowania instytucji finansowych i banków umiejętności analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki gospodarczej rozpoznawania i rozwiązywania problemów zarządzania finansami we własnej działalności gospodarczej rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

11 ZARZĄDZANIE FINANSAMI Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Celem specjalności jest zapewnienie absolwentom solidnego zrozumienia zasad finansów. Studenci tej specjalności powinni nie tylko zrozumieć podstawowe pojęcia i ich wzajemne zależności, ale przede wszystkich umieć zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Studia o tej specjalności dają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy jako: analityk finansowy, doradca finansowy, doradca kredytowy, analityk kredytowy, bankowiec, agent i broker ubezpieczeniowy, pośrednik w zakresie usług faktoringowych, leasingowych. Studenci zdobywają wiedzę o tym m.in. jak korzystać z danych księgowych, jak funkcjonują rynki finansowe, jak są kształtowane ceny papierów wartościowych, jak i dlaczego firmy podejmują konkretne decyzje inwestycyjne i finansowe, w jaki sposób opracowują i realizują swoją politykę finansową.

12 ZARZĄDZANIE FINANSAMI Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE LICZBA GODZIN LICZBA ECTS Podstawy bankowości153 Rachunkowość zarządcza244 Rachunek kosztów243 Ubezpieczenia153 Księgowość komputerowa213 Analiza finansowa304

13 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI SPECJALNOŚĆ SKIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CHCĄ NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: strategii zarządzania kadrami, komunikacji wewnętrznej zespołami pracowniczymi, narzędzi zarządzania kadrami, planowania zatrudnienia. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku

14 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw oraz instytucjach państwowych. Specjalność z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest adresowana do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy w działach personalnych odpowiadających za odpowiednią politykę kadrową danej firmy. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów. W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej.

15 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE LICZBA GODZIN LICZBA ECTS Umiejętności interpersonalne w zarządzaniu213 Prawo pracy153 Ekonomika pracy213 Kierowanie zespołem243 Zarządzanie kapitałem intelektualnym214 Innowacyjne zarządzanie personelem244

16 HARMONOGRAM WYBORU SPECJALNOŚCI 1.Starostowie grup II roku odbierają deklaracje wyboru specjalności w dziekanacie w terminie 6 – 8. 12.2013 2.Studenci składają wypełnione deklaracje w dziekanacie w terminie 3.01.2014 – 15.01.2014 3.Dziekan ogłasza listę specjalności oraz listy promotorów prac dyplomowych – 16.01.2014 4.Studenci dokonują wyboru promotora pracy dyplomowej wypełniając listę w dziekanacie w terminie 17.01.2014 – 19.01.2014 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku


Pobierz ppt "WYŻSZA HANZEATYCKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W SŁUPSKU. PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI DLA STUDENTÓW II ROKU ZARZĄDZANIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Wyższa Hanzeatycka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google