Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chirurgia nowotworów głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chirurgia nowotworów głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym"— Zapis prezentacji:

1 Chirurgia nowotworów głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym
Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiński Dr n. med. Magdalena Kordylewska

2 Chirurgia głowy i szyi Chirurgia w obrębie głowy i szyi jest chirurgią szczególną, ze względu na określone warunki anatomiczne. 5 narządów zmysłów: – wzrok – słuch – równowaga – smak – węch doskonałe unaczynienie i unerwienie

3 Chirurgia głowy i szyi pole operacyjne ograniczone
wgląd w niektóre struktury anatomiczne utrudniony, wymaga zastosowania dodatkowego sprzętu wizualnego (endoskop, mikroskop) wspólna część górnej drogi oddechowo-pokarmowej warunkuje postępowanie operacyjne i pooperacyjne

4 Chirurgia głowy i szyi operacje onkologiczne (nowotwory głowy i szyi)
operacje nie związane z nowotworami (chirurgia uszna, chirurgia nosa i zatok przynosowych, chirurgia jamy ustnej i gardła, chirurgia krtani, chirurgia szyi) zabiegi mikrochirurgiczne (laryngoskopie, ezofagoskopie, bronchoskopie)

5 Wyniki leczenia nowotworów głowy i szyi wg statystyk Sloan-Kettering Cancer Center Nowy Jork, 2005
Wyniki 5-letnich przeżyć leczonych chorych na nowotwory głowy i szyi  leczonych w Centrach Onkologii 60%  leczonych poza Centrami Onkologii 40% średnia: 50% wyniki wysoce niezadowalające znamienna różnica 20%

6 Nowotwory głowy i szyi najszybciej przekraczają granice poszczególnych specjalności

7 W ramach pracy na oddziale działa zespół terapeutyczny, proponujący leczenie dla każdego indywidualnego chorego chirurg głowy i szyi radioterapeuta onkolog kliniczny anestezjolog radiolog patomorfolog psycholog kominki terepeutyczne

8 Chirurgia onkologiczna
Chirurgia raka piersi Chirurgia nowotworów głowy i szyi Chirurgia nowotworów jelita grubego Onkologia urologiczna Ginekologia onkologiczna

9 Metoda leczenia znana jako metoda operacji blokowej polega na usunięciu ogniska pierwotnego nowotworu wraz z całym narządem stanowiącym jego umiejscowienie i okolicznymi węzłami chłonnymi.

10 Rozwój chirurgii onkologicznej umożliwia:
Postęp nauk podstawowych: biologia komórki, procesy nowotworzenia Onkologia ogólna Chemioterapia Radioterapia nowotworów Postęp technik chirurgicznych Rozwój diagnostyki

11 Diagnostyka Ultrasonografia- metoda obrazowania tkanek miękkich, szybka, nieinwazyjna, powtarzalna Tomografia komputerowa- metoda obrazowania tkanek miękkich, kości Tomografia rezonansu magnetycznego- metoda obrazowania tkanek miękkich, możliwość badania naczyń.

12 Diagnostyka Biopsja pod kontrolą USG- możliwość pobrania materiału z zmian i narządów położonych głębiej w tkankach, „niepalpacyjnych” Badanie ultrasonograficzne śródoperacyjne- lokalizacja zmian w narządach miąższowych- wątroba, ślinianki,

13 Diagnostyka Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)- wykrywa zmiany we wczesnym stadium, pozwala różnicować aktywny proces chorobowy i zmiany pozostałe po leczeniu

14 Postęp w chirurgii możliwy dzięki:
Rozwój metod znieczulania i prowadzenia chorego po zabiegu operacyjnym, prowadzenie oddychania kontrolowanego i wspomaganego Rozwój intensywnej terapii pooperacyjnej Wdrożenie żywienia pozajelitowego i dojelitowego preparatami o składzie dobranym indywidualnie dla potrzeb chorego.

15 Postęp w chirurgii możliwy dzięki:
Wiedza o zakażeniach i rozwój antybiotykoterapii umożliwia przeprowadzanie długotrwałych zabiegów związanych z dużą utratą krwi, zaburzeniami gospodarki ustroju, dużym ryzykiem zakażenia (rozległe resekcje narządów miąższowych, resekcje przełyku, rozległe operacja w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej)

16 Postęp w chirurgii onkologicznej możliwy dzięki:
Rozwój chirurgii odtwórczej i rekonstrukcyjnej, Mikrochirurgia Zasady przemieszczania płatów na szypułach naczyniowych lub z mikro zespoleniami naczyniowymi

17 Postęp w chirurgii onkologicznej możliwy dzięki:
Możliwość wykonania rozległych zabiegów w obrębie jamy ustnej i gardła z natychmiastową rekonstrukcją

18 Postęp w chirurgii onkologiicznej możliwy dzięki:
Opracowanie stopów metali, tworzyw sztucznych obojętnych dla organizmu pozwala na wytwarzanie protez naczyniowych, kostnych oraz wypełnień ubytków tkankowych

19 Postęp w chirurgii onkologicznej możliwy dzięki:
Dzięki temu możliwość leczenia rozległych nowotworów tkanek miękkich i kości, ograniczenie liczby zabiegów wymagających okaleczających amputacji

20 Postęp w chirurgii onkologiicznej możliwy dzięki:
Urządzenia do szwów mechanicznych- staplery: ułatwienie wielu zabiegów, większa pewność zespoleń, skrócenie czasu trwania zabiegu.

21 Postęp w chirurgii onkologiicznej możliwy dzięki:
Noże ultradźwiękowe i lasery Kriochirurgia: zmiany na skórze i błonie śluzowej Elektrochirurgia

22 Postęp w chirurgii onkologiicznej możliwy dzięki:
Chirurgia endoskopowa, laparoskopia, torakoskopia- ocena stopnia zaawansowania miejscowego, pobranie materiału do badania- skrócenie czasu leczenia obniżenie jego kosztów.

23 Postęp w chirurgii onkologiicznej możliwy dzięki:
Sonda do śródoperacyjnego wykrywania promieniowania jonizującego- lokalizacja izotopu w zmienionej chorobowo tkance- identyfikacja węzła wartowniczego (rak piersi, czerniak).

24 Zasady Chirurgii Onkologicznej wg prof. Tadeusza Koszarowskiego
Samo rozpoznanie „nowotwór złośliwy” jest niewystarczające Bardzo ważna jest ocena marginesów usuniętej zmiany, stopnia złośliwości i typu naciekania nowotworu, w szczególnych przypadkach stopień ekspresji markerów lub receptorów

25 Zasady Chirurgii Onkologicznej wg prof. Tadeusza Koszarowskiego
Ocena usuniętego bloku tkankowego i węzłów chłonnych: ilość przerzutów w węzłach, naciekanie torebki węzła tkanek otaczających

26 Płat skórno-mięśniowy na szypule mięśnia piersiowego większego

27 Guz nosa - rak podstawnokomórkowy

28 Częściowa resekcja szczęki i nosa

29 Całkowite usunięcie krtani i przełyku z transpozycją żołądka

30 Usunięcie guza podstawy czaszki - reoperacja


Pobierz ppt "Chirurgia nowotworów głowy i szyi w ujęciu interdyscyplinarnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google