Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory nerki Robert Gryczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory nerki Robert Gryczka."— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory nerki Robert Gryczka

2 Literatura Jacek Szmidt „Podstawy chirurgii”, Medycyna praktyczna, 2004 Radzisław Kordak „Onkologia”, Medical Press, 2003 Andrzej Kopacz „Zarys chirurgii onkologicznej”, 2000 Maciej Krzakowski „Standardy leczenia systemowego nowotworó złośliwych u dorosłych w Polsce”, Polskie Towarzystwo onkologii klinicznej, 1999

3 Nowotwory pierwotne nerki
Guzy tkanek płodowych (guz Wilmsa) Guzy z nabłonka kanalików nerkowych (onkocytoma) Guzy z nabłonka przejściowego Guzy podścieliska i okołonerkowe Guzy nerkopochodne

4 Rozpoznanie USG TK RM Biopsja (podejrzenie chłoniaka lub przerzutu z innego narządu Urografia, badania izotopowe-ocena drugiej nerki

5 Wady i zalety TK Wady Zalety
Ograniczona skuteczność w diagnostyce guzów < 2cm Zalety Po podaniu kontrastu pomocne w rozpoznaniu różnicowym guzów nerki Rozpoznanie czopu nowotworowego w żyle głównej (97%) Rozpoznanie nacieku poza nerkę (79%) Rozpoznanie przerzutów do węzłów chłonnych (87%)

6 Różnicowanie Torbiele Krwiaki podtorebkowe Krwiaki śródnerkowe
Zmiany zapalne Włókniaki, tłuszczaki

7 Rodzaje guzów nerki Torbiel prosta nerki
Guz torbielowaty o niejasnej etiologii (kryteria Bosniaka) Guz lity z elementami tkanki tłuszczowej (angiomyolipoma) Guz lity bez elementów tk tłuszczowej (oncocytoma)

8 Rak nerkowokomórkowy nerki
Rak jasnokomórkowy Rak brodawkowaty Rak chromofobny Z komórek typowych Z komórek kwasochłonnych Rak chromofilny Z komórek zasadochłonnych Rak z kanalików zbiorczych (Belliniego)

9 Rak nerkowokomórkowy nerki-epidemiologia
2 x częściej mężczyźni 2 x częściej u mieszkańców miast Synchroniczne 2% Asynchroniczne 5% Wieloogniskowe ok. 10% 90 % nowotworów nerek 3 % nowotworów u dorosłych

10 Rak nerkowokomórkowy nerki- etiologia
Palenie tytoniu Translokacje między 8 a 3 chromosomem Delecje w obrębie chromosomów 5, 11, 17

11 Objawy kliniczne Ból Guz Krwiomocz
Obecnie triada występuje rzadko ze względu na dostępność diagnostyki obrazowej

12 Objawy paraneoplastyczne
Objaw Stouffera (niewydolność wątroby) Hiperkalcemia Nadciśnienie tętnicze Czerwienica Wysoka gorączka

13 Stopień zaawansowania klinicznego - T
T1 - guz < 2.5 (7) cm ograniczony do nerki T2 - guz > 2.5 (7) cm ograniczony do nerki T3a – guz wrasta do nadnercza i tkanki tłuszczowej okołonerkowej T3b – guz wrasta w żyłę główną dolną poniżej przepony T3c - guz wrasta w żyłę główną dolną powyżej przepony T4 – guz przekracza powięź Geroty

14 Stopień zaawansowania klinicznego - N
N0 – brak przerzutów N1 – przerzuty w pojedynczym węźle (do 2 cm) N2 – przerzuty mnogie do węzłów chłonnych (od 2 do 5 cm) N3 – przerzuty > 5 cm

15 Stopień zaawansowania klinicznego - M
M0 – brak przerzutów odległych M1 – przerzuty odległe Płuca Węzły chłonne Wątroba kości

16 Rak nerkowokomórkowy nerki -rozpoznanie
Wywiad Badanie przdmiotowe Badania obrazowe Badanie histopatologiczne

17 Leczenie operacyjne - kwalifikacja
Wiek do 65 r. ż. Wydolna druga nerka

18 Leczenie operacyjne Nefrektomia radykalna Adrenalektomia
Limfadenektomia Usunięcie czopa nowotworowego z naczyń Zabiegi laparoskopowe Operacje oszczędzające

19 Radioterapia Rzadko, gdy T > 3
Paliatywne leczenie przerzutów do kości i mózgu

20 Leczenie systemowe Immunoterapia Chemioterapia Interferon alfa
Interleukina 2 Interleukina 2 + autolimfocyty Chemioterapia Schemat Hanoverski (interleukina 2, interferon alfa i 5-FU) – 40 % odpowiedzi

21 Rokowanie (5 lat) T1 – 51- 82 % T2 – 40 - 80 % T3 – 12 – 52 %
I stopień – 70 – 90 % II stopień – 55 – 70 % III stopień – 20 – 30 % IV stopień – 5 %

22 Onkocytoma 3 – 7 % litych guzów nerki Guz o potencjalnej złośliwości
30-40 % współistnieje z rakiem nerkowokomórkowym Leczenie operacyjne - nefrektomia

23 Nowotwory z nabłonka przejściowego
10 % guzów Objawy radiologiczne Leczenie chirurgiczne Tradycyjne Oszczędzające Radioterapia Leczenie systemowe

24 Naczyniakomięśniakotłuszczak (angiomyolipoma)
2 % guzów nerek 30 – 50 r. ż. Dwie postacie Odosobniona (duży rozmiar) Wieloośrodkowa Leczenie chirurgiczne > 4 cm


Pobierz ppt "Nowotwory nerki Robert Gryczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google