Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jako instrument metodyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jako instrument metodyczny"— Zapis prezentacji:

1 jako instrument metodyczny
Prawo Zucha Obietnica jako instrument metodyczny w pracy z zuchami Opracowanie: phm. Dagmara Kiryluk HR

2 Czym jest Prawo Zucha? narzędziem do kształtowania młodego charakteru
wytycza kierunek wychowania zuchów stanowi kodeks postępowania jest życiowym drogowskazem motywacją do nieustannego dążenia do osiągnięcia ideału Jest kompasem zuchmistrza – kapitana okrętu, który dowozi młodych ludzi do celu dobrze ukształtowanych wprowadza w dorosłość. Kapitan oddaje społeczeństwu człowieka, który radzi sobie w rodzinie, społeczności lokalnej, jest wszechstronnie rozwinięty duchowo, intelektualnie, społecznie i fizycznie.

3 Zuch choć jeszcze jest nieduży kocha Polskę - w sercu nosi,
Zuch wśród swoich rówieśników, tak, jak oni - starszych słucha. Ale mówi im: Kochani Ja mam swoje Prawo Zucha. Zuch choć jeszcze jest nieduży kocha Polskę - w sercu nosi, dla niej uczy się - jej służy, jak punkt pierwszy Prawa głosi. Drugi punkt jest równie ważny.  Zuch jest dzielny - śmiało kroczy, jest roztropny i rozważny trudom patrzy prosto w oczy. Zuch nie łamie swego słowa  i nie skłamie - jasna sprawa, prawdę kocha jego mowa – to już trzeci jest punkt Prawa O porządek dba w swych książkach, co dzień rano łóżko ściele, pamięta o obowiązkach – choćby miał ich wiele. Koleżeński jest w zabawie, starszym służy wdzięcznym ruchem, jest pomocny w każdej sprawie, wszystkim dobrze jest z tym zuchem.  Wiedzę zdobyć -w tym jest pierwszy, czy nauka, czy zabawa, stara się być coraz lepszy – to ostatni z punktów Prawa. Za to wszystko drużynowy  zuchom gwiazdkę wręczyć może, a w przyszłości niedalekiej zuch harcerski sznur założy.

4 Zuch kocha Boga i Polskę
Jeden z trudniejszych punktów Prawa! Bóg i Ojczyzna to najważniejsze rzeczy, na których opiera się całe harcerstwo Jeśli nie postrzega harcerstwa jako służby, poświęcania się dla innych, to jego harcerska przygoda jest pozbawiona sensu. zuch ma: umieć kochać akceptować siebie, świat, swoje otoczenie szanować osobowość, odmienność, godność i wolność drugiego człowieka zuch nie myśli tylko o sobie, żyje także dla innych zuch zna i szanuje tradycję, kultywuje wartości

5 Bycie Polakiem napawa go dumą!
Aby kochać coś abstrakcyjnego, trzeba to najpierw poznać Kocha Boga szanuje zasady moralne, poczucie dobra, piękna, dar miłości nie obce są słowa: prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość, przyjaźń i braterstwo, wiara i nadzieja jest prawy, uczciwy, pracowity, obowiązkowy postępuje zgodnie ze swoim sumieniem nie ważne jest wyznanie umie rozgraniczyć dobro i zło. Bycie Polakiem napawa go dumą! Kocha Polskę buduje poczucie więzi i wspólnoty z rodziną, kolegami ze szkoły, wsią, osiedlem, miastem, mieszkańcami Polski budzi się w młodym człowieku duch patriotyzmu uczy się być obywatelem, poznaje prawa i powinności obywatelskie oraz zasady demokracji dąży do bycia człowiekiem wartościowym: mądrym i silnym, zdrowym, wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka, dbającym o środowisko naturalne, szanującym tradycje, prawo i praworządność jeśli zuchy będą dobrze zachowywały się w stosunku do siebie nawzajem - to dobry krok do osiągnięcia celu.

6 Zuch jest dzielny Dzielność jest synonimem słowa zuch
odznacza się odwagą jest zaradny i wytrzymały jest sprawny fizycznie, zręczny, odporny, prawy umie przyznać się do złych postępków nie boi się odpowiedzialności można na niego zawsze liczyć nie jest tchórzem Swoim zachowaniem oddziałuje na innych, motywuje do: pracy nad sobą, pokonywania strachu, dyscypliny i opanowania Dzielność: oznacza siłę zewnętrzną i wewnętrzną dziecka kojarzy się z czymś trudnym, wymagającym wysiłku, bohaterstwa Należy określić, co znaczy dzisiaj być dzielnym i gdzie tej dzielności szukać. Na początku będzie to odwaga fizyczna Później osoba, która potrafi: wyrzec się czegoś, co sprawi przyjemność innym pokonać swoje przywary i przyznać się do złego postępku

7 Zuch mówi prawdę nie musi i nie chce kłamać i nie kłamie
kłamstwo obciąża, zasmuca, niepokoi brzydzi się kłamstwem nie wprowadza nikogo w błąd nie mówi niczego, co jest niezgodne z rzeczywistością i sumieniem dotrzymuje danego słowa jest odpowiedzialny za swoje słowa zasługuje na zaufanie Zuch powinien być prawdomówny najpierw w stosunku do samego siebie Zuch prawdomówny przyznaje się do swoich błędów i przewinień. O wartości człowieka nie stanowi pochodzenie i nie należy się wstydzić swojej wiary, narodowości i niezamożnej rodziny.

8 Zuch pamięta o swoich obowiązkach
czyni dobro z każdego obowiązku się wywiąże i robi to codziennie wykonywanie obowiązków cieszy rodziców, nauczycieli, kolegów daje przyjemność, radość jest słowny, punktualny, posłuszny i karny wie, że wszystko ma swoje miejsce i swój czas dba o zdrowie stara się być rzetelny we wszystkim, co robi. Ma obowiązki wobec Boga, rodziny, kolegów, szerszej społeczności: pomaga rodzicom potrafi utrzymać porządek jest obowiązkowy w nauce opiekuje się roślinami w domu nie niszczy roślin w parku i w lesie dba o zwierzęta

9 Nie tylko ludziom jest z nim dobrze, ale również zwierzętom,
Wszystkim z zuchem jest dobrze Kto nie potrafi kochać siebie, innych ludzi, zwierząt, dbać o rzeczy - żyje w osamotnieniu. ma poczucie własnej wartości ma pozytywny stosunek do świata niesie chętną pomoc potrafi być czuły, opiekuńczy dla młodszego rodzeństwa potrafi być sprawiedliwy i pogodny wzbudza sympatię spełnia dobre uczynki jest dzielny i wywiązuje się z obowiązków nie przeszkadza innym nie potępia nikogo nie sprawia przykrości innym nie narzeka i jest uśmiechnięty Nie tylko ludziom jest z nim dobrze, ale również zwierzętom, roślinom i rzeczom. Na początku będzie to rozumiane: nie robię nikomu krzywdy, więc jestem dobry. Dopiero później będzie brakować dobrych uczynków.

10 Powinien zmieniać się na lepsze we wszystkich dziedzinach życia.
Zuch stara się być coraz lepszym Powinien zmieniać się na lepsze we wszystkich dziedzinach życia. Robi to każdego dnia! Jest podporządkowany wartościom zapisanym w Prawie i Obietnicy Zucha ciągłe pnie się wzwyż szuka prawdy o świecie, życiu i o sobie samym znajduje sens życia systematycznie się uczy i zdobywa nową wiedzę i umiejętności samodoskonali się i rozwija

11 Zbiórka powinna zawierać w sobie elementy dobrej zbiórki.
Jak wprowadzać Prawo Zucha - powinny poznać Prawo Zucha dopiero wtedy, kiedy zaaklimatyzują się w gromadzie - zbiórki pierwszego miesiąca - sposób realizacji powinien być dostosowany do wieku i stażu zuchów - dobra zabawa - logiczność w realizacji (jedno wynika z drugiego, nic sobie nie zaprzecza) - powaga Zuchy nie uczą się punktów Prawa na pamięć! Zapamiętywanie Prawa Zucha musi odbywać się na zasadzie świadomego dopasowywania sytuacji do poznanych punktów. Najpierw doświadczenie, zrozumienie a potem nauka Zuch najpierw wykonuje (doświadczenia zdobywa w pożytecznych pracach i umiejętnościach oraz grach i ćwiczeniach) potem analizuje (zuchy oceniają siebie i otoczenie w teatrzyku, gawędzie, obrzędach, Kręgu Rady dowiaduje się, że to jest konkretny punkt Prawa Zucha. Kolejność wprowadzania punktów Prawa: - Zuch mówi prawdę - Zuch pamięta o swoich obowiązkach - Wszystkim z zuchem jest dobrze - Zuch jest dzielny - Zucha kocha Boga i Polskę - Zuch stara się być coraz lepszy Zbiórka powinna zawierać w sobie elementy dobrej zbiórki. Dziecinne rozbrykanie można tak zorganizować aby było związany z poznawanym punktem Prawa Zucha.

12 Obiecuję być dobrym Zuchem zawsze przestrzegać Prawa Zucha
Najważniejsze słowa, które zuch wypowiada dobrowolnie Rotę Obietnicy powtarza się: przy przyznawaniu Znaczka przy zdobywaniu kolejnych gwiazdek Zuch ma pamięć specyficzną i zdarza mu się zapomnieć o tym, co obiecał. Powtarzanie Obietnicy umacnia postanowienie i utrwala je. Wyraża również postęp, krok naprzód w wychowaniu zucha. Pogłębia się wola dziecka do doskonalenia się. Zuch przed własnym sumieniem odpowiada za przestrzeganie złożonej Obietnicy. Woli jej dotrzymania zuch ma dowodzić swoim zachowaniem, nauką, zabawą, pracą. Może służyć ideałom, bronić ich, dawać świadectwo swoim postępowaniem.

13 Bieg na Znaczek Gra Zbiórka - kominek
To rodzaj próby, w których każde dziecko ma szansę pokazania, że w pełni zasługuje na miano zucha. Nie jest to typowy bieg harcerski Gra sześć punktów trasę mogą wyznaczać światełka, wstążkach itp. na punktach stoją byłe zuchy (najlepszy wariant) „Odpytywanie” - wykonanie zadań, wybór dobrych odpowiedzi na pytania, rozmowa „Stare” zuchy jako „dobre duchy” dla zdobywających Znaczek (wersja nocna lub po ciemku) Zbiórka - kominek za pomocą form pracy zuchowej i „starych” zuchów przypominamy kolejne punkty Prawa i obrzędowości Gromady. Należy pamiętać o ciekawej formie punktowania! Dopuszczony zuch do próby zawsze na końcu składa Obietnicę!

14 Obrzęd Obietnicy pierwsza ważna uroczystość w harcerskim życiu dziecka niezapomniane przeżycie bardzo podniosła chwila o znaczeniu wychowawczym ma uroczysty charakter, niepowtarzalny klimat Powinien to być obrzęd indywidualny dla każdej Gromady! O czym należy pamiętać? obecności ważnych symboli Gromady powinien być jeden z żywiołów (ogień lub woda) Znaczek Zucha (przed przypięciem może być ogrzany ogniem z ogniska) zaprosić na uroczystość rodziców i nauczycieli zuchów zuchy składają Obietnicę pojedynczo Znaczek przypina zawsze drużynowy potwierdzenie złożonej Obietnicy

15 Udanego wprowadzania Prawa Zucha i niezapomnianych Obietnic
K O N I E C


Pobierz ppt "jako instrument metodyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google