Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU K A L K U L A T O R O D S E T K O W Y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU K A L K U L A T O R O D S E T K O W Y."— Zapis prezentacji:

1 OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU K A L K U L A T O R O D S E T K O W Y

2 omówienie funkcji programu wczytywanie zestawu odsetek obliczanie wpisów sądowych edycja zestawu faktur importowanie / eksportowanie odsetek obliczenie odsetek, wydruk i zapisywanie tabele wartości odsetek Program służy do obliczania odsetek w następujący sposób: -wg kodeksu cywilnego (odsetki ustawowe), -wg ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (w programie nazy- wanych odsetkami podatkowymi). Ponadto program wylicza wysokość wpisów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Aby obliczyć odsetki, należy kliknąć na pierwszą ikonę z grupy odsetki. Po kliknięciu, wyświetli się lista faktur (może być ona pusta), wraz z obliczonymi odsetkami. Aby wpisać własne faktury, należy kliknąć na ikonę edycji.

3 W nowootwartym oknie można wpisywać dane poszczególnych faktur. Przycisk służy do kasowania pojedynczej linii z fakturą. Przycisk wyczyść kasuje cały wprowadzony zestaw faktur. Przycisk zamknij pozwala przejść do obliczenia odsetek. Program spyta wcześniej o rodzaj odsetek: ustawowe (wg k.c.) lub podatkowe (wg ustawy o terminach zapłaty(…) omówienie funkcji programu wczytywanie zestawu odsetek obliczanie wpisów sądowych edycja zestawu faktur importowanie / eksportowanie odsetek obliczenie odsetek, wydruk i zapisywanie tabele wartości odsetek

4 Program automatycznie wyliczy odsetki, obliczając je zarówno dla poszczególnych faktur, jak i sumując dla całej grupy. Tak przygotowany zestaw odsetek można: -ponownie edytować – klikając na przycisk edycji, -wydrukować w formie specyfikacji odsetek – klikając na przycisk drukarki, -skasować – klikając na przycisk kosza, -zapisać w programie do późniejszego użycia – klikając na przycisk dyskietki. Przyciski znajdują się w dolnej części ekranu. W każdej chwili można zmienić sposób liczenia odsetek (wg kodeksu cywilnego lub wg ustawy o termi- nach zapłaty(…) – klikając na przycisk. omówienie funkcji programu wczytywanie zestawu odsetek obliczanie wpisów sądowych edycja zestawu faktur importowanie / eksportowanie odsetek obliczenie odsetek, wydruk i zapisywanie tabele wartości odsetek

5 Aby wczytać wcześniej zapisane zestawy odsetek, należy kliknąć na drugą ikonę w grupie odsetki. Z wyświetlonej listy zestawów, należy wybrać zestaw do wczytania, klikając dwukrotnie na jego nazwie. Aby zmienić sposób sortowania listy (alfabetycznie wg nazwy, wg daty modyfikacji lub wg daty utworzenia), wystarczy raz kliknąć w nagłówek odpowiedniej kolumny. omówienie funkcji programu wczytywanie zestawu odsetek obliczanie wpisów sądowych edycja zestawu faktur importowanie / eksportowanie odsetek obliczenie odsetek, wydruk i zapisywanie tabele wartości odsetek

6 Zestawy odsetek można importować z pliku Microsoft Excel lub wyeksportować z kalkulatora do MS Word lub MS Excel. W tym celu należy kliknąć w trzecią ikonę grupy odsetki i z wyświetlonego menu wybrać rodzaj operacji, a następnie zatwierdzić klikając w przycisk importuj / eksportuj. Importowany arkusz MS Excel powinien odpowiadać warunkom określonym w górnej części ekranu. Po kliknięciu w przycisk importuj/eksportuj, program spyta o lokalizację i nazwę pliku do zaimporto- wania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksportowane pliki zostaną zapisane do folderu wskazanego przez użytkownika pod nazwą: odsetki.rtf – w przypadku eksportu do programu MS Word, lub odsetki.xls – w przypadku MS Excel. omówienie funkcji programu wczytywanie zestawu odsetek obliczanie wpisów sądowych edycja zestawu faktur importowanie / eksportowanie odsetek obliczenie odsetek, wydruk i zapisywanie tabele wartości odsetek

7 Polecenie menu tabele odsetek otwiera zestawienie aktualnych i historycznych wartości oprocentowania. Wartości te można edytować, w razie potrzeby usuwając zbyteczne wpisy przyciskiem kasowania. Przełącznik tabel umożliwia przejście do tabeli odsetek podatkowych lub cywilnych. omówienie funkcji programu wczytywanie zestawu odsetek obliczanie wpisów sądowych edycja zestawu faktur importowanie / eksportowanie odsetek obliczenie odsetek, wydruk i zapisywanie tabele wartości odsetek

8 Program umożliwia również obliczanie wpisów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Aby przejść do kalkulatora wpisów, należy kliknąć w grupę wpisy sądowe i ikonę oblicz wpisy sądowe. W polu wartości, należy wpisać sumę dochodzonych pozwem należności. Program automatycznie wyliczy należny wpis oraz wysokość kosztów zastępstwa procesowego przyznawanych radcy prawnemu / adwokatowi występującemu w sprawie. omówienie funkcji programu wczytywanie zestawu odsetek obliczanie wpisów sądowych edycja zestawu faktur importowanie / eksportowanie odsetek obliczenie odsetek, wydruk i zapisywanie tabele wartości odsetek

9 W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: E-mail: informatyk@amadeus.biz.pl Tel. 0…71 797 66 16 wewn. 17 DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP KALKULATORA ODSETKOWEGO!

10


Pobierz ppt "OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU K A L K U L A T O R O D S E T K O W Y."

Podobne prezentacje


Reklamy Google