Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI"— Zapis prezentacji:

1 KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Ul. Racławicka 15-17, blok D kip.tu.koszalin.pl Katedra Inżynierii Produkcji jest jedną z najstarszych i największych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

2 KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
Katedra dysponuje kadrą o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zatrudnionych jest w niej 5 profesorów, 8 doktorów nauk technicznych, a prace doktorskie realizuje 12 doktorantów.

3 KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
Katedra dysponuje nowoczesną aparaturą badawczo- -pomiarową i parkiem maszynowym Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z zakładami przemysłowymi Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków Zakład Techniki Próżniowej, TEPRO SA Koszalin Tu-Pol Tuchenhagen Sp. z o.o. Koszalin BerlinerLuft Sp. z o.o. Koszalin

4 ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ !!! Wybierając kierunek studiów i specjalność trzeba liczyć się z bardzo silną konkurencją na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców. Komputeryzacja i informatyzacja wszystkich dziedzin gospodarki powoduje, że problemów z poszukiwaniem pracy nie będą mieli inżynierowie specjalizujący się w zakresie: logistyki przemysłowej W katedrze kształci się w tym zakresie na specjalności: Logistyka Przemysłowa

5 KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Ul. Racławicka 15-17, blok D

6 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Wybór studiów determinuje całą drogę zawodową człowieka. Przy wyborze specjalności zawodowej warto wybierać taką, która daje szansę nie tylko na interesującą i dobrze płatną pracę, ale także: czy w bliższej i dalszej perspektywie będzie potrzeba specjalistów z tego zakresu ? Spośród ogłoszeń dla specjalistów, jakie w Internecie każdego dnia 2006 r. mogła znaleźć osoba z wyższym wykształceniem, najwięcej ofert dotyczyło logistyków. (

7 Współczesne wymagania gospodarcze
wzrost dokładności mniejsze koszty krótszy czas recykling odpadów Filozofia obsługi cyklu życia wyrobu Filozofia produkcji Nowe spojrzenie na przedsiębiorstwo i jego strukturę Wyzwania z tym związane mogą podjąć ludzie, którzy: Rozumieją technikę Znają możliwości informatyki Umieją to odpowiednio wykorzystać Tego typu działania określa się ogólnym pojęciem LOGISTYKA

8 LOGISTYKA Logistyka - to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która zajmuje się procesem efektywnego przepływu i przechowywania towarów, usług oraz informacji. Stanowi podstawę współczesnej gospodarki rynkowej. Jej praktyczne stosowanie będzie kluczowe dla sukcesów w biznesie XXI wieku.

9 Organizacja i zarządzanie
Dziedziny nauki wspomagające logistykę Logistyka stanowi szczególną formę rozwiązywania zadań produkcyjnych wiążąc technikę ekonomię i informatykę w jeden spójny system działania L O G I S T Y K A -sterowanie przepływem materiałów -sterowanie przepływem informacji - sterowanie przepływem kapitału Teoria systemów Techniki symulacyjne Badania operacyjne Organizacja i zarządzanie Ekonometria Rachunek kosztów Sieci komputerowe Systemy sterowania Metody identyfikacji INFORMATYKA TECHNIKA EKONOMIA

10 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Dawniej logistyka była utożsamiana z fizyczną dystrybucją towarów i zajmowała się optymalizacją procesów transportu oraz magazynowania. Współcześnie rozszerzyła zakres swych zainteresowań, obejmując proces produkcji. Logistyka przemysłowa jest integratorem łączącym zaopatrzenie produkcję oraz dystrybucję.

11 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka produkcji Logistyka dystrybucji Surowce, materiały pomocnicze, materiały napędowe, półprodukty, części zamienne Surowce, materiały pomocnicze, materiały napędowe, półprodukty, części zamienne Wyroby gotowe, Półprodukty, części zamienne RYNEK RYNEK Magazyn zaopatrzeniowy Proces produkcji Magazyn zbytu transport transport transport transport Materiały do ponownego wykorzystania, odpady, opakowania zwrotne, zwroty Logistyka recyklingu Logistyka transportu i magazynowania

12 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Fundamentem logistyki przemysłowej jest informatyka i solidna wiedza inżynierska w połączeniu z humanistycznymi aspektami wiedzy o rynku i nabywcy. Komputerowe narzędzia logistyki umożliwiają szybkie określenie: co?, gdzie zakupić ?, a następnie w jaki sposób wyprodukować oraz kiedy i komu dostarczyć? aby osiągnąć rynkowy sukces. „Logistyka to proces porządkowania chaosu”

13 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Przedmiotem studiów, są zagadnienia projektowania procesów logistycznych, gospodarki zapasami, techniki magazynowej, gospodarka opakowaniami, a także transport i spedycja. W trakcie studiów studenci otrzymują ogólną i specjalistyczną wiedzę inżynierską, niezbędną do posługiwania się programami i pakietami komputerowymi wspomagającymi zarządzanie firmą, produkcją oraz dystrybucją towarów i usług.

14 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Przedmiotami bazowymi specjalności są: logistyka zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka dystrybucji logistyka recyklingu logistyka transportu i spedycji

15 „2+2 = 5 ” LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Logistycy potrafią sprawić, że
Specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Absolwenci tej specjalności przygotowani są do samodzielnego funkcjonowania w różnych obszarach gospodarki, związanych z tworzeniem, zarządzaniem oraz modyfikacją produktu i przedsiębiorstwa z pomocą nowoczesnych technik informatycznych. Logistycy potrafią sprawić, że „2+2 = 5 Synergia organizacyjna

16 LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA
Specjalność: LOGISTYKA PRZEMYSŁOWA Logistycy osiągają cele organizacji powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych. Logistyk to unikatowy zawód z dużą przyszłością Zapraszam do studiowania na specjalności logistyka przemysłowa

17 KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI
Katedra zapewnia duże możliwości rozwoju zainteresowań naukowych studentów w ramach Koła Naukowego Logistyki „LOGNET” Istnieje także możliwość podjęcia aktywności naukowej w ramach Studiów Doktoranckich Katedra otacza opieką swoich absolwentów, pośredniczy i pomaga w znalezieniu zatrudnienia Podejmij właściwą decyzję! Dołącz do najlepszych!

18 „Żadne przedsiębiorstwo nie jest lepsze niż jego logistyka”
(Hans G.Tonndorf)


Pobierz ppt "KATEDRA INŻYNIERII PRODUKCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google