Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizacji Autostrady A2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizacji Autostrady A2"— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizacji Autostrady A2
REALIZACJA AUTOSTRADY A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL - KONIN (255 km) Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 1 czerwca 2010 r.

2 A2 ŚWIECKO – KONIN (255 km) NA TLE AUTOSTRAD W POLSCE

3 A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL - KONIN (255 km)

4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROJEKTU PPP

5 STRUKTURA FINANSOWA PROJEKTU / INWESTORZY ODCINEK A2 NOWY TOMYŚL – ŚWIECKO (150 km)
Pierwszy projekt w Polsce realizowany w systemie BOT (Build – Operate – Transfer) Koszt projektowania i budowy I segmentu A2 Nowy Tomyśl – Konin 638 mln Euro Finansowanie: - 27% środki własne AWSA - 33% Europejski Bank Inwestycyjny - 26% Calyon, Commerzbank (+18 banków uczestniczących w syndykacji kredytu) - 14% przychody z opłat, odsetki od sald, itd.

6 STRUKTURA FINANSOWA PROJEKTU / INWESTORZY ODCINEK A2 W BUDOWIE ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km)
Pierwszy projekt w Polsce realizowany w systemie za dostępność Kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1 mld EUR (ok. 62% wartości projektu). Kredyty udzielone przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych mln EUR (ok. 26% wartości projektu); Banki komercyjne: BBVA S.A., Bank Pekao S.A., BRE Bank S.A., Caja Madrid, Calyon, Deutsche Bank AG, Espirito Santo Investment, KfW IPEX-Bank GmbH, PKO BP, Societe Generale, WestLB); banki udzieliły dodatkowo kredytu na sfinansowanie wydatków VAT w wysokości do 150 milionów PLN Środki własne koncesjonariusza mln EUR stanowiących ok. 12% całkowitych kosztów realizacji, a w tym: kapitału akcyjnego (50 mln euro); pożyczki od akcjonariuszy (136 mln euro)

7 GŁÓWNE ZMIANY PRZEPISÓW W OKRESIE INWESTYCJI
Zmiana przepisów ochrony środowiska Nowe wymogi banków finansujących projekt w zakresie ochrony środowiska podczas budowy i eksploatacji Obowiązek sporządzenia Audytu Bezpieczeństwa Zmiana obszarów chronionych w czasie realizacji projektu (powołanie nowych i poszerzenie ustalonych) Obowiązek sporządzania Raportów do Projektu Budowlanego (wymóg Komisji Europejskiej oraz banków finansujących projekt)

8 ZAKRES PRAC ODCINKA ŚWIECKO - NOWY TOMYŚL PLANOWANE ODDANIE DO EKSPOATACJI – koniec 2011 r.
105,9 km nowej autostrady o nawierzchni betonowej, w tym 18,5 km przebudowy istniejącej drogi nr 2 2 Obwody Utrzymania Autostrady (Ilanka, Biały Mur) 6+1 pełnych węzłów autostradowych (docelowo 8) węzeł Świecko, Rzepin, Torzym, Jordanowo, Trzciel, Nowy Tomyśl oraz Buk*, w późniejszym etapie węzeł Łagów oraz Myszęcin 87 obiektów mostowych (wiadukty drogowe, autostradowe, mosty, przejścia dla zwierząt dużych) 119 przepustów dla małych zwierząt oraz płazów system poboru opłat zamknięty (od Świecka do Poznania) 4+1 Stacje Poboru Opłat na węzłach Torzym, Jordanowo, Trzciel, Nowy Tomyśl oraz Buk* 1 Plac Poboru Opłat w ciągu autostrady (Tarnawa) Urządzenia bezpieczeństwa: centrum zarządzania autostradą, kolumny alarmowe co 2 km, ogrodzenie, łączność bezprzewodowa służb eksploatacyjnych Pełne wyposażenie w urządzenia ochrony środowiska * węzeł Buk zlokalizowany na istniejącym odcinku autostrady A2 będącym w eksploatacji, którego konieczność rozbudowy wynika z uwagi na wprowadzany zamknięty system poboru opłat

9 ZAKRES PRAC ODCINKA A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL
6 Miejsc Obsługi Podróżnych (docelowo 10) wyposażonych w parkingi, toalety, place zabaw dla dzieci, stacje benzynowe, gastronomię MOP II Gnilec / MOP II Sosna (ze stacją paliw oraz barem) MOP I Koryta / MOP I Walewice MOP II Rogoziniec / MOP II Chociszewo (ze stacją paliw oraz barem) oraz docelowo MOP I Długie / MOP I Zapadle MOP I Zagaje / MOP I Romanówek * MOP I - parking, toalety, plac zabaw, mała gastronomia ** MOP II -parking, toaleta, plac zabaw, gastronomia, stacja paliw

10 ODCINEK A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) STAN ZAAWANSOWANIA PRAC BUDOWLANYCH, koniec kwietnia 2010 Roboty ziemne: nasypy wykonano 31,14 % wykopy wykonano 35,74 % Podbudowa z chudego betonu Wykonano 5,5 %,  Wykonawca układa ok. 2 x 600 m dziennie, prace prowadzone są na odcinku z Trzciela do Nowego Tomyśla Nawierzchnia betonowa do końca kwietnia ułożono0,94 % całości, który obejmuje tylko tzw. betonowy odcinek testowy; pod koniec maja Wykonawca rozpocznie intensywne układanie nawierzchni betonowej na innych odcinkach; zgodnie z założeniami do końca tego roku planowane jest ułożenie ok. 100 km jednej jezdni;

11 ODCINEK A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) STAN ZAAWANSOWANIA PRAC BUDOWLANYCH, koniec kwietnia 2010 Mosty i wiadukty rozpoczęto budowę 69 mostów i wiaduktów / docelowo 87 4 mosty wykonano w 100% Przejścia dla zwierząt duże (WD, WA, PA) 21 przejść rozpoczęto / 34 docelowo małe (przepusty rurowe) 48 gotowych / 119 docelowo Grunty słabonośne: rozpoczęte prace na 18 odcinkach / docelowo 27 w 15 punktach wykonano pracę w 100% Aktualny stan zatrudnienia na budowie 2015 pracowników zatrudnionych na budowie 1186 jednostek sprzętowych pracujących przybudowie

12 BUDOWA A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) KWIECIEŃ 2010

13 A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) OCHRONA ŚRODOWISKA
Autostrada A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl w 85% biegnie przez obszary leśne W bezpośredniej bliskości trasy autostrady znajduje się duża ilość siedlisk i obszarów Natura 2000 Konieczność sporządzenia dodatkowych „Raportów o Oddziaływaniu Autostrady na Środowisko” dla projektów budowlanych Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych Stworzenie tzw. stref ekotonowych Nadzór nad etapem budowy / wykonania: przejść dla zwierząt, ogrodzenia, nasadzeń zieleni, oczyszczalni ścieków, odwodnienia, zbiorników ekologicznych, ekranów akustycznych

14 ODCINEK A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL MAPA OBSZARÓW NATUROWYCH

15 A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) OCHRONA ŚRODOWISKA
• Program ochrony środowiska / EPP. • Plan ochrony środowiska i działań społecznych/ESAP • Lokalizacja obszarów monitoringu przyrodniczego. • Wycinka drzew i krzewów. • Zdejmowanie humusu. • Monitoring siedliskowy roślin. • Monitoring siedliskowy zwierząt: Program ratowania płazów i gadów, Monitoring ornitologiczny, Monitoring żerowiska nietoperzy, Monitoring siedliskowy bobra, Ochrona mrowisk. • Budowa przejść dla dużych zwierząt. • Budowa przepustów dla średnich i małych zwierząt. • Ilościowe zestawienie przejść dla zwierząt. • Długość ogrodzenia na podstawie przedmiaru robót. • Zestawienie ekranów akustycznych. • Organizacja placu budowy. • Gospodarka odpadami. • Nadzór i raportowanie.

16 A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT
Wynikające z Decyzji Środowiskowych: Odcinek samodzielne dla dużych zwierząt (górne i dolne) zespolone dla dużych zwierząt (dolne) Samodzielne dla średnich zwierząt (dolne) zespolone dla średnich zwierząt (dolne) dla małych zwierząt i płazów dla płazów /przepusty/ 5.1 3+2* 1 - 11 4 5.2 10 5.3 2 12 8 5.4 9 5.5.1 5.5.2 5.6 7 Razem 16 6 71 48 Łącznie: 153 * Dodatkowe 3 przejścia i 1 poszerzone wynikające z Notyfikacji Komisji Europejskiej dla strony rządowej dotyczącej pomocy publicznej przy realizacji projektu.

17 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA EPP –ENVIRONMENTAL PROTECTION PROGRAMME
Opracowano: Kontrole środowiskowe: Autostrada A-2 Świecko-Nowy Tomyśl (km – ) PROGRAM MONITORINGU OCHRONY ŚRODOWISKA Celem wypełniania zadań wyznaczonych przez ESAP(Environmental And Social Action Plan)

18 PLAN OCHRONY ŚRODOWISKA I DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH ESAP –ENVIRONMENTAL SOCIAL ACTION PLAN
Realizowane zadania w ramach ESAP: organizowanie placów budowy i ich zapleczy oraz prowadzenie dróg technicznych zapewniających oszczędne korzystanie z terenu, wytyczanie dróg dojazdowych do obsługi placu budowy w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych, wyposażanie zaplecza budowy w sanitariaty, pojemniki odpadowe i worki plastikowe, których zawartość jest usuwana przez uprawnione podmioty, wybudowanie przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych.

19 BUDOWA A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) PROGRAM RATOWANIA GADÓW I PŁAZÓW

20 BUDOWA A2 ŚWIECKO – NOWY TOMYŚL (105,9 km) OCHRONA ORŁA BIELIKA

21 INWESTYCJE NA A2 NOWY TOMYŚL – KONIN (150 km) DOCELOWY UKŁAD DROGOWY W SĄSIEDZTWIE POZNANIA

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ dr inż. Andrzej Patalas Prezes Zarządu AWSA


Pobierz ppt "Projekt realizacji Autostrady A2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google