Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obwodnica Ełku jako ważny element

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obwodnica Ełku jako ważny element"— Zapis prezentacji:

1 Obwodnica Ełku jako ważny element
układu drogowego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego Ełk, 10 sierpnia 2012

2 Inwestycje drogowe na wschodzie województwa
Obwodnica Gołdapi Obwodnica Ełku Obwodnica Olecka DK 65 Gołdap-Kowale Oleckie S-61

3 Obwodnica Ełku

4 Obwodnica Ełku Obwodnica Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65 Długość – 4,8 km Okres realizacji – Całkowita wartość projektu – 146,4 mln PLN Wydatki kwalifikowane – 138,0 mln PLN Koszt budowy drogi – 135,0 mln PLN Dofinansowanie UE (85% wydatków kwalifikowanych)–113,6 mln PLN

5 Obwodnica Ełku Wykonawca: Projektant: Inżynier Kontraktu:
MIRBUD S.A. Skierniewice Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, Zakład Robót Mostowych „MOSTMAR” Marcin i Grzegorz Marcinków Spółka jawna, Zarzecze Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A. Projektant: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku Inżynier Kontraktu: WPUI Sp. Z o.o. Olsztyn Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „PIK” Pisz

6 Obwodnica Ełku Zakres inwestycji: - obwodnica – droga klasy GP o przekroju 1x2 i 2x2 - drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe, gospodarcze, - skrzyżowania typu średnie rondo na przecięciu obwodnicy z ul Listopada i drogi wojewódzkiej nr 656, - węzły typu WB "Ełk-Północ" i "Ełk-Zachód" - obiekty inżynierskie (1 most, 1 tunel pod linią kolejową, 2 wiadukty nad linią kolejową, 3 wiadukty drogowe) - urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne i przepusty dla zwierząt), - odwodnienie drogi, - oświetlenie uliczne, - remont istniejącej sieci dróg

7 Obwodnica Ełku

8 Obwodnica Gołdapi

9 Obwodnica Gołdapi Obwodnica Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65
Długość – 5,6 km Koszt budowy drogi – 125,6 mln PLN Okres realizacji

10 Obwodnica Gołdapi Wykonawca: Projektant: Inżynier Kontraktu:
Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Warszawa Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Gajewie Projektant: Europrojekt Gdańsk, Sp. z o.o. Inżynier Kontraktu: ZBM IZ Sp. z o.o., Warszawa

11 Obwodnica Gołdapi Zakres inwestycji: - obwodnica – droga klasy GP o przekroju drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe, gospodarcze, - trzy skrzyżowania na przecięciu obwodnicy z ul. Gumbińską, Wojska Polskiego i Warszawską -obiekty inżynierskie (1 most, 1 przejście podziemne, 3 wiadukty drogowe) - urządzenia ochrony środowiska, - odwodnienie drogi, - oświetlenie uliczne, - remont istniejącej sieci dróg

12 Obwodnica Gołdapi

13 Obwodnica Olecka

14 Obwodnica Olecka Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65
Długość – 7,6 km Okres realizacji – Całkowita wartość projektu -124,7 mln PLN Wydatki kwalifikowane – 115,1 mln PLN Koszt budowy drogi -109,9 mln PLN Dofinansowanie UE (85% wydatków kwalifikowanych) – 97,3 mln PLN

15 Obwodnica Olecka Wykonawca: Projektant: Inżynier Kontraktu:
Eurovia Polska S.A. Warszawa Energopol Szczecin S.A. Projektant: Pont-Projekt, Gdańsk Biuro Inżynierskie Damart, Szczecin Inżynier Kontraktu: ZBM IZ Sp. z o.o., Warszawa

16 Obwodnica Olecka Zakres inwestycji: - obwodnica – droga klasy GP o przekroju 2+1, - drogi serwisowe - 4 skrzyżowania na przecięciu obwodnicy z drogami: gminną, wojewódzką nr 655, powiatową nr 1816N, starym śladem dk 65 - obiekty inżynierskie, - przepust ekologiczny dla dużych zwierząt, - przepusty rurowe na istniejących ciekach wodnych i w obniżeniach terenu, - kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi, - urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń izolująca), - urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem - remont dróg lokalnych.

17 Obwodnica Olecka

18 Gołdap – Kowale Oleckie
Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap - Kowale Oleckie

19 Gołdap – Kowale Oleckie
Przebudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap - Kowale Oleckie Długość – 15,6 km Wartość projektu - 11,5 mln euro Poziom dofinansowania – 10 mln euro (87% wartości projektu) Decyzja środowiskowa – 4 lipca 2008 Projekt budowlany – 30 września 2009 Złożenie wniosku o dofinansowanie – grudzień 2012 Uzyskanie decyzji ZRID – marzec 2013 Okres realizacji –

20 Gołdap – Kowale Oleckie
Zakres robot obejmuje: - poszerzenie jezdni, - przebudowę nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem, - przebudowę skrzyżowań, - budowę zatok autobusowych, - budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Gołdap – Kozaki, - budowę i przebudowę chodników, - budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, - przebudowę przepustów drogowych, - regulację odwodnienia drogi, - przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, - przebudowę i budowę punktów oświetleniowych, - wycinkę drzew kolidujących z projektowaną przebudową drogi, - wykonanie nowego oznakowania drogi.

21 S-61 Budowa drogi ekspresowej S-61
od węzła "Szczuczyn" do węzła "Szkocja"

22 S-61 S-61 – odcinek Szczuczyn - Ełk S-61 odcinek Ełk - Szkocja

23 S-61 Budowa drogi ekspresowej S-61 od węzła "Szczuczyn" do węzła "Szkocja Długość – 63 km Wartość projektu – 2, 48 mld PLN Obecny etap – studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe Złożenie wniosku o decyzję środowiskową - grudzień 2012 Okres realizacji –

24 S-61 Droga ekspresowa S-61 ma połączyć Ostrów Mazowiecką z granicą Polski z Litwą w miejscowości Budzisko. Na przejściu granicznym droga połączy się z litewską A5 prowadzącą w kierunku Kowna i Rygi. Droga S-61 ma stanowić jedną z polskich części trasy E67 i "Via Baltica". Parametry techniczne drogi: - Klasa techniczna S (droga ekspresowa) - Prędkość projektowa Vp = 100 km/h Przekrój 2 x 7,00m z możliwością poszerzenia o jeden pas ruchu w każdym kierunku, pas awaryjny2 x 2,50m Obciążenie115 kN/oś

25 S-61 i obwodnica Ełku

26 Inwestycje drogowe na wschodzie województwa
Obwodnica Gołdapi Obwodnica Ełku Obwodnica Olecka DK 65 Gołdap-Kowale Oleckie S-61

27 Sieć drogowa w 2030 Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (projekt)

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obwodnica Ełku jako ważny element"

Podobne prezentacje


Reklamy Google