Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej"— Zapis prezentacji:

1 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w Zespole Szkół w roku szkolnym 2012/2013 Przedmiot ewaluacji obszar II Procesy zachodzące w szkole Wymaganie 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

2 Cele ewaluacji Zebranie informacji na temat charakteru oferty programowej i jej zgodności z podstawą programową. Modyfikacja oferty programowej. Rozwijanie zainteresowań i aspiracji uczniów.

3 1. Czy oferta edukacyjna szkoły jest zgodna z podstawą programową?

4 2. Jakie warunki spełnia szkoła w celu ułatwienia realizacji podstawy programowej?

5 Nauczyciele w kwestionariuszu ankiety określili stopień, w jakim szkoła zapewnia odpowiednią bazę materialną służącą właściwej realizacji podstawy programowej ( w skali od 1 do 6, przy czym 6 to wysoki stopień zaspokojenia). SZKOŁA PODSTAWOWA - GIMNAZJUM

6 SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM
Niezadowoleni ze szkolnej bazy materialnej służącej właściwej realizacji podstawy programowej wskazali swe działania w celu zmiany sytuacji. SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

7 3. W jaki sposób w szkole monitoruje się realizację podstawy programowej?
SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

8 4. W jaki sposób powstaje oferta edukacyjna w szkole
4. W jaki sposób powstaje oferta edukacyjna w szkole? WEDŁUG NAUCZYCIELI GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA

9 WPŁYW RODZICÓW NA OFERTĘ PROGRAMOWĄ WEDŁUG RODZICÓW
GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA

10 5. Jakie działania mające na celu badanie trafności oferty edukacyjnej w odniesieniu do potrzeb uczniów prowadzone są w szkole? NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NAUCZYCIELE GIMNAZJUM

11 Czy w naszej szkole prowadzi się działania mające na celu badanie trafności oferty edukacyjnej?
RODZICE – SZKOŁA PODSTAWOWA RODZICE - GIMNAZJUM

12 CZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ POTRZEBNE SĄ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE?
WEDŁUG RODZICÓW WEDŁUG UCZNIÓW

13 CZY W GIMNAZJUM POTRZEBNE SĄ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE?
WEDŁUG RODZICÓW WEDŁUG GIMNAZJALISTÓW

14 6. Czy oferta edukacyjna szkoły umożliwia rozwój zainteresowań uczniów i jest atrakcyjna dla ucznia?
SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN WE WRZEŚNIU W MAJU KOŁA PRZEDMIOTOWE 36 GODZIN 23 GODZINY KOŁA WYRÓWNAWCZE 35 GODZIN 50 GODZIN KOŁA ZAINTERESOWAŃ 9 GODZIN 6 GODZIN RODZAJ ZAJĘĆ LICZBA GODZIN WE WRZEŚNIU W MAJU KOŁA PRZEDMIOTOWE 30 GODZIN 19 GODZINY KOŁA WYRÓWNAWCZE 43 GODZIN KOŁA ZAINTERESOWAŃ 14 GODZIN 12 GODZIN

15 W JAKICH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH UCZESTNICZĄ UCZNIOWIE SP
ODPOWIEDZI RODZICÓW ODPOWIEDZI UCZNIÓW

16 W JAKICH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH UCZESTNICZĄ UCZNIOWIE GIMNAZJUM
ODPOWIEDZI RODZICÓW ODPOWIEDZI UCZNIÓW

17 MOTYWACJA UCZNIÓW DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
GIMNAZJUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

18 CZY SZKOŁA DAJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW?
WEDŁUG UCZNIÓW - SP WEDŁUG RODZICÓW - SP

19 CZY SZKOŁA DAJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW?
WEDŁUG GIMNAZJALISTÓW WEDŁUG ICH RODZICÓW

20 7. W jakim stopniu zajęcia pozalekcyjne przynoszą oczekiwane efekty?
WEDŁUG NAUCZYCIELI SP WEDŁUG NAUCZYCIELI GIMNAZJUM

21 CZY OFERTA EDUKACYJNA SPEŁNIA OCZEKIWANIA RODZICÓW ?
ODPOWIEDZI RODZICÓW- GIMNAZJUM ODPOWIEDZI RODZICÓW - SP

22 8.W jakim stopniu organizacja i warunki kształcenia zapewniają wszystkim uczniom równe szanse uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych? NAUCZYCIELE SP NAUCZYCIELE GIMNAZJUM

23 REKOMENDACJE *Położyć większy nacisk na badania trafności oferty programowej w odniesieniu do potrzeb uczniów.  * Dołożyć wszelkich starań, aby wzbogacać bazę materialną służącą właściwej realizacji podstawy programowej.  * Organizować zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.  * Zwiększyć liczbę kół przedmiotowych (najbardziej popularnych).   * Zaangażować rodziców w planowanie oferty edukacyjnej na następne lata.  * Wzbogacić ofertę kół zainteresowań (taniec towarzyski, fotograficzne, modelarskie, szachowe, siłownia, gastronomiczne, wędkarskie). * Zamieścić na stronie internetowej szkoły dokładny plan wszystkich zajęć pozalekcyjnych i systematycznie go uaktualniać.

24 DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE


Pobierz ppt "Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google