Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych energetyki w Polsce na tle UE i świata w horyzoncie czasowym do roku 2050. czerwiec 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych energetyki w Polsce na tle UE i świata w horyzoncie czasowym do roku 2050. czerwiec 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych energetyki w Polsce na tle UE i świata w horyzoncie czasowym do roku 2050. czerwiec 2009r.

2 PLAN PREZENTACJI Przewidywane trendy w zakresie zaspokojenia potrzeb na energię w aspekcie zakładanego rozwoju gospodarczego. Przewidywane trendy w zakresie zaspokojenia potrzeb na energię w aspekcie zakładanego rozwoju gospodarczego. Przewidywane trendy w zakresie struktury wytwarzania i cen energii w zależności od źródła i nośnika energii pierwotnej do roku 2050. Przewidywane trendy w zakresie struktury wytwarzania i cen energii w zależności od źródła i nośnika energii pierwotnej do roku 2050. Możliwości gospodarki w zakresie alokacji środków finansowych w oszczędzanie energii. Możliwości gospodarki w zakresie alokacji środków finansowych w oszczędzanie energii. (relacja nakłady-efekty) Model oszczędności energii. Model oszczędności energii.

3 ZAŁOŻENIA DO PROJEKCJI ENERGII FINALNEJ sytuacja polityczna w kraju oraz na świecie będzie stabilna, sytuacja polityczna w kraju oraz na świecie będzie stabilna, ceny surowców energetycznych będą stabilizowały się wokół aktualnych poziomów, ceny surowców energetycznych będą stabilizowały się wokół aktualnych poziomów, Polska przystąpi do ERM-II około roku 2010 oraz do strefy, euro w roku 2012 lub 2013, Polska przystąpi do ERM-II około roku 2010 oraz do strefy, euro w roku 2012 lub 2013, utrzyma się stosunkowo dobra koniunktura gospodarcza, utrzyma się stosunkowo dobra koniunktura gospodarcza, dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej, dalszy rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. dalszy rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii.

4 Przewidywany wzrost PKB dla Polski do 2050r.

5 Prognoza zapotrzebowania na energię finalną w Polsce do 2050r.

6 Scenariusz (trend) T1 najbardziej prawdopodobny

7 Scenariusz (trend) T2 – alternatywny

8 Scenariusz (trend) T3 – alternatywny

9 CECHY PREFEROWANEGO SCENARIUSZA spadek udziału węgla jako nośnika energii z 430,59 PJ (16,95%) w 2010r. do 246,09 PJ (7%) w 2050r. spadek udziału węgla jako nośnika energii z 430,59 PJ (16,95%) w 2010r. do 246,09 PJ (7%) w 2050r. stopniowy spadek wykorzystania produktów naftowych z 884,88 PJ (34,84%) w 2010r. do 492,18 PJ (14%) w 2050r. stopniowy spadek wykorzystania produktów naftowych z 884,88 PJ (34,84%) w 2010r. do 492,18 PJ (14%) w 2050r. rozwój technologii magazynowania gazu i sieci przesyłowej gazu – zwiększenie z 375,29 PJ (14,77% ) w 2010r. do 703,11 PJ (20% ) w 2050r. rozwój technologii magazynowania gazu i sieci przesyłowej gazu – zwiększenie z 375,29 PJ (14,77% ) w 2010r. do 703,11 PJ (20% ) w 2050r. stosunkowo szybki rozwój technologii odnawialnych - wzrost z poziomu 181,72 PJ w 2010r do 703,11 PJ w 2050r (20 %) stosunkowo szybki rozwój technologii odnawialnych - wzrost z poziomu 181,72 PJ w 2010r do 703,11 PJ w 2050r (20 %) szybki rozwój elektroenergetyki z poziomu 355,53 PJ w 2010r do 914,04 PJ w 2050r (26%) szybki rozwój elektroenergetyki z poziomu 355,53 PJ w 2010r do 914,04 PJ w 2050r (26%) stabilny udział ciepła sieciowego do poziomu 386,71 PJ w 2050r. (11%). stabilny udział ciepła sieciowego do poziomu 386,71 PJ w 2050r. (11%). pozostałe – wzrost z 19,75 PJ w 2010r. do poziomu 70,31 PJ w 2050r (2%). pozostałe – wzrost z 19,75 PJ w 2010r. do poziomu 70,31 PJ w 2050r (2%).

10 Składniki pojęcia technologia elektroenergetyczna

11 Jednostkowe koszty emisji CO2 wytwarzania energii elektrycznej [zł/MWh] dla rozpatrywanych źródeł energii elektrycznej

12 Sumaryczne koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej w [zł/MWh] dla rozpatrywanych źródeł energii elektrycznej

13 Ceny energii (w cenach stałych z 2008 r.) dla odbiorcy z uwzględnieniem kosztów certyfikatów oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2

14 Koszty dostawy energii (w cenach stałych z 2008 r.) dla odbiorcy z uwzględnieniem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i przesyłu oraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych

15 Ceny energii (w cenach stałych z 2008 r.) dla odbiorcy z uwzględnieniem kosztów certyfikatów oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 wariant WI

16 Koszty dostawy energii dla odbiorcy w wariancie WI z uwzględnieniem kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 i przesyłu oraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych

17 Ceny energii (w cenach stałych z 2008 r.) dla odbiorcy z uwzględnieniem kosztów certyfikatów oraz kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 wariant WII

18 Możliwości gospodarki w zakresie alokacji środków finansowych w oszczędzanie energii – założenia Scenariusz (trend) T1 – najbardziej prawdopodobny, Scenariusz (trend) T1 – najbardziej prawdopodobny, wzrost PKB o ok. 322% w roku 2050 w porównaniu do roku 2009 przy wzroście energii finalnej o ok. 40%, wzrost PKB o ok. 322% w roku 2050 w porównaniu do roku 2009 przy wzroście energii finalnej o ok. 40%, w przypadku braku energooszczędności wzrost wartości energii (adekwatny do wzrostu PKB) oszacowano na poziomie 76% opierając się na przeciętnym rocznym wzroście konsumpcji energii w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich 5 lat wynoszącej 1,9%, w przypadku braku energooszczędności wzrost wartości energii (adekwatny do wzrostu PKB) oszacowano na poziomie 76% opierając się na przeciętnym rocznym wzroście konsumpcji energii w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich 5 lat wynoszącej 1,9%, prognoza cen paliw podstawowych w imporcie do Polski w oparciu o dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - wersja z 5 marca 2009 r., MG, 2009, prognoza cen paliw podstawowych w imporcie do Polski w oparciu o dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku - wersja z 5 marca 2009 r., MG, 2009, model oceny długoterminowych działań wykonano w oparciu o metodykę obliczania efektywności ekonomicznej stosowaną w złożonych studiach wykonalności w tym w projektach unijnych. model oceny długoterminowych działań wykonano w oparciu o metodykę obliczania efektywności ekonomicznej stosowaną w złożonych studiach wykonalności w tym w projektach unijnych.

19 Źródła finansowania energooszczędności w Polsce – perspektywa długookresowa Koncepcja mechanizmu alokacji środków finansowych (własnych) beneficjentów w oszczędzanie energii Koncepcja mechanizmu alokacji środków finansowych (własnych) beneficjentów w oszczędzanie energii Fundusz termomodernizacji Fundusz termomodernizacji Nakłady na B+R Nakłady na B+R Inne instrumenty (szkolenia, audyty energetyczne, fundusze krajowe) Inne instrumenty (szkolenia, audyty energetyczne, fundusze krajowe) Środki funduszy strukturalnych Środki funduszy strukturalnych

20 Możliwości gospodarki w zakresie alokacji środków finansowych w oszczędzanie energii – efekty

21 Model oszczędności energii


Pobierz ppt "Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zagadnień ekonomicznych energetyki w Polsce na tle UE i świata w horyzoncie czasowym do roku 2050. czerwiec 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google