Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzisiaj powtarzamy umiejętności związane z tematem-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzisiaj powtarzamy umiejętności związane z tematem-"— Zapis prezentacji:

1 Dzisiaj powtarzamy umiejętności związane z tematem-
„Skala mapy”

2 Co oznacza słowo "skala"? Słowo "skala" ma kilka znaczeń, np. często mówi się o skali zjawiska, skali zniszczeń, skali głosu, skali barw (chodzi tu o "wielkość", "rozmiar", "rozpiętość", "zakres").

3 W jakim znaczeniu będziemy używać dzisiaj słowa skala ?
Skala to liczba określająca, ile razy rzeczywiste rozmiary przedmiotu zostały zmienione na rysunku (pomniejszone lub powiększone).

4 Co to jest mapa? Mapa to obraz powierzchni Ziemi wykonany w pomniejszeniu – -czyli w skali.

5 Co to jest skala mapy? Skala mapy to stosunek liczbowy przedstawiający wielkość zmniejszenia odległości na mapie względem rzeczywistych odległości w terenie. Skalę mapy zapisuje się w postaci ułamka, np. 1: oznacza, że dowolna odległość na mapie jest w terenie razy większa. ?

6 Co to znaczy, że skala mapy jest duża albo mała?
Skala mapy jest tym większa im mniejszy mianownik skali i na odwrót: skala mapy mniejsza – mianownik większy. Na przykład - 1 : :

7 Ćwiczenie 1 Podane skale uporządkuj, od największej do najmniejszej.
1:600 1:1 1:30 1:4000 1:100

8 Określenie "duża" lub "mała" skala związane jest też z rozmiarami obiektów na mapie. Jeżeli np. duże miasto oznaczone jest na mapie kropką, to ta mapa ma mniejszą skalę. Jeśli zaś to samo miasto na innej mapie zajmuje pewną powierzchnię, to wówczas mamy do czynienia z mapą w większej skali.

9 Pora przypomnieć sobie podstawowe jednostki długości.

10 Znajomość poniższych zależności jest bardzo ważna, ponieważ innymi jednostkami posługujemy się na kartce papieru (centymetry, milimetry), a innymi w terenie (metry, kilometry). 1km = m 1cm = 10 mm 1m = 100 cm 1km = cm 1m = mm

11 Ćwiczenie 2 Przelicz jednostki: 3 km = ………m 7 m = ………cm
365 cm = …….m 2 500 m = …….km 6,7 3 km = ………m 7 m = ………cm 8,7 km = …………cm 3 000 700 3, 65 2, 5

12 Uwaga!!! Ten rysunek będzie Was informował, że zadanie wykonujecie w grupach.

13 Ćwiczenie 3. Przeliczcie jednostki: cm = ………….m cm = ………….km cm = ……………..m cm = ………….km 2 500 2, 5 1 800

14 Jakie poznaliśmy sposoby zapisywania skali na mapach?

15 1 : (czytamy - jeden do pięciuset tysięcy) skala liczbowa – zapisywana również w postaci ułamka zwykłego oznacza, że obraz terenu przedstawiony na mapie jest razy mniejszy niż w rzeczywistości, czyli np. jeśli na mapie odległość między dwoma punktami wynosi 1 cm, to w rzeczywistości wynosi ona cm = 5000 m = 5 km.

16 1 cm – 5 km skala mianowana – rozumie się ją następująco: 1 cm na mapie odpowiada 5 km w terenie; taki zapis pozwala na szybkie przeliczanie odległości z mapy na odległości rzeczywiste.

17 podziałka liniowa – bardzo ułatwia określanie przybliżonych odległości na mapie./o tym dalej/

18 Jak korzystamy z podziałki liniowej i kroczka ?
6 • 2km=12km

19 Ćwiczenie 4 Przelicz podane skale mianowane na skale liczbowe:
1cm km 1 : 1cm - 7,5 km 1 : 1cm km 1 :

20 Ćwiczenie 5 Oblicz rzeczywistą odległość między Lubinem i Gnieznem. 7cm = cm cm = 157, 5 km Odp.: Rzeczywista odległość między Lubinem, a Gnieznem wynosi 157, 5 km.

21 Ćwiczenie 6 Oblicz rzeczywistą odległość między Warszawą a Sydney. Dokładność pomiaru przy użyciu linijki -1 cm. 17cm = cm cm= km Odp.: Rzeczywista odległość między Warszawą a Sydney wynosi km.

22 Ćwiczenie 7. Korzystając z podziałki liniowej i kroczków oblicz rzeczywistą odległość jaką musi pokonać pociąg jadący z Częstochowy przez Warszawę do Białegostoku. 16 • 25 km = 400 km Odp.: Pociąg pokona odległość ok. 400 km.

23 Ćwiczenie 8. Warta to największy dopływ Odry o długości 808 km. Na mapie jej długość wynosi 20,2 cm. Oblicz skalę mapy. 808 km = m = cm cm : 20,2 cm = Odp.: Skala tej mapy to 1:

24 Ćwiczenie 9. 3 4 5 6 7 8 9 P R O S T A U N K M I W L G F E D Z Ł C Y 1
Nie ma początku, ani końca. W matematyce oznaczamy go wielką literą. W zapisie ułamka: licznik, kreska ułamkowa i ……….. Uproszczony rysunek terenu lub przedmiotu, widzianych z góry. Nauka o sporządzaniu i czytaniu map. Podstawowa jednostka długości. Jest nim Sosnowiec lub Warszawa Rodzaj skali - ………….liniowa. Możesz użyć go zamiast kroczka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P R O S T A U N K M I W L G F E D Z Ł C Y

25 Nie wiem jak Wy, ale ja trochę się zmęczyłam, więc pójdę teraz na spacer.
Do widzenia !

26


Pobierz ppt "Dzisiaj powtarzamy umiejętności związane z tematem-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google