Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skala to stosunek odległości na mapie do odległości w terenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skala to stosunek odległości na mapie do odległości w terenie"— Zapis prezentacji:

1 Skala to stosunek odległości na mapie do odległości w terenie
POJĘCIE SKALI Skala to stosunek odległości na mapie do odległości w terenie Skala liczbowa informuje o stosunku zmniejszenia teoretycznego modelu Ziemi do rzeczywistej wielkości Ziemi, modelu, dla którego opracowano odwzorowanie, w którym wykonano daną mapę. Jak się liczy skalę? 1 : 2 - zmniejszasz 2 razy  2 : 1 - powiększasz 2 razy

2 Przykłady obliczeń skali
Statua Wolności została wykona w skali 1:15 Jak obliczyć jej wymiary po pomniejszeniu ? Należy jej prawdziwe (rzeczywiste) wymiary podzielić przez 15. 46,5 m = 4650cm (jej prawdziwa wysokość) 4650cm :15=310cm 310cm = 3,10m – wysokość po pomniejszeniu

3 BIG BEN Big Ben został wykonany w skali 1:15
Jak należy obliczyć jego rzeczywistą wysokość ? Trzeba wymiary miniatury powiększyć 15 razy 6,42m = 642cm - wysokość miniatury 642cm x 15 = 9630cm = 96,3m Rzeczywista wysokość Big Bena wynosi 96,3m.

4 Rodzaje skali : skala liczbowa 1: lub   (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") skala mianowana 1 cm - 1 km lub 1 cm → 1 km (zapis ten przeważnie poprzedza się słowem "skala") skala polowa 1 mm² m²

5 SKALA : Skala mapy (czasem używany jest również termin podziałka mapy) – stosunek odległości na mapie , do rzeczywistej wielkości tych odległości w terenie.

6 PODZIAŁKA : Jest graficznym przedstawieniem skali na mapie, często umieszcza się ją pod skalą liczbową lub mianowaną (jeżeli podana jest sama podziałka nie używa się dla niej słowa "skala")

7 Poszczególne rodzaje zapisu skal
Skalę liczbową można podać dla każdej mapy, niezależnie od tego w jakim odwzorowaniu została ona wykonana. Skala mianowana i podziałka liniowa występuje na mapach i planach. 

8 Skala - pożeracz powierzchni Ziemi.
Skala informuje nas o stopniu zmniejszenia rysunku powierzchni Ziemi na mapie w stosunku do wymiarów rzeczywistych. Pisząc prościej skala powiadamia nas ile razy zostały zmniejszone wymiary liniowe na mapie w stosunku do wymiarów w terenie. Dzięki skali możemy odczytać odległości między punktami, czyli np. odległość z Ciechanowa do Poznania, ale oczywiście w linii prostej i po idealnie płaskim terenie. Z mapy samochodowej odczytamy inną odległość. Skala pomoże nam także zmierzyć powierzchnię kontynentu, albo obliczyć średni spadek terenu.

9 AUTOR : DAMIAN CZYŻOWSKI KL.6b

10 Źródła


Pobierz ppt "Skala to stosunek odległości na mapie do odległości w terenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google