Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSULTACJE SPOŁECZNE MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSULTACJE SPOŁECZNE MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie KONSULTACJE SPOŁECZNE IDEI UTWORZENIA MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO Ruciane-Nida, 18 maja 2011 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

2 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego
Projekt realizowany na zlecenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie Włodzimierz Serwiński Krzysztof Szulborski Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

3 Zakres „Analizy…” wg wymagań konkursu
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Zakres „Analizy…” wg wymagań konkursu analiza SWOT określenie wariantowe zasięgu granic Mazurskiego Parku Narodowego ocena możliwości uzyskiwania rekompensat przez samorządy lokalne za straty spowodowane ewentualnym ograniczeniem rozwoju gospodarczego przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących idei utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego przeprowadzenie konsultacji z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Białymstoku (nadleśnictwami) i Okręgowym Związkiem Łowieckim (kołami łowieckimi) określenie potrzeb inwestycyjnych i wielkości nakładów finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych ocena możliwości prowadzenia gospodarki leśnej, łowieckiej i rybackiej w nowo utworzonym parku narodowym zaprezentowanie wniosków wynikających z utworzenia parków narodowych w ostatnich latach Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

4 Zakres „Analizy…” w założeniach projektu BULiGL
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Zakres „Analizy…” w założeniach projektu BULiGL wytypowanie strategicznych obszarów analizy zasięg terytorialny MPN jako podstawa analizy ustalenie analiz szczegółowych w ramach obszarów strategicznych i metody ich wykonania analiza SWOT dla każdego z obszarów strategicznych próba porównania wniosków z analiz przeprowadzonych dla MPN z wnioskami z innych parków narodowych próba wytypowania optymalnego, z punktu widzenia powyższych analiz, przebiegu granic MPN konsultacje społeczne Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

5 Zasięg terytorialny przyjęty do „Analizy…”
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Zasięg terytorialny przyjęty do „Analizy…” Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

6 Struktura globalna obszaru PMPN
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Struktura globalna obszaru PMPN Grunty LP 71,6% Jeziora 13,2% Pozostałe 15,2% Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

7 PMPN w gminach Gm. Piecki 36,9% M. i Gm. Ruciane-Nida 30,8%
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego PMPN w gminach Gm. Piecki 36,9% M. i Gm. Ruciane-Nida 30,8% M. i Gm. Mikołajki 18,2% Pozostałe 14,1% Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

8 PMPN wg zasięgów terytorialnych nadleśnictw
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego PMPN wg zasięgów terytorialnych nadleśnictw N. Strzałowo 32,7% N. Maskulińskie 23,5% Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

9 PMPN – mapa obwodów łowieckich
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego PMPN – mapa obwodów łowieckich Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

10 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego
Jeziora w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

11 Formy ochrony przyrody w granicach PMPN – 41 581,83 ha
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Formy ochrony przyrody w granicach PMPN – ,83 ha Rezerwaty – 6 129,13 ha Użytki ekologiczne – 560,84 ha Mazurski Park Krajobrazowy – 31 447,69 ha Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe – 5 578,27 ha Obszary Chronionego Krajobrazu – 3 597,44 ha Obszary specjalnej ochrony ptaków – ,85 ha w tym: PLB Jezioro Łuknajno – 1 343,24 ha PLB Puszcza Piska – ,61 ha Obszar specjalnej ochrony siedlisk – ,33 ha w tym: PLH Ostoja Piska – ,33 ha Leśny Kompleks Promocyjny – powierzchnia łączna – 41 568,44 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

12 Rezerwaty i użytki ekologiczne w PMPN
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Rezerwaty i użytki ekologiczne w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

13 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego
Mazurski Park Krajobrazowy, Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe, Obszary Chronionego Krajobrazu w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

14 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego
Obszary Natura 2000 w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

15 LKP „Lasy Mazurskie” w PMPN
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego LKP „Lasy Mazurskie” w PMPN Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

16 Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia MPN
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia MPN Analiza gospodarcza (ekonomiczna) Skarb Państwa Samorządy lokalne Mieszkańcy, przedsiębiorcy lokalni Analiza społeczna Konsultacje z zarządzającymi majątkiem Skarbu Państwa Konsultacje społeczne idei utworzenia MPN Anonimowe badanie ankietowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie

17 Konsultacje społeczne w konwencji ANALIZY SWOT
Analiza społeczno-gospodarcza skutków utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego Konsultacje społeczne w konwencji ANALIZY SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY SZANSE ZAGROŻENIA z punktu widzenia uczestnika dzisiejszych KONSULTACJI… Z UZASADNIENIEM… Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Olsztynie


Pobierz ppt "KONSULTACJE SPOŁECZNE MAZURSKIEGO PARKU NARODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google