Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZTAB GENERALNY WP Warszawa, r. Panie …, Szanowni Państwo,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZTAB GENERALNY WP Warszawa, r. Panie …, Szanowni Państwo,"— Zapis prezentacji:

1 SZTAB GENERALNY WP Warszawa, 31.10.2013 r. Panie …, Szanowni Państwo,
STEADFAST JAZZ 2013 Panie …, Szanowni Państwo, przedstawiam informację na temat ćwiczenia STEADFAST JAZZ 2013. Warszawa, r.

2 STEADFAST JAZZ 2013 Rodzaj ćwiczenia: strategiczne połączone ćwiczenie dowódczo- sztabowe wspomagane komputerowo z praktycznym działaniem wojsk Szczebel działań: strategiczny, operacyjny i taktyczny Wymiar: lądowo-powietrzno-morski Termin: r. Miejsce: region Morza Bałtyckiego: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia SFJZ 13 jest głównym ćwiczeniem zgrywającym i certyfikującym siły zestawu Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 2014 (SON 2014). Realizowane będzie w wymiarze lądowo-powietrzno-morskim. STEADFAST JAZZ 2013 jest pierwszym od wielu lat ćwiczeniem o tak dużym rozmachu realizowanym w układzie międzynarodowym na terytorium Polski. 2

3 STEADFAST JAZZ 2013 Koncepcja ćwiczenia przewiduje sprawdzenie sił wydzielanych do zestawu Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ich gotowości do przerzutu, przyjęcia w rejonie operacji oraz prowadzenia działań sił sojuszniczych w oparciu o nowe tło strategiczno-operacyjne SKOLKAN z obszaru obrony kolektywnej zgodnie z zapisami art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. 3

4 STEADFAST JAZZ 2013 ROZMIESZCZENIE DOWÓDZTW, SZTABÓW I WOJSK
Połączone Centrum Działań Bojowych, Stavanger Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie, Mons Baza Adazi: Dowództwo Połączonych Sił Zadaniowych Ryga/Baza Adazi: Dowództwo Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego, Połączony Zespół Oceny Skażen Dowództwo Sił Połączonych, Brunssum Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Dowództwo Komponentu Operacji Specjalnych, Nemecine Dowództwa NATO i jednostki zgłoszone do zestawu SON 2014, podczas głównej części ćwiczenia SFJZ 13, zostaną rozwinięte w następujących lokalizacjach: - Mons (Belgia): Naczelne Dowództwo Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE); - Stavanger/Jåttå (Norwegia): Kierownictwo Ćwiczenia (EXCON) łącznie z Zespołami Podgrywającymi (Response Cells); - Brunssum (Holandia): Dowództwo Sił Połączonych, Brunssum (JFCBS); - Baza Sił Lądowych Adazi w m. Kadaga (Łotwa): Dowództwo Połączonych Sił Zadaniowych (JTF HQ); - Ryga/Baza Adazi (Łotwa): Połączony Zespół Oceny Skażeń (CBRN JAT), Dowództwo Połączonej Grupy Wsparcia Logistycznego (JLSG HQ) oraz Element Koordynacji Komponentu Powietrznego (ACCE); - CSWL Drawsko: Siły Zadaniowe Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (CBRN TF) oraz Dowództwo Komponentu Lądowego (LCC HQ /RRC-FRA/); - Ramstein (Niemcy): Dowództwo Komponentu Powietrznego (ACC /JFACC/); - na okręcie flagowym w bazie morskiej Taranto (Włochy): Dowództwo Komponentu Morskiego (MCC /ITMARFOR/); - Nemecine (Litwa): Dowództwo Komponentu Operacji Specjalnych (SOCC HQ /ITA JSOC/). Dowództwo Komponentu Powietrznego, Ramstein Dowództwo Komponentu Morskiego, Taranto Część ćwiczenia z wojskami (LIVEX): Dowództwo Komponentu Lądowego oraz Siły Zadaniowe OPBMR – CSWL Drawsko Komponent Powietrzny – przestrzeń powietrzna RP; Komponent Morski – Morze Bałtyckie

5 STEADFAST JAZZ 2013 22 3 Państwa Członkowskie Sojuszu
Na slajdzie przedstawiono aktualne zaangażowanie Państw-Członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz państw spoza Sojuszu w ćwiczenie STEADFAST JAZZ Ogółem w tym ćwiczeniu weźmie udział ok. 6 tysięcy żołnierzy z 25 państw oraz pełniących służbę w instytucjach Sojuszu, z czego ok. 3 tysięcy będzie ćwiczyć w części dowódczo-sztabowej SFJZ 13 i ok. 3 tysięcy – w części ćwiczenia z wojskami. Zasadnicze środki planowane do wykorzystania w trakcie ćwiczenia to: 12 okrętów, ok. 60 statków powietrznych oraz ok. 120 wozów bojowych. Siły morskie: okręty zgrupowane w Porcie Wojennym Gdynia, statki powietrzne – na lotnisku wojskowym w Gdyni-Babich Dołach. Siły powietrzne – lotniska wojskowe w Poznaniu-Krzesinach oraz Świdwinie. Siły lądowe – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Państwa Partnerskie 3

6 Część ćwiczenia z wojskami (LIVEX):
STEADFAST JAZZ 2013 Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP Część ćwiczenia z wojskami (LIVEX): do 3000 żołnierzy 4 okręty (okręt dowodzenia, fregata rakietowa, okręt podwodny, niszczyciel min) 31 samolotów (14 × F-16, 8 × MiG-29, 8 × Su-22, 1 × C-295M Casa) 29 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak 5 czołgów Leopard 2A-4 13 śmigłowców (3 × Mi-24, 3 × W-3, 1 × Mi-17, 2 × Mi-14PŁ, 1 × SH-2G, 1 × Mi-8, 2 × Mi-2) 8 wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta 8 armato-haubic samobieżnych Dana 1 zespół ogniowy NEWA SC 2 zespoły ogniowe OSA 1 bezzałogowy środek rozpoznawczy Polska jest jednym z głównych uczestników części ćwiczenia z wojskami (Live Exercise – LIVEX). Na slajdzie przedstawiono aktualny stan sił i środków strony polskiej zadeklarowanych do ćwiczenia SFJZ 13. W ćwiczeniu SFJZ 13 uczestniczyć będzie do 3000 żołnierzy (w tym: pododdziały zabezpieczające i wspierające działania w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, personel lotnisk wojskowych: Poznań-Krzesiny, Świdwin oraz Gdynia-Babie Doły, a także personel Portu Wojennego Gdynia). Z uwagi na to, aby zachować przejrzystość informacji, na slajdzie ujęto jedynie podstawowe kategorie sprzętu technicznego, wydzielanego przez Siły Zbrojne RP do tego ćwiczenia.

7 Rejon praktycznego ćwiczenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
STEADFAST JAZZ 2013 Rejon praktycznego ćwiczenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Miejscem prowadzenia części ćwiczenia z wojskami Land LIVEX, w tym także Dnia Dostojnych Gości w dniu 7 listopada br. będzie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Na slajdzie przedstawiono rozmieszczenie obiektów szkoleniowych Centrum. Tak jak już wspomniano, w CSWL Drawsko zadania realizować będą także Dowództwo Komponentu Lądowego (LCC HQ /RRC-FRA/) oraz Siły Zadaniowe Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (CBRN TF) .

8 SPRAWDZENIE SYSTEMU HNS W SFJZ 13 KIEROWNICTWO ĆWICZENIA
JTF HQ EXCON NATO JLSG STAVANGER, Norwegia ADAZI, Łotwa KIEROWNICTWO ĆWICZENIA HICON RCB LOCON NCK HNS I-planowe MSW PK HNS MTBiGM MZ MF MSZ IWsp SZ DSP A4 DMW N4 DWLĄD G4 IWSZ ŻW Przyjęcie przez Polskę obowiązków państwa-gospodarza na rzecz Sił Sojuszniczych uczestniczących w ćwiczeniu SFJZ 13 wiąże się z dużym wysiłkiem organizacyjnym – włączając zarówno potencjał ludzki jak i materialny, ale, co należy podkreślić, implikuje szereg korzyści dla SZ RP. Skupiając się na korzyściach należy zwrócić uwagę, że od ostatnich dużej skali ćwiczeń międzynarodowych realizowanych w Polsce – STRONG RESOLVE 2002 minęło już 11 lat stąd też, realizacja zadań HNS na rzecz ćwiczących wojsk i dowództw w ramach ćwiczenia SFJZ 13 pozwoli na: sprawdzenie funkcjonowania przyjętych rozwiązań organizacyjnych i systemowych w obszarze HNS z uwzględnieniem zmian w strukturach Logistyki SZ RP oraz Pozamilitarnego Systemu Obronnego Państwa (EPSOP); zgromadzenie i zweryfikowanie stosownych wniosków i propozycji, co do funkcjonowania systemu HNS w celu jego dalszego doskonalenia; zsynchronizowanie zadań HNS realizowanych przez RP w kontekście planów wariantowych NATO. W SFJZ 13 Polska występuje jako państwo-gospodarz w scenariuszu ćwiczenia (CPX – Command Post Exercise) jak również realizuje zadania Realnego Zabezpieczenia Ćwiczenia (RLS – Real Life Support) dla faktycznie przemieszczonych na terytorium RP wojsk. We wszystkie trzy, wyżej wymienione elementy będą zaangażowani przedstawiciele struktur militarnych: m.in. Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia SZ, Żandarmerii Wojskowej jak i EPSOP w tym czterech urzędów wojewódzkich, pięciu ministerstw – spraw wewnętrznych (Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna), finansów, budownictwa transportu i gospodarki morskiej, zdrowia oraz spraw zagranicznych, co pozwoli na pełną ocenę funkcjonowania systemu HNS w kraju. STiRW BLOT BLOT KPW BLOT OSzP WSzW II-planowe RBLog WOG LEGENDA Kierowanie Koordynowanie I – planowe II – planowe UW PP PK HNS PSP PK HNS SG PK HNS SC PK HNS PK HNS 8

9 STEADFAST JAZZ 2013 PLANOWANE MIEJSCA REALIZACJI DV-Day SFJZ 13 (w CSWL Drawsko w dniu r. ) 1 Powitanie przez Prezydenta RP. Wystąpienie Sekretarza Generalnego NATO/COM JFCBS. Informacja o ćwiczeniu OLESZNO ZIEMSKO 3 BUCIERZ Pokaz statyczny sił i środków biorących udział w LIVEX KONOTOP Na slajdzie przedstawiono planowane miejsca realizacji DV-Day w dniu r.: Etap 1: powitanie dostojnych gości w VOB oraz zapoznanie z przebiegiem części LIVEX ćwiczenia. Miejsce: hala sportowa w m. Oleszno. Etap 2: dynamiczne działanie międzynarodowego batalionowego zgrupowania taktycznego (mbzt) utworzonego na bazie 2. bpzmot z 12. BZ oraz oświadczenia dla mediów. Miejsce: pas taktyczny BUCIERZ, CSWL Drawsko. Etap 3: lunch, pokaz Narodowego Centrum Koordynacji HNS (w ramach ćwiczenia SFJZ 13 HNS) oraz pokaz statyczny sprzętu wojskowego wykorzystywanego w części LIVEX ćwiczenia. Miejsce: lądowisko ZIEMSKO. Etap 4: pokaz stanowiska dowodzenia (SD) komponentu lądowego (wystawianego przez RCC-FRA) oraz pożegnanie dostojnych gości. Miejsce: obiekt KONOTOP. Rolę zasadniczego lotniska pełni 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. W Dniu Dostojnych Gości w CSWL Drawsko jest planowany udział do 400 osób, w tym Prezydenta RP, ministrów obrony, szefów sztabów generalnych oraz przedstawicieli NATO. 2 4 Dynamiczne działanie międzynarodowego batalionowego zgrupowania taktycznego Pokaz stanowiska dowodzenia Francuskiego Korpusu Sił Szybkiego Reagowania (RRC-FRA)

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ SZTAB GENERALNY WP Warszawa, 31.10.2013 r.
Po lewej stronie slajdu – oficjalne logo ćwiczenia STEADFAST JAZZ 2013. Panie …, Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Warszawa, r.


Pobierz ppt "SZTAB GENERALNY WP Warszawa, r. Panie …, Szanowni Państwo,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google