Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRS: 0000394881 NIP: 894-303-39-22 REGON: 021704510 www.obronanarodowa.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRS: 0000394881 NIP: 894-303-39-22 REGON: 021704510 www.obronanarodowa.pl."— Zapis prezentacji:

1 KRS: NIP: REGON:

2 „Można mieć nadzieję, że nic się nie wydarzy, ale mimo to lepiej być przygotowanym”
Romuald Grocki

3 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
MON ponosi nie potrzebne koszty związane ze szczegółowymi badaniami żołnierzy NSR. Byli żołnierze zawodowi, żołnierze rezerwy, osoby posiadające prace (specjaliści) i stałe zatrudnienie nie są zainteresowane służbą w NSR-e z powodu barier administracyjnych i nadmiernego obciążenia ewentualnym kontraktem. Problemy NARODOWE SIŁY REZERWOWE

4 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Brak partnerskiego podejścia do organizacji gospodarczych, nie uwzględnienie potrzeb biznesu. Brak optymalizacji czasu szkolenia rezerwistów z przydziałami kryzysowymi. Nieefektywność procesu szkolenia Mieszana struktura wojsk operacyjnych i NSR Użycie NSR tylko w ramach pododdziałów operacyjnych Problemy NARODOWE SIŁY REZERWOWE

5 KOMPONENT TERYTORIALNY
DWA KOMPONENTY NSR NSR-KO KOMPONENT OPERACYJNY NSR-KT KOMPONENT TERYTORIALNY Proponowane kierunki zmian NARODOWE SIŁY REZERWOWE

6 KOMPONENT TERYTORIALNY
DWA KOMPONENTY NSR NSR-KO KOMPONENT OPERACYJNY określony jako tzw. wyższego zobowiązania grupa „A” liczący około żołnierzy funkcjonujący w wojskach operacyjnych na podobnych zasadach jak w chwili obecnej NSR-KT KOMPONENT TERYTORIALNY określony jako tzw. niższego zobowiązania grupa „B” liczący około żołnierzy. w postaci jednorodnych pododdziałów funkcjonującymi samodzielnie ze specyficznymi zadaniami wojska terytorialnego w sferze militarnej i pozamilitarnej Proponowane kierunki zmian NARODOWE SIŁY REZERWOWE

7 Umiejscowienie w Siłach Zbrojnych
Siły Zbrojne RP Wojska Lądowe Wojewódzkie Sztaby Wojskowe Wojewódzkie Sztaby Zarządzania Kryzysowego WOJSKA OPERACYJNE Nie będzie NSR w Wojskach Specjalnych i Żandarmerii Siły Powietrzne Marynarka Wojenna NSR-KT NSR-KO Umiejscowienie w Siłach Zbrojnych NARODOWE SIŁY REZERWOWE

8 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Komponent operacyjny będzie lepiej wynagradzanym w tworząc grupę „A” tzw. wyższego zobowiązania, jego główne zadanie to: Uzupełnianie wojsk operacyjnych i wzmacnianie ich potencjału podczas sytuacji kryzysowych poprzez podjęcie działań związanych z bezpośrednim zagrożeniem państwa. W propozycji naszego projektu założyliśmy, że komponent operacyjny NSR będzie potrzebował żołnierzy – specjalistów. Przeznaczenie NSR-KO NARODOWE SIŁY REZERWOWE

9 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Komponent terytorialny będzie mniej kosztowny tworząc grupę „B” tzw. niższego zobowiązania, jego główne zadania to: Działanie w sytuacjach kryzysowych zarówno militarnych i niemilitarnych na terenie danego województwa. Działanie komponentu terytorialnego byłoby realizowane poprzez samodzielny, jednorodny pododdział, administracyjnie oparty o Wojewódzki Sztab Wojskowy, a będący w dyspozycji Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Przeznaczenie NSR-KT NARODOWE SIŁY REZERWOWE

10 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
prowadzenie akcji przeciwdziałającym i likwidującym następstwa sytuacji kryzysowych KRYZYS NIEMILITARNY w przypadku zagrożeń terrorystycznych wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej udział w akcjach poszukiwawczych i ewakuacyjnych Przeznaczenie NSR-KT NARODOWE SIŁY REZERWOWE

11 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
wspomaganie działań wojsk operacyjnych ochrona i obrona lokalnego rejonu odpowiedzialności KRYZYS MILITARNY wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej na terenie zajętym przez przeciwnika przejście do działań nieregularnych Przeznaczenie NSR-KT NARODOWE SIŁY REZERWOWE

12 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Podstawą szkolenia NSR powinna być maksymalna intensywność i minimalne kolidowanie z czasem pracy zawodowej: Wykorzystanie takich elementów, jak przerwy weekendowe, popołudnia czy dni wolne od pracy zawodowej. Wzorem państw zachodnich np.: Wielka Brytania, czy Szwecja współgranie szkolenia z sezonowości zatrudnienia i intensywności działania zakładów produkcyjnych. System szkolenia NARODOWE SIŁY REZERWOWE

13 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Proponowane formy realizacji ćwiczeń wojskowych: Ćwiczenia jednodniowe i popołudniowe seminaria teoretyczne. Ćwiczenia dwudniowe organizowane w dni wolne od pracy (weekendy). Ćwiczenia krótkotrwałe ciągłe (do 14 dni stałego zakwaterowania). Ćwiczenia długotrwałe (powyżej 14 dni stałego zakwaterowania) – głównie służba przygotowawcza. System szkolenia NARODOWE SIŁY REZERWOWE

14 System szkolenia NSR-KO NSR-KT
KOMPONENT OPERACYJNY NSR-KT KOMPONENT TERYTORIALNY Służba przygotowawcza w systemie ciągłym Służba przygotowawcza w systemie zaocznym ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA Szkolenia i kursy zgodne ze ścieżką rozwoju Szkolenia i kursy zgodne ze ścieżką rozwoju System szkolenia NARODOWE SIŁY REZERWOWE

15 NARODOWE SIŁY REZERWOWE
Cykl szkoleń dla młodzieży ponadgimnazjalnych w oparciu o ZS „Strzelec” OSW we współpracy z MON 3 letni cykl szkoleń weekendowo - wakacyjnych równoważny służbie przygotowawczej Miesięczne zgrupowanie zakończone przysięgą wojskową NRS Cykl szkoleń dla studentów w oparciu o Legię Akademicką we współpracy z MON Kursy doskonalące dla absolwentów szkoleń ZS „Strzelec” OSW Kurs podoficerski Kurs oficerski 3 letni cykl szkoleń weekendowo - wakacyjnych równoważny służbie przygotowawczej Miesięczne zgrupowanie zakończone przysięgą wojskową Szkolenie w oparciu o element społeczny NARODOWE SIŁY REZERWOWE

16 Nabór do NSR NSR Ochotnicy bez przeszkolenia podstawowego do NSR-KO
Uczniowie po szkoleniu ZS „Strzelec” OSW aplikujący do NSR-KT Żołnierze rezerwy aplikujący do NSR-KO Żołnierze rezerwy aplikujący do NSR-KT NSR Studenci Legii Akademickiej aplikujący do NSR-KT i KO Ochotnicy bez przeszkolenia podstawowego do NSR-KT Nabór do NSR NARODOWE SIŁY REZERWOWE

17 Krok1: Wojskowa Komenda Uzupełnień
Krok 4: decyzja komisji – podpisanie kontraktu lub odebranie przydziału do jednostki NSR - OT Krok 2: skompletowanie niezbędnych dokumentów ustalenie terminu komisji NSR Krok 3: stawienie się przed komisją (jednorazowe działanie), ewentualne testy fizyczne i psychologiczne Nabór do NSR 4 zamiast 7 kroków NARODOWE SIŁY REZERWOWE

18 Dziękujemy za uwagę,


Pobierz ppt "KRS: 0000394881 NIP: 894-303-39-22 REGON: 021704510 www.obronanarodowa.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google