Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO MISJA IRACKA ZMIENIŁA W FUNKCJONOWANIU WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO MISJA IRACKA ZMIENIŁA W FUNKCJONOWANIU WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE:"— Zapis prezentacji:

1 CO MISJA IRACKA ZMIENIŁA W FUNKCJONOWANIU WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE:
DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH CO MISJA IRACKA ZMIENIŁA W FUNKCJONOWANIU WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE: WYPOSAŻENIA, UZBROJENIA I SYSTEMU SZKOLENIA ŻOŁNIERZY WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2008 ROK

2 WNIOSKI Z UDZIAŁU W PKW IRAK
SKOK TECHNOLOGICZNY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA INDYWIDUALNEGO ORAZ UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO

3 WYPOSAŻENIE I UZBROJENIE WOJSK
SAMOCHODY OPANCERZONE Z UZBROJENIEM POKŁADOWYM Honker Honker SKORPION – 3 25 sztuk HMMWV 85 sztuk

4 WYPOSAŻENIE I UZBROJENIE WOJSK
UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSKOWY 7,62 mm kbw SWD 7,62 mm kbw TRG – 21/22 7,62 mm kbw TRG – 22 z NSV – 80 25 sztuk 21 sztuk 12,7 mm wkw TOR 4 sztuki

5 WYPOSAŻENIE I UZBROJENIE WOJSK
UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSKOWY 40 mm GA MK – 19 mod. 3 60 mm moździerz LM – 60 D 4 sztuki 4 sztuki 5,56 mm kbs wz. 96 BERYL i MINI BERYL z HWS 224 sztuki

6 WYPOSAŻENIE I UZBROJENIE WOJSK
UZBROJENIE I SPRZĘT WOJSKOWY Lornetka noktowizyjna BROM Celownik noktowizyjny PSC – 5 i PSC - 6 Celownik noktowizyjny PSC – 5M 105 sztuk 78 sztuk 140 sztuk Gogle noktowizyjne PNL – 2 A i PNL – 2 AD Gogle noktowizyjne PNL – 2 A i PNL – 2 AD z adapterem do podłączenia do sieci pokładowej Gogle noktowizyjne MU – 3 372 sztuki 52 sztuki

7 WNIOSKI Z UDZIAŁU W PKW IRAK
PLUTON – ZASADNICZYM MODUŁEM SZKOLENIOWYM I BOJOWYM DOWÓDCA PLUTONU (KOMPANII) – PRZYGOTOWANY DO PROWADZENIA SAMODZIELNYCH DZIAŁAŃ (OPERACJI)

8 SZKOLENIE DOWÓDZTW I SZTABÓW
UZYSKANIE ZDOLNOŚCI DO PLANOWANIA I KIEROWANIA ZGRUPOWANIAMI BOJOWYMI W REALNYCH WARUNKACH MISJI WDROŻENIE NOWYCH PROCEDUR SZTABOWYCH OPARTYCH NA ZASADACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ ZASAD ROE, A TAKŻE DOSKONALENIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SŁOWNICTWA FACHOWEGO) WYPRACOWANIE PROCEDUR POSŁUGIWANIA SIĘ SPRZĘTEM ROZPOZNANIA (W TYM ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO) ORAZ TELEINFORMATYCZNYM PODCZAS POZYSKIWANIA, WYKORZYSTANIA I PRZESYŁANIA DANYCH WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM ĆWICZEŃ CERTYFIKUJĄCYCH KOLEJNYCH ZMIAN PKW Z WYKORZYSTANIEM WIEDZY I DOŚWIADCZENIA OFICERÓW POWRACAJĄCYCH Z MISJI 8

9 SZKOLENIE GRUP BOJOWYCH DO UDZIAŁU W MISJI
PRZYGOTOWANIE I SZKOLENIE DO MISJI Z UDZIAŁEM INSTRUKTORÓW AMERYKAŃSKICH ORAZ POLSKICH POWRACAJĄCYCH Z MISJI SZKOLENIE Z TECHNIK OPERACYJNYCH PATROLOWANIE KONWOJOWANIE PUNKT KONTROLNY CORDON & SEARCH QUICK REACTION FORCE ZNAJOMOŚĆ PROCEDUR MEDEVAC MELDUNEK SYTUACYJNY (SALUTE) RAPORT MINOWY CASEVAC CAS

10 SZKOLENIE GRUP BOJOWYCH DO UDZIAŁU W MISJI
SCENARIUSZE ĆWICZEŃ – OPARTE NA SYTUACJACH, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W REJONIE MISJI ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NOKTOWIZJI PROWADZENIE ROZPOZNANIA Z WYKORZYSTANIEM BEZPILOTOWYCH ŚRODKÓW ROZPOZNAWCZYCH PRZYGOTOWANIE DO FUNKCJONOWANIA W ZAKRESIE CIMIC ORAZ ZESPOŁÓW INSTRUKTORÓW DO SZKOLENIA WOJSK IRACKICH (ZESPOŁY DORADCZO – SZKOLENIOWE MiTT) SZKOLENIE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI I OBSŁUGIWANIA SPRZĘTU W WARUNKACH EKSTREMALNYCH

11 SZKOLENIE WOJSK AEROMOBILNYCH DO UDZIAŁU W MISJI
WYKONYWANIE LOTÓW W UGRUPOWANIU PARY (MINIMUM) MIESZANEJ – Mi – 8/17 i Mi - 24 SZKOLENIE LOTNICZE Z WYKORZYSTANIEM GOGLI NOKTOWIZYJNYCH SZKOLENIE I WYKONYWANIE ZADAŃ (W TYM OGNIOWYCH) PRZEZ PODODDZIAŁY OGÓLNOWOJSKOWE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z GRUPĄ POWIETRZNO – SZTURMOWĄ SZKOLENIE W DESANTOWANIU ŻOŁNIERZY W NOCY ZA POMOCĄ RÓŻNYCH TECHNIK ZMIANA TAKTYKI DZIAŁANIA LOTNICTWA WOJSK LĄDOWYCH – BRAK SCHEMATU W DZIAŁANIU, LOTY PROFILOWE, ROZLUŹNIENIE UGRUPOWANIA BOJOWEGO 11

12 SZKOLENIE WOJSK INŻYNIERYJNYCH DO UDZIAŁU W MISJI
UTWORZENIE NOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH PODODDZIAŁÓW INŻYNIERYJNYCH – plutony EOD, psów NADANIE WYSOKIEJ RANGI DZIAŁANIOM W ŚRODOWISKU ZAGROŻENIA IED DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA ORAZ PROCEDUR W ZAKRESIE LIKWIDACJI IED DOSKONALENIE SYSTEMU SZKOLENIA W ZAKRESIE ROZBUDOWY FORTYFIKACYJNEJ BAZ W RAMACH FORCE PROTECTION

13 ZWIĘKSZONE ODLEGŁOŚCI DO CELÓW DLA KARABINU WYBOROWEGO
DOŚWIADCZENIA WYKORZYSTANE PODCZAS OPRACOWYWANIA „PROGRAMÓW STRZELAŃ” WPROWADZENIE STRZELAŃ SYTUACYJNYCH, W TYM STRZELAŃ Z BURT POJAZDÓW ORAZ ŚMIGŁOWCÓW ZWIĘKSZENIE ILOŚCI CELÓW (FIGUR) I ICH CZĘSTOLIWOŚCI UKAZYWANIA SIĘ NA POLU TARCZOWYM ZWIĘKSZONE ODLEGŁOŚCI DO CELÓW DLA KARABINU WYBOROWEGO ZASADA ŁADOWANIA I POSIADANIA PRZEZ STRZELCA AMUNICJI W MINIMUM DWÓCH MAGAZYNKÓW

14 PKW IRAK POLEGLI RANNI

15 Pierwszy okres operacji irackiej pokazał, że obowiązujące przepisy prawa nie zapewniają należytej opieki rodzinom poległych, rannym i poszkodowanym żołnierzom, p o d j ę t o: działania doraźne nowelizację aktów prawnych (rozwiązania systemowe)

16 W DWL funkcjonuje telefon zaufania
W Dowództwie Wojsk Lądowych jest komórka zajmująca się pomocą rodzinom poległych rannym i poszkodowanym, zajmująca się utrzymaniem kontaktu z poszkodowanymi wsparciem społecznym i opieką pomocą socjalną (zapomogi – ogółem zł) ułatwieniem leczenia i rehabilitacji pomocą w zakresie zatrudnienia (12 zatrudnionych) poradnictwem dotyczącym problemów osobistych W DWL funkcjonuje telefon zaufania (odbiera ok. 50 – 60 tel. miesięcznie)

17 GROMADZENIE INFORMACJI PAMIĘĆ I OPIEKA NAD GROBAMI
KONTAKTY LISTY I ODWIEDZINY KAŻDY DOWÓDCA MA SŁUŻBOWY I MORALNY OBOWIĄZEK OPIEKI I POMOCY RODZINOM POLEGŁYCH I POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM POMOC ZATRUDNIANIE PAMIĘĆ I OPIEKA NAD GROBAMI ZAPRASZANIE DO J.W.

18 NOWELIZACJA AKTÓW PRAWNYCH
Dokonana kierowanie na misje żołnierzy zawodowych 100% renta rodzinna po poległym żołnierzu wypłacana żonie dożywotnio, bez względu na wiek i zatrudnienie zwiększono wysokość odszkodowania ze 100 do 200 tyś zł wprowadzenie legitymacji poszkodowanego żołnierza, ułatwiającej leczenie umożliwienie przyznawania zapomóg rodzinom poległych żołnierzy

19 W trakcie realizacji zmiany przepisów o zakwaterowaniu umożliwiające przyznanie mieszkania rodzinie poległego i poszkodowanym żołnierzom (w tym niezawodowym) umożliwienie przyznawania zapomóg żołnierzom zwolnionym ze służby czynnej ułatwienia w rekonwersji poszkodowanych i rodzin poległych żołnierzy pomoc finansowa uczącym się dzieciom poległych żołnierzy

20 Podjęto prace nad przygotowaniem ustawy o weteranach
Działania te będą kontynuowane i modyfikowane dla dobra żołnierzy biorących udział w innych operacjach poza granicami kraju


Pobierz ppt "CO MISJA IRACKA ZMIENIŁA W FUNKCJONOWANIU WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google