Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie s. Adriana Kraj

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie s. Adriana Kraj"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie s. Adriana Kraj
Formacja permanentna Sprawozdanie s. Adriana Kraj

2 Formacja duchowa dla każdej osoby zakonnej jest sercem, które jednoczy i ożywia jej zakonne życie oraz jej działalność, która w swej najgłębszej istocie polega na dawaniu świadectwa.

3 W naszym Zgromadzeniu siostry odnawiają życie duchowe:
uczestnicząc w codziennej Mszy św., włączając się w Liturgiczną Modlitwę Kościoła, wyrabiając w sobie ducha modlitwy przez rozmyślanie, kontemplację Boga i Jego tajemnic, przez czytanie i rozważanie Pisma Świętego, Ustaw Zgromadzenia, przez czytanie książek duchownych, a także modlitwę prośby, dziękczynienia i uwielbienia,

4 W naszym Zgromadzeniu siostry odnawiają życie duchowe:
poprzez codzienną adorację i adoracje okolicznościowe, praktykując rachunek sumienia ogólny i szczegółowy, który pomaga do poprawy życia, poprzez uczestnictwo w dorocznych rekolekcjach, które stanowią istotną pomoc w kształtowaniu osobowości zakonnej i w podjętych postanowieniach.

5 Kontynuując swoją formację siostry naszego Zgromadzenia uczestniczyły:
w konferencjach rejonowych, w poszczególnych diecezjach, w skupieniach miesięcznych, które mają na celu pogłębienie życia duchowego każdej siostry, w comiesięcznych konferencjach ascetycznych głoszonych przez zaproszonych kapłanów, odmawiały Różaniec Fatimski w pierwsze soboty miesiąca.

6 1. Data Miejsce Konferen-cjonista Tematyka Liczba sióstr
21 – Ciechoci-nek O. Piotr Pawlita Życie wspólne według św. Franciszka. Jesteśmy bowiem wezwane do budowania naszych wspólnot na wzór pierwszej zgromadzonej przy boku św. Franciszka. Powinnyśmy pielęgnować w sobie wszystko to, co służy umiłowaniu Boga i Kościoła, a zarazem być otwarte na działanie Ducha Świętego. i znaki czasu. 22 siostry I grupa wiekowa

7 2. Data Miejsce Konferen-cjonista Tematyka Liczba sióstr
Zakopane O. Piotr Stasiński OFM Cap p. psych. Mariola Orzepowska Formacja osobowości religijnej i chrześcijańskiej a także formacja sumienia. Kobieta w średnim wieku 35 sióstr II grupa wiekowa

8 3. Data Miejsce Konferen-cjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Często- chowy O. Leszek Skaliński SDS Warunki rozwoju duchowego osoby zakonnej na poszczególnych etapach formacji. Rozwój duchowy osoby zakonnej nigdy nie powinien się zakończyć; ten proces powinien trwać do końca życia. 30 sióstr III grupa wiekowa

9 4. Data Miejsce Konferen-cjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Często-chowy O. Sławomir Zieliński OFM Conv s. Adriana Kraj Wartość Eucharystii w życiu osoby konsekrowanej w oparciu o Encyklikę Sł. B. Jana Pawła II – Ecclesia de Eucharistia. Główne elementy formacji ciągłej w nauczaniu Sł. B. Jana Pawła II 19 sióstr IV grupa wiekowa

10 5. Data MIejsce Konferen-cjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Częstochowy Ks. Prałat Marian Szczerba Dyr. Wydz. Katech. Archidiecezji Częstochowskiej p. mgr Ewa Matysiak – doradca metodyczny p. mgr Dorota Pisarek doradca metodyczny s. Adriana Kraj Orędzie Miłosierdzia Bożego w Katechezie. Dojrzewanie w wierze. Dojrzewanie w miłości. Jak radzić sobie ze stresem w warunkach szkolnych. Zasady pisowni słownictwa religijnego. Główne elementy formacji permanentnej w nauczaniu Sł. B. Jana Pawła II 24 siostry Siostry katechetki

11 6. Data Miejsce Konferen-cjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Częstochowy Ks. Arkadiusz Zawistowski duszpasterz kapelanów szpitalnych diecezji warszawsko – praskiej. O. Piotr Polek OSPPE Wypalenie się w służbie drugiemu człowiekowi. Wierność łasce. Analiza i refleksja nad własną pracą w posłudze najbardziej potrzebującym Wzrost duchowy osoby zakonnej 20 sióstr Siostry pielęgniarki

12 7. Data Miejsce Konferen-cjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/ Częstochowy O. dr Marcin Olejnik OFM Tematyka dotyczyła wiary i jej wartości w życiu chrześcijańskim, a także sakramentu pokuty. Warunki dobrej spowiedzi. Rodzaje medytacji. 22 siostry Siostry administra- cji

13 8. Data Miejsce Wykładowca Tematyka Liczba sióstr 12 – 14.01. 2007 r.
Olsztyn k/Częstochowy Jadwiga Olszowska-Urban, certyfikowany tre-ner partnerstwa lokalnego, prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network, wraz ze współpracownikami Spotkania poświęcone były wspólnym poszukiwaniom sposobów realizacji charyzmatu naszego Zgromadzenia we współczesnym świecie. Osobiste dary, którymi Pan Bóg obdarzył Siostrę, wnoszą wiele bogactwa w charyzmat całego Zgromadzenia i przyczyniają się do jego nieustannego rozwoju. 28 sióstr

14 9. Data Miejsce Wykładowca Tematyka Liczba sióstr 9 – 11. 03. 2007 r.
Olsztyn k/Częstochowy Jadwiga Olszowska-Urban, certyfikowany tre-ner partnerstwa lokalnego, prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network, wraz ze współpracownikami Spotkania poświęcone były wspólnym poszukiwaniom sposobów realizacji charyzmatu naszego Zgromadzenia we współczesnym świecie. Osobiste dary, którymi Pan Bóg obdarzył Siostrę, wnoszą wiele bogactwa w charyzmat całego Zgromadzenia i przyczyniają się do jego nieustannego rozwoju. 37 sióstr

15 10. Data Miejsce Wykładowca Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Częstochowy Jadwiga Olszowska-Urban, certyfikowany tre-ner partnerstwa lokalnego, prezes Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network, wraz ze współpracownikami Spotkania poświęcone były wspólnym poszukiwaniom sposobów realizacji charyzmatu naszego Zgromadzenia we współczesnym świecie. Osobiste dary, którymi Pan Bóg obdarzył Siostrę, wnoszą wiele bogactwa w charyzmat całego Zgromadzenia i przyczyniają się do jego nieustannego rozwoju. 35 sióstr

16 11. Data Miejsce Konferencjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Częstochowy Ks. Bogusław Zeman SSP Nawrócenie, powołanie i działalność apostolska św. Pawła 22 siostry grupa wiekowa najmłod sza

17 12. Data Miejsce Konferencjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Częstochowy Ks. Bogusław Zeman SSP Nawrócenie, powołanie i działalność apostolska św. Pawła 32 siostry kolejna grupa wiekowa

18 13. Data Miejsce Konferencjonista Tematyka Liczba sióstr
Olsztyn k/Częstochowy Ks. Prałat Marian Szczerba – Dyrektor Wydziału Katechetycznego s. Adriana Kraj Życie i działalność apostolska św. Pawła. Prezentacja multimedialna o św. Pawle. 26 sióstr następna grupa wiekowa

19 Zadania i wyzwania na przyszłość:
Dążenie do świętości. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5,48), Codzienny udział w Eucharystii, który jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła, Codzienna głęboka modlitwa, otwierająca na miłość Bożą oraz do sióstr, Sakrament pokuty i pojednania,

20 Zadania i wyzwania na przyszłość:
Słuchanie Słowa Bożego, które powinno przerodzić się w osobiste spotkanie pomagające odkryć w tekście biblijnym Żywe Słowo wskazujące kierunek i kształtujące życie (por. NMI 41), Nawrócenie i formacja własnego sumienia – upodabnianie się do Chrystusa naszego Mistrza, Odpowiedzialność za rozwój całego Zgromadzenia

21 Zadania i wyzwania na przyszłość:
Uczynienie „własnym” duchowości i charyzmatu Zgromadzenia, Udział w zjazdach formacyjnych, Nieustanna autoformacja.


Pobierz ppt "Sprawozdanie s. Adriana Kraj"

Podobne prezentacje


Reklamy Google