Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „RADOŚĆ” Z GRUPĄ ŻŁOBKOWĄ W KWIDZYNIE

2 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
„RADOŚĆ”

3

4 Szczegółowe cele programu
Założenia programu Cele główne programu Szczegółowe cele programu Struktura programu Realizacja programu §7 ust.1 pkt 6 §7 ust.1 pkt 7 §7 ust.1 pkt 8

5 Założenia programu Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

6 Cele główne programu Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

7 Szczegółowe cele programu
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

8 Struktura programu Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych. Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Partnerami programu na poziomie krajowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

9 TYTUŁY ZAJĘĆ I. WYCIECZKA II. CO I DLACZEGO DYMI?
III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS? IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY? V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

10 Od kilku lat w przedszkolu realizujemy program edukacji antynikotynowej pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”. Zajęcia przeprowadzane są w różnych formach: wycieczki, warsztaty, zabawy badawcze, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, turnieje, spotkanie z pielęgniarką, zabawy dramowe, rozmowy.

11 I. WYCIECZKA Podczas wycieczki dzieci obserwowały różne źródła dymów: dym z fabryk, z komina, spaliny samochodów oraz ludzi palących papierosy. Po powrocie z wycieczki dzieci opowiadały o swoich wrażeniach. Podejmowały próby wyjaśnienia, na czym polega szkodliwy wpływ dymu i spalin na zdrowie i samopoczucie człowieka. Wycieczka ulicami osiedla – obserwacje źródeł dymów - pojazdy Wycieczka ulicami osiedla obserwacje źródeł dymów - fabryki Wycieczka ulicami osiedla – obserwacje źródeł dymów - kominy Wycieczka ulicami osiedla – obserwacje źródeł dymów - pojazdy

12

13 „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”
Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów oraz przebywania w zadymionym pomieszczeniu Zapoznanie z anatomią człowieka, osłuchiwanie kolegi za pomocą stetoskopu. Oglądanie ilustracji przedstawiających „płuca zdrowe i chore”, Poznanie historii Dinusia, oglądanie bajki z serii „Było sobie życie- Płuca” Uczestniczenie w zabawach pantomimicznych.

14 Malowanie na dużym formacie papieru – praca zbiorowa „Co i dlaczego dymi?”
Zlokalizowanie różnych źródeł dymów, Określenie różnych rodzajów dymów, Określenie przyczyn wydobywania się dymów.

15 Wykonanie tabliczek z hasłem „NIE PAL PRZY MNIE!”.

16 CO I DLACZEGO DYMI? W czasie zajęć warsztatowych dzieci: Określały cechy dymu papierosowego Uświadamiały sobie, że jest on szkodliwy dla zdrowia człowieka, Zobaczyły jakie są skutki palenia papierosów, Poznały miejsca, w których mogą być narażone na wdychanie dymu papierosowego, Wykonały znaczek "zakaz palenia" Przygotowały ulotki zachęcające do rzucenia palenia,

17 W czasie zajęć warsztatowych dzieci wykonały znaczek "zakaz palenia"
oraz przygotowały ulotki zachęcające do rzucenia palenia.

18 Podczas zabaw badawczych dzieci poznały budowę papierosa, wykonały ćwiczenia oddechowe uświadamiając sobie, iż oddychanie świeżym powietrzem jest zdrowe. Podczas zabaw badawczych dzieci poznały budowę papierosa.

19 W trakcie spotkania z pielęgniarką przeprowadzono rozmowę na temat „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”. Dzieci zostały zapoznane ze szkodliwością dymu dla ludzi i środowiska, uświadomiono dzieciom skutki palenia papierosów oraz przebywania w zadymionym pomieszczeniu. Dzieci poznały sposoby radzenia sobie w sytuacjach, kiedy inni palą. Przedszkolaki otrzymały samoprzylepne znaczki zakazu palenia, a także zaprojektowały i wykonały znaczki własnego pomysłu, które nakleiły na drzwiach do swojego pokoju.

20 Dzieci miały możliwość określania zapachów miłych i nieprzyjemnych dla nich. Na zajęciach plastycznych dzieci wykonały pracę techniką collage „Papieros – straszak”. W czasie zajęcia dzieci samodzielnie ozdabiały papieros, pisały hasła antynikotynowe na filtrze i wykonały wystawkę prac. Na zakończenie każde dziecko zabrało swój model papierosa do domu i pokazało swoim najbliższym.

21

22 Codziennie także miały możliwość kolorowania różnego rodzaju obrazków tematycznie związanych z omawianą problematyką. Malowaliśmy również na dużym formacie papieru – praca zbiorowa „Co i dlaczego dymi?”. W tej pracy dzieci w formie graficznej przedstawiły wrażenia z wycieczki: malowały źródła trującego dymu: kominy fabryk, pojazdy, ogrzewanie mieszkań.

23 Dzieci w czasie pracy nad plakatem
Zadaniem dzieci było także wykonanie plakatów „Brzydki świat” plakatów „Zielony świat”. Poprzez wykonanie tej pracy dzieci zrozumiały, że dbać o środowisko powinien każdy człowiek. Bo kolorowy, cudowny świat wokół nas odpowiadał dzieciom bardziej niż szary, smutny, w którym nie widać życia i radości. Dzieci w czasie pracy nad plakatem Dzieci w czasie pracy nad plakatem

24 Smutny i wesoły świat w oczach dzieci

25 Dzieci miały możliwość układania bajki „Czyste powietrze wokół nas”
Dzieci miały możliwość układania bajki „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci wymyślały bajkę o zdrowym świecie, czystym, pełnym słońca i zieleni, bez dymów, świecie w jakim chcieliby żyć. Na zajęciach muzycznych dzieci miały możliwość nauki piosenki pt. „Dinuś”, „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci poznały słowa i melodie piosenek, potrafiły odpowiadać na pytania dotyczące treści piosenki, dzieci potrafiły wyklaskać i wytupać rytm piosenki oraz przedstawić scenki pantomimiczne. Zabawy dydaktyczne, badawcze i dramowe pozwoliły przedszkolakom na poznanie źródeł dymu, szkodliwości dymu papierosowego i dlaczego należy unikać kontaktu z palaczami i miejscami, w których palą, że dorośli nie powinni palić przy dzieciach, narażając ich zdrowie, że palenie papierosów jest szkodliwe dla zdrowia dzieci, ale i dorosłych, i doprowadza do wielu groźnych chorób min.,

26 ANGINA GRYPA UTRATA SŁUCHU WYPADANIE ZĘBÓW ZAPALENIE PŁUC KATAR ZMARSZCZKI

27 „Czyste powietrze wokół nas”

28 Mamo – tato chcę być duży, silny i zdrowy!
Dzieci poznały hasła, które zapraszają dorosłych do nie palenia i wiedzą jak je zastosować w swoim rodzinnym domu. A także tworzyły nowe. Zakaz palenia ! Nie pal przy mnie! Nie pal – dbaj o moje zdrowie! Mamo – tato chcę być duży, silny i zdrowy! Tu nie wolno palić!

29 Gazetka dla rodziców w holu przedszkola
Zajęcia miały charakter warsztatowy i ta forma dostarczała dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Zastosowano metodę aktywizującą, pracę w małych grupach oraz wspierającą rolę nauczyciela. Gazetka dla rodziców w holu przedszkola Program antytytoniowy realizowany w naszym przedszkolu ma jasno sprecyzowane cele dydaktyczno- wychowawcze. Uwzględnia prawa dziecka. Angażuje dom rodzinny dziecka do współpracy w propagowaniu zdrowia. Umożliwia twórczą aktywację dziecka w różnych formach(plastyczno- konstrukcyjnej muzycznej, ruchowej). Uczy tolerancji.

30 Podsumowaniem cyklu zajęć był quiz z udziałem dzieci z grup Plastusie i Plastelinki, w którym dzieci mogły pochwalić się zdobytymi nowymi wiadomościami na temat profilaktyki antynikotynowej. Oto jego przebieg: TURNIEJ MIĘDZYGRUPOWY „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” Wymień 5 źródeł dymów (komin, ognisko, samochód, papieros, świeca...). Czy papierosy zatruwają środowisko naturalne? Wyjaśnij dlaczego? Czy papierosy szkodzą zdrowiu? Wyjaśnij dlaczego? Opisz w paru słowach jak wygląda powietrze?     Zastanów się co zanieczyszcza powietrze w twojej okolicy? Czy takim samym powietrzem oddycha się w mieście i w lesie? Narysuj  „Dinusia”. Narysuj znaczek „Zakaz palenia papierosów”. Wybierz właściwy obrazek – zakaz palenia, Dinuś, . Znajdź 10  szczegółów, którymi różnią się obrazki. Ułóż obrazek – Dinuś. Rzuty woreczkiem do kosza. Przeskoki przez rozłożone papierosy – modele. Śpiew piosenki o bohaterze programu Dinsiu. Po zakończeniu turnieju dzieci miały możliwość obejrzenia wystawy prac wykonanych przez dzieci, podziwianiu prac i porównywaniu.

31 Wszystkie dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w realizacji treści programowych, wykazały duże zainteresowanie w/w tematem.     Zajęcia miały charakter warsztatowy i ta forma dostarczała dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Zastosowano metodę aktywizującą, pracę w małych grupach oraz wspierającą rolę nauczyciela.      Program antytytoniowy realizowany w naszym przedszkolu ma jasno sprecyzowane cele dydaktyczno- wychowawcze. Uwzględnia prawa dziecka. Angażuje dom rodzinny dziecka do współpracy w propagowaniu zdrowia. Umożliwia twórczą aktywację dziecka w różnych formach(plastyczno- konstrukcyjnej muzycznej, ruchowej). Uczy tolerancji. Uczy praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby palą papierosy. Edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego. Socjalizacja od podstaw, od najmłodszych lat jest konieczna, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko – biernego palenia.

32 Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza:
Zmniejszoną gotowość szkolną Zaburzenia rozwoju psychoruchowego Zaburzenia zachowania dziecka Zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego i konieczność interwencji chirurgicznej Zmniejszenie odporności immunologicznej organizmu.

33 W trakcie realizacji projektu dzieci wręczały listy swoim rodzicom
W trakcie realizacji projektu dzieci wręczały listy swoim rodzicom. Odbył się także marsz przeciw paleniu. Dzieci z wykonanymi przez siebie papierosami przeszły ulicami osiedla. List do Rodziców

34 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google