Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maria Curie - Skłodowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maria Curie - Skłodowska"— Zapis prezentacji:

1 Maria Curie - Skłodowska

2 Początki drogi naukowej
Rys historyczny MENU Drzewo Genealogiczne Początki drogi naukowej Życie we Francji Punkty Orientacyjne Odkrycia Fizyka Odkrycia Chemia Nagrody Nobla Tragiczny koniec Bibliografia

3 menu Rozpoczęcie studiów na Sorbonie Narodziny córki Ewy
Małżeństwo z Piotrem Curie Śmierć męża Piotra i objęcie po nim katedry na Sorbonie Narodziny córki Ireny Śmierć Marii Skłodowskiej Narodzenie Marii Skłodowskiej Odkrycie Polonu Odkrycie Radu Otrzymanie radu w stanie czystym Nagroda Nobla z Chemii Nagroda Nobla z Fizyki Wydarzenia z życia Wydarzenia życia naukowego

4 Maria Skłodowska Curie
menu Maria Skłodowska Curie urodziła się w Warszawie 7 listopada 1867 r., była córką Władysława Skłodowskiego (nauczyciela matematyki i fizyki) i Bronisławy Boguskiej (przełożonej warszawskiej pensji dla dziewcząt z dobrych rodzin) . Maria miała 3 siostry, Zofię, Helenę i Bronisławę oraz brata Józefa. We Francji poznała Piotra Curie, z którym wzięła ślub 26 lipca 1895 r. ,miała z nim dwie córki Irenę i Ewę. Bronisława Boguska Władysław Skłodowski Maria Skłodowska Curie Pierre Curie Ewa Curie Irena Curie Drzewo genealogiczne

5 Początek drogi naukowej
menu W 1882r. Maria Skłodowska Curie skończyła z bardzo dobrymi wynikami gimnazjum i rozpoczęła naukę na podziemnym Uniwersytecie Latającym, (władze carskie zakazały bowiem studiowania kobietom) tam Maria nauczyła się podstaw analizy chemicznej potrzebnej przy rozdzielaniu pierwiastków promieniotwórczych. Zafascynowana nauką postanowiła wyjechać do Francji. W tym celu zawarła umowę z siostrą Bronisławą w myśl, której najpierw na studia do Paryża wyjedzie starsza z nich, a młodsza będzie pracować w kraju na jej utrzymanie. Po zakończonych studiach we Francji, Bronia miałaby utrzymywać Marię. Maria ciężko pracowała jako guwernantka w celu utrzymania siebie i siostry , za to Bronia po ukończonych studiach zaoferowała Marii mieszkanie w Paryżu oraz utrzymanie. Maria opuściła Polskę w 1891 r. Maria Curie w laboratorium

6 Życie we Francji menu Maria doskonale zdała egzaminy wstępne i rozpoczęła w listopadzie 1891 r. studia na paryskiej Sorbonie na wydziale matematyczno - przyrodniczym. W 1893 r. jako pierwsza kobieta uzyskała licencjat z fizyki z najlepszym wynikiem na roku, a rok później licencjat z matematyki. Po studiach Maria podjęła badania nad promieniami odkrytymi przez Henriego Becquerela i uzyskała za nie stopień doktora. Po małżeństwie z Piotrem Curie zamieszkała w małym mieszkaniu na obrzeżach Paryża a swoje badania nad pierwiastkami promieniotwórczymi przeprowadzała w szopie gdzie miała laboratorium. Po śmierci męża została wykładowcą na Sorbonie i pierwszą kobietą profesorem na tym uniwersytecie. Maria Curie wśród profesorów Maria Curie z córką Ireną

7 SZTOKHOLM PARYŻ WARSZAWA PASSY
menu SZTOKHOLM miejsce otrzymania Nagrody Nobla PARYŻ miejsce zamieszkania, badań i pracy od roku 1891 WARSZAWA miejsce urodzenia oraz zamieszkania do roku 1891 PASSY miejsce śmierci Marii Punkty orientacyjne

8 Odkrycia - FIZYKA Chalkolit menu Blenda Smolista Autunit
Maria podejmując prace naukowe nad promieniowaniem zastosowała bardzo czuły elektrometr. Dzięki temu stwierdziła, że natężenie promieniowania zależy od zawartości uranu w próbce i jest do niej proporcjonalne. To spostrzeżenie umożliwiło jej wyciągniecie słusznego wniosku, że jest ono właściwością atomową uranu. Kolejnym osiągnięciem Marii było udowodnienie, że poza uranem także inne pierwiastki emitują promieniowanie. Następnie Maria Curie dowiodła, że emisja promieniowania niektórych minerałów zawierających uran (blenda smolista, chalkolit czy autunit) jest znaczne silniejsza niż wynikałoby to z zawartości uranu w ich składzie. Chalkolit Odkrycia - FIZYKA Blenda Smolista Autunit

9 Maria Skłodowska Curie podczas analizy chemicznej.
menu Dzięki badaniom nad minerałami promieniotwórczymi państwo Curie doszli do wniosku że zawierają one jakiś dodatkowy pierwiastek oprócz uranu, emitujący silniejsze od niego promieniowanie. Małżonkowie Curie opracowali metodę wskaźników promieniotwórczych, dzięki czemu określili zdolność jego promieniowania. Za pomocą przemian chemicznych otrzymali nowy, nieznany dotąd pierwiastek chemiczny. 18 lipca 1898 roku przedstawili dzieło naukowe, w którym donosili o odkryciu polonu, pierwiastka nazwanego na cześć Polski. Na kolejny sukces małżonkowie Curie nie musieli zbyt długo czekać. 26 grudnia 1898 roku donieśli o odkryciu kolejnego pierwiastka chemicznego – radu. W 1910 r. Marii udało się otrzymać metaliczny czysty rad. Odkrycia - CHEMIA Maria Skłodowska Curie podczas analizy chemicznej. Rad Polon

10 menu

11 menu

12 Nagrody NOBLA 1903 r. – Nagroda Nobla z fizyki.
menu 1903 r. – Nagroda Nobla z fizyki. Nagrody Nobla z Fizyki za odkrycie promieniotwórczości i pierwiastków promieniotwórczych. 1911 r. – Nagroda Nobla z chemii. Nagrody Nobla z Chemii za odkrycie nowych pierwiastków i otrzymanie radu w stanie czystym. Nagrody NOBLA

13 Grobowiec państwa Curie
menu Tragiczny koniec 19 IV 1906 r. – Piotr Curie wracając z zebrania Stowarzyszenia Profesorów Wydziałów Nauk Ścisłych ginie potrącony przez konny wóz ciężarowy. Miał wtedy 47 lat. 4 VII 1934 r. – Maria Skłodowska Curie umiera w sanatorium w Passy, wskutek anemii złośliwej o przebiegu gwałtownym, wywołanej chorobą popromienną. Spoczęła obok Piotra Curie w Paryskim Panteonie jako pierwsza kobieta. Grobowiec państwa Curie w Paryskim Panteonie

14 Bibliografia INFORMACJE Fotografie menu www.wikipedia.org

15 menu Jacek Porczak Klasa 1Lb 21 październik 2013r.


Pobierz ppt "Maria Curie - Skłodowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google