Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów 22.11.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów 22.11.2013r."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów r.

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU OBSŁUGIWANEGO PRZEZ KOMISARIAT POLICJI W KUROWIE  
Teren działania Komisariatu swoim zasięgiem obejmuje teren gmin Kurów, Markuszów, Baranów i Żyrzyn z 61 miejscowościami, w których zamieszkuje około osób co stanowi ok. 19% ogółu ludności zamieszkującej powiat puławski. Obsługiwany rejon ma powierzchnię  395 kilometrów kwadratowych stanowiącą 42.6% powierzchni powiatu puławskiego. Gęstość zaludnienia  obsługiwanego rejonu wynosi ok. 60 osób na kilometr kwadratowy, na jednego policjanta przypada ok. 950 osób, natomiast średnio na jednego dzielnicowego 5500 osób (załoga Komisariatu liczy 23 policjantów : 5 – ciu w Zespole ds.. Kryminalnych ; 17- tu w Ogniwie ds.. Prewencji). Przez obsługiwany rejon przebiegają dwie drogi krajowe o znaczeniu międzynarodowym, nr - 17 Hrebenne - Warszawa i nr - 12 Dorohusk - Łęknica, łączące wschodnią i zachodnią granicę kraju oraz droga wojewódzka nr Żyrzyn - Annopol. Z uwagi na to, że wymienione szlaki łączą granice państwa oraz droga nr prowadzi do miejsc bogatych w różnego rodzaju walory kulturowe, przyrodniczo - uzdrowiskowe i turystyczne występuje tu znaczne nasilenie ruchu kołowego co z kolei powoduje duże zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tych dróg.

3 INFORMACJA O ILOŚCI interwencji, przestępstw i wykroczeń za okres 01
Interwencje policyjne ogółem - 944 gmina Kurów – 358, gmina Żyrzyn – 243, gmina Markuszów – 213, gmina – Baranów – 130. Najwięcej interwencji odnotowano w godz. od 14 -ej do 22 – ej tj. na II zmianie – 410, natomiast dniem z największą ilością przeprowadzonych interwencji była sobota – 159.

4 II Przestępstwa ogółem – 232:
Lp. Kategoria przestępstwa Ilość zdarzeń 1. Zabójstwo 2. Kradzież 29 3. Kradzież z włamaniem 17 4. Kradzież pojazdu 2 5. Bójki i pobicia 3 6. Rozboje 7. Uszkodzenie mienia 8 8. Uszkodzenie ciała 4 9. Komputerowe 10. Gospodarcze 11. Oszustwo 7 12. Groźby karalne 13. Wyłudzenie 14. Przywłaszczenie 15. Narkotykowe 16. Znęcanie się 14 17. Seksualne 1 18. Podpalenie 19. Fałszerstwo 20. Inne 117 Razem 232 gmina Kurów – 85, gmina Żyrzyn – 78, gmina Markuszów – 36, gmina – Baranów – 33.

5 III. Zdarzenia w ruchu drogowym:
Lp. Kategoria Ilość 1. 178a §1 kk. 54 2. 178a §2 kk. 29 3. Kolizja i 178a §1 kk 12 4. Kolizja i 178a §2 kk 1 5. 87 §1 kw 5 6. 87 §2 kw 3 7. Kolizja i 87 §1 kw 2 8. Kolizja 151 9. Wypadek 14 10. Potrącenie pieszego 11. Inne (blok. przejazdu, niepraw. parkow, itp.) 9 Ilość zdarzeń na poszczególnych zmianach: I – 66 , II – 62 , III – 35 . Miejsca zdarzeń: trasy: K , K-12 – 17; Gminy : Żyrzyn – 66, Kurów – 55, Markuszów – 30, Baranów - 12.

6 IV. Wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie:
Kategoria W M Suma Kradzież 52 13 65 P-ko porządkowi i spokojowi p. 5 11 16 P-ko obyczajności publicznej 4 17 21 P-ko przep. o wych. w trzeźwości 29 71 100 Razem w ww. kategoriach 90 112 202 przeciwko mieniu: art.119 i 124 kw – 65 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: art. 51 § 1 i 2 kw – 16 przeciwko obyczajności publicznej: art.140 i art. 141 kw – 21 przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 43` - 100

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DEBATA SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY NA TERENIE DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W KUROWIE. Kurów 22.11.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google