Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Prezentacja Szkolenie dla użytkowników i administratorów SYSTEMU obejmuje podstawowe informacje dotyczące projektu pomorskiego na dostawa sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentowane są informacje związane z firmą BMT ARGOSS (Dostawca), umową, oprogramowaniem oraz budową SYSTEMU. 1

2 Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń na realizację projektu „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet” Zamawiający Województwo Pomorskie Wykonawca Konsorcjum firm: BMT ARGOSS Sp. z o.o. i GEOFOTO SCANDINAVIA AS Data rozpoczęcia prac 15 czerwca 2010 Termin zakończenia 31 marca 2011 Zakres dostawy Dostawa sprzętu komputerowego (17 powiatów) i łączy internetowych (16 powiatów) Dostawa oprogramowania do obsługi ODGiK i WODGiK Szkolenia Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń na realizację projektu „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”. Zamawiającym jest Województwo Pomorskie. Projekt rozpoczął się dn. 15 czerwca 2010, a ma zakończyć się 31 marca 2011. Projekt obejmuje dostawę sprzętu, łączy internetowych (w 16 powiatach), dostawę oprogramowania w 17 lokalizacjach do obsługi ODGiK i WODGiK, szkolenia.

3 Znaczące daty w czasie realizacji projektu
30 września 2010 – zakończenie prac związanych z dostawą sprzętu, łączy internetowych oraz instalacją oprogramowania w pierwszej wersji instalacyjnej, zgodnej ze standardem 0.90 19 i 20 października 2010 – szkolenia w zakresie obsługi skanera A0 2 grudnia 2010 – Dostawca otrzymuje projekt standardów wersji 0.91 6 – 23 grudnia 2010 – przeprowadzenie planów testów pierwszej wersji instalacyjnej w Lokalizacjach 19 stycznia 2011 – instalacja wersji SYSTEMU opartej o standard 0.91 18 lutego 2011 – Dostawca otrzymuje projekt standardów wersji 1.0 7 – 25 lutego 2011 – przeprowadzenie szkoleń w Lokalizacjach (106 uczestników) 14 – 22 marca – przeprowadzenie szkoleń uzupełniających 23 marca – instalacja wersji SYSTEMU opartej o standard 1.0 Całość prac podzielona została na 2 etapy: Etap I – obejmuje dostarczenie sprzętu i łączy internetowych oraz dostarczenie pierwszej wersji instalacyjnej oprogramowania zgodnej ze standardem 0.90 Etap II - obejmuje przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie kolejnych wersji oprogramowania zgodnych ze standardami 0.91 i 1.0 3

4 Dostarczone oprogramowanie - SYSTEM
SYSTEM - oprogramowanie dostarczane na potrzeby lokalizacji Relacyjna baza danych Repozytorium dokumentów Portal internetowy Export danych o zgłoszeniach i operatach Import danych o zgłoszeniach i operatach Całość oprogramowania dostarczonego na potrzeby lokalizacji określa się pojęciem SYSTEM’u. W skład SYSTEMU wchodzą poniższe składniki: Relacyjna baza danych Repozytorium dokumentów Portal internetowy Export danych o zgłoszeniach i operatach Import danych o zgłoszeniach i operatach 4

5 System e-Ośrodek w województwie pomorskim
Adres dostępu dla geodetów System dostępny jest w całym województwie pomorskim pod adresem W miejsce * należy wpisać odpowiednią nazwę ośrodka. 5

6 Zakres szkolenia - Oprogramowanie
Administracja SYSTEMEM Zarządzanie Portalem mapowym Internetowy serwis obsługi Repozytorium dokumentów Internetowy serwis obsługi geodetów Elektroniczny obieg dokumentów Export danych o zgłoszeniach i operatach Import danych o zgłoszeniach i operatach Konwersja danych Instalacja i konfiguracja serwera map Zakres szkolenia w zakresie oprogramowania obejmuje poniższe składniki SYSTEM’u: Administracja SYSTEMEM Zarządzanie Portalem mapowym Internetowy serwis obsługi Repozytorium dokumentów Internetowy serwis obsługi geodetów Elektroniczny obieg dokumentów Export danych o zgłoszeniach i operatach Import danych o zgłoszeniach i operatach Konwersja danych Instalacja i konfiguracja serwera map 6

7 Rodzaje szkoleń Dla administratorów Szkolenie główne – 2 dni
Szkolenie uzupełniające – 1 dzień (po 2 tygodniach) Dla pracowników Instruktaż dla geodetów Prezentacja dla innych użytkowników Szkolenia zostały podzielone na szkolenia dla administratorów i użytkowników. Na szkolenie dla administratorów przewidziane są 2 dni plus 1 dzień szkolenie uzupełniającego po co najmniej 2 tygodniach użytkowania systemu. Na szkolenie dla użytkowników przewidziane są 2 dni plus 1 dzień szkolenie uzupełniającego po co najmniej 2 tygodniach użytkowania systemu. W systemie szkoleń przewidziane jest szkolenie dla geodetów i innych użytkowników. 7

8 Budowa SYSTEMU 8

9 Podstawowe składniki SYSTEMU
Baza danych ORACLE Repozytorium dokumentów Portal internetowy Import/eksport danych o zgłoszeniach i operatach Konwertery danych Elektroniczny obieg dokumentów Podstawowe składniki SYSTEMU to: Baza danych ORACLE Repozytorium dokumentów Portal internetowy Import/eksport danych o zgłoszeniach i operatach Konwersja danych Elektroniczny obieg dokumentów 9

10 Architektura systemu – komponenty
Program obsługi Ośrodka Sieć wewnętrzna Import/eksport danych Konwersja danych Panel administracyjny eRepozytorium Repozytorium dokumentów Baza danych ORACLE GeoPortal Studio e-Ośrodek W skład SYSTEMU wchodzą następujące komponenty: Baza danych Oracle wraz z nakładką Repozytorium dokumentów e-Ośrodek eRepozytorium GeoPortal Studio Panel administracyjny Import/eksport danych Konwersja danych Obieg dokumentów SYSTEM pracuje w wydzielonym na zaporze sieciowej obszarze sieci komputerowej (strefa zdemilitaryzowana - DMZ) nie należącym ani do sieci wewnętrznej, ani do sieci zewnętrznej (Internet) Na rysunku kolorem żółtym wyróżniono komponenty, do których dostęp realizowany jest z poziomu przeglądarki internetowej. Kolorem niebieskim aplikacje typu desktop, kolorem zielonym aplikacje pracujące w trybie wsadowym. Obieg dokumentów Strefa zdemilitaryzowana 10

11 Baza danych ORACLE Bezpieczeństwo danych Stabilność
Szybkość w dostępie do danych Przechowywanie danych przestrzennych Przechowywanie danych rastrowych Analizy przestrzenne 2D/3D Wszystkie dane niezbędne do funkcjonowania SYSTEMU przechowywane są w relacyjnej bazie danych ORACLE. Baza ORACLE gwarantuje ponadto: Bezpieczeństwo danych Stabilność Szybkość w dostępie do danych Przechowywanie danych przestrzennych Przechowywanie danych rastrowych Możliwość analiz przestrzennych 2D/3D 11

12 Repozytorium dokumentów
Nakładka na bazę danych ORACLE odpowiedzialna za przechowywanie: Operatów technicznych Zgłoszeń prac geodezyjnych Zgłoszeń prac kartograficznych Zamówień na wykonanie materiałów z ODGiK Wniosków o wydanie dokumentów z EGiB Repozytorium jest nakładką na bazę danych ORACLE i odpowiedzialne jest za przechowywanie następujących danych: Operatów technicznych Zgłoszeń prac geodezyjnych Zgłoszeń prac kartograficznych Zamówień na wykonanie materiałów z ODGiK Wniosków o wydanie dokumentów z EGiB 12

13 eRepozytorium Komponent SYSTEMU pozwalający na zarządzanie Repozytorium dokumentów, umożliwiający użytkownikowi Ośrodka na: Przeglądanie zasobu Repozytorium Dodawanie, usuwanie, modyfikacja operatów i dokumentów Wiązanie dokumentów z obiektami na mapie Wyszukiwanie dokumentów eRepozytorium Klient jest komponentem SYSTEMU pozwalającym na zarządzanie Repozytorium dokumentów z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwiającym użytkownikowi Ośrodka na: Przeglądanie zasobu Repozytorium Dodawanie, usuwanie, modyfikacja operatów i dokumentów Wiązanie dokumentów z obiektami na mapie Wyszukiwanie dokumentów 13

14 e-Ośrodek Komponent SYSTEMU pozwalający na obsługę geodety (innych użytkowników) przez Internet w zakresie: Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych Zamówienia na wykonanie materiałów z ODGiK Wniosku o wydanie dokumentów z EGiB Przeglądania listy zgłoszeń, zamówień Przeglądania zasobu Repozytorium Przeglądania zasobu mapowego Przeszukiwania zasobu geodezyjnego Komunikacji z Ośrodkiem Wydruk i podgląd wydruku e-Ośrodek Klient jest komponentem SYSTEMU pozwalającym na obsługę geodety przez Internet w zakresie: Zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych Zamówienia na wykonanie materiałów z ODGiK Wniosku o wydanie dokumentów z EGiB Przeglądanie listy zgłoszeń, zamówień Przeglądanie zasobu Repozytorium Przeglądanie zasobu mapowego Przeszukiwanie zasobu geodezyjnego Komunikacja z Ośrodkiem Wydruk i podgląd wydruku 14

15 Zarządzanie mapami – GeoPortal Studio
Komponent SYSTEMU pozwalający na zarządzanie projektami mapowymi, pozwalający użytkownikowi Ośrodka na: Publikowanie danych przestrzennych w Internecie Zarządzanie symboliką Zarządzanie źródłami danych Zarządzanie wyglądem aplikacji GeoPortal Studio jest komponentem SYSTEMU pozwalającym na zarządzanie projektami mapowymi, a także pozwalającym użytkownikowi Ośrodka na: Publikowanie danych przestrzennych w Internecie Zarządzanie symboliką Zarządzanie źródłami danych Zarządzanie wyglądem aplikacji 15

16 Zarządzanie SYSTEMEM – Panel administracyjny
Komponent SYSTEMU pozwalający na zarządzenie SYSTEMEM w zakresie: Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie uprawnieniami i rolami Edycja słowników Obsługa metadanych CSW Diagnostyka pracy SYSTEMU Przeglądanie logów Przeglądanie statystyk Panel administracyjny jest komponentem SYSTEMU pozwalającym na zarządzenie: Użytkownikami Uprawnieniami i rolami dla użytkowników Edycją słowników Obsługą metadanych CSW Diagnostyką pracy SYSTEMU (przeglądanie logów, przeglądanie statystyk) 16

17 Import/eksport danych o zgłoszeniach i operatach
Programy wywoływane są z konsoli systemu operacyjnego Windows i nie posiadają interfejsu graficznego Import danych (GeoImport) pozwala na wsadowe zasilanie bazy danych pojedynczymi dokumentami, paczkami oraz seriami dokumentów Eksport danych (GeoExport) pozwala na pobieranie dokumentów, paczek lub serii dokumentów z bazy danych GeoImport i GeoExport to aplikacje wywoływane z konsoli systemu operacyjnego Windows. GeoImport pozwala na wsadowe zasilanie bazy danych pojedynczymi dokumentami, paczkami oraz seriami dokumentów. GeoExport pozwala na pobieranie dokumentów, paczek lub serii dokumentów z bazy danych. 17

18 Konwersja danych Program wywoływany jest z konsoli systemu operacyjnego Windows i nie posiada interfejsu graficznego Program GeoKonwerter pozwala na konwersję danych pomiędzy poniższymi formatami danych: ESRI SHP  Oracle Spatial Oracle Spatial  ESRI SHP Bentley DGN  Oracle Spatial Autodesk DXF  Oracle Spatial XML  Oracle Spatial Katalog  Oracle Spatial CSV  Oracle Spatial SWDE  Oracle Spatial Program GeoKonwerter pozwala na konwersję danych pomiędzy różnymi formatami danych: ESRI SHP  Oracle Spatial Oracle Spatial  ESRI SHP Bentley DGN  Oracle Spatial Autodesk DXF  Oracle Spatial XML  Oracle Spatial Katalog  Oracle Spatial CSV  Oracle Spatial SWDE  Oracle Spatial 18

19 Elektroniczny obieg dokumentów
Aplikacja Obieg dokumentów służy do komunikacji pomiędzy ośrodkami dokumentacji oraz poszczególnymi użytkownikami Systemu. Aplikacja Obieg dokumentów służy do komunikacji pomiędzy ośrodkami dokumentacji oraz poszczególnymi użytkownikami Systemu, pracuje w środowisku przeglądarki internetowej. 19

20 Moduł synchronizacyjny wymianę informacji z systemem wewnątrz ODGiK
Zasada wymiany danych System ODGiK Opublikowane API (wtyczki) Moduł synchronizacyjny wymianę informacji z systemem wewnątrz ODGiK odpowiedzialny za

21 Potwierdzenie (Odmowa)
Przepływ informacji System ODGiK Informacje 1 1’ Zgłoszenie Zgłoszenie Repozytorium danych 2 Osnowa Potwierdzenie (Odmowa)


Pobierz ppt "Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google