Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKIE Curriculum Vitae

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKIE Curriculum Vitae"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKIE Curriculum Vitae
Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax

2 Curriculum Vitae Forma życiorysu różniąca się od biograficznej strukturą. Zamieszczone w nim informacje są przedstawione w oddzielnych, wyróżnionych nagłówkami bądź śródtytułami blokach tematycznych: dane personalne, przebieg pracy zawodowej, doświadczenie zawodowe, preferencje osobiste

3 Minimalna długość CV to 2/3 strony formatu A4, maksymalna - jedna strona, choć u osób o dłuższym stażu pracy i drodze zawodowej objętość taka może się okazać niewystarczająca. Na dole strony powinna (tak jak w innych dokumentach aplikacyjnych) pojawić się klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".

4 Układ C.V.: a) układ chronologiczny b) układ celowy c) układ funkcjonalny

5 UKŁAD CHRONOLOGICZNY: Używany zwykle przy podaniach o pracę
UKŁAD CHRONOLOGICZNY: Używany zwykle przy podaniach o pracę. Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy ważne jest doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach.

6 UKŁAD CELOWY: Przydatny dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu. Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzamy realizować. W przypadku tego życiorysu ważne są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Takie CV ma za zadanie skupić uwagę czytającego na tym, co zamierzamy wnieść do firmy

7 UKŁAD FUNKCJONALNY: Główne zadanie tego układu to zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść np. z powodu przerw w zatrudnieniu, wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska, jakie chcemy pełnić. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. Przy takim układzie szczególnie istotny jest opis kompetencji, osiągnięć, umiejętności przydatnych w branży, w której chcemy pracować.

8 Europejskie C.V. Pomysł wprowadzenia europejskiego CV według jednolitego wzoru narodził się w 2002 r. Kontynuacją tego projektu jest tzw. życiorys Europass – jeden z pięciu dokumentów poświadczających nasze kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności.

9 Pięć podstawowych zasad Europass: a) skoncentrowanie się na najważniejszych rzeczach b) pisanie jasno i zwięźle c) dostosowanie zawartości do stanowiska, o jakie aplikujemy d) trzymanie się kwestii formalnych – odpowiednia czcionka, papier e) sprawdzenie wszystkich informacji po wypełnieniu dokumentu

10 Europejski życiorys składa się z siedmiu części: a) dane osobowe, b) preferowane miejsce zatrudnienia/charakter pracy, c) doświadczenie zawodowe, d) wykształcenie i odbyte szkolenia, e) umiejętności i kompetencje f) język g) informacje dodatkowe i załączniki.

11 Wypełnianie życiorysu on-line: Wypełnianie życiorysu online nie jest skomplikowane Na razie jest jednak możliwe jedynie w kilku językach. Wystarczy wypełnić puste miejsca w odpowiednich rubrykach. Jeśli ktoś ma wątpliwości, co powinien lub czego nie powinien w danym miejscu wpisać, może skorzystać z podpowiedzi. Obok każdej rubryki można wyświetlić wyjaśnienie, co powinno się w danym miejscu znaleźć i zobaczyć przykład. Po wypełnieniu formularza online zapisuje się gotowy dokument na dysku komputera. Można wybrać odpowiedni format (Word, Open Office, PDF, HTML).

12 Również po polsku... Formularz do wypełnienia na własnym komputerze można wraz z instrukcją ściągnąć w języku polskim ze strony (zakładka Downloads, CV Template oraz Instructions for filling in the CVs). W instrukcji bardzo dokładnie opisane są poszczególne rubryki oraz to, co powinno i nie powinno się w nich znaleźć. Gotowy dokument również zapisujemy na dysku komputera.

13 Korzystając z takiego wzoru możemy mieć pewność, że struktura naszego CV nie odbiega od powszechnie przyjętych standardów. Pracodawca otrzyma od nas dokument z logo Europassu. Oczywiście ponieważ CV wypełniamy sami i sami oceniamy np. znajomość języka obcego, pracodawca może poprosić nas o udokumentowanie wymienionych kwalifikacji czy umiejętności. Do samodzielnie sporządzonego CV możemy dołączyć inne dokumenty Europassu – np. potwierdzenie kwalifikacji zdobytych zagranicą. Taki dokument musi być wystawiony przez kompetentną organizację np. uczelnię, która wysłała nas na zagraniczne stypendium.

14 Takie rozwiązania jak Europass mają na celu zwiększanie mobilności zawodowej Europejczyków. Mając Europass CV będziemy mogli mieć pewność, że w konkurencji z innymi kandydatami do pracy będą oceniane nasze kompetencje i umiejętności. O wyniku rekrutacji nie zdecyduje np. źle skonstruowany życiorys.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ROZUMIENIE

35

36

37 MÓWIENIE

38

39

40

41 PISANIE

42

43 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

44 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ORGANIZACYJNE

45 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE TECHNICZNE

46 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA

47 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ARTYSTYCZNE

48 INNE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

49 INFORMACJE DODATKOWE

50 ZAŁĄCZNIKI

51 Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax


Pobierz ppt "EUROPEJSKIE Curriculum Vitae"

Podobne prezentacje


Reklamy Google