Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2 O organizatorach Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku. Statut założyciela Uczelni ma od 2002r. ma Firma C.L. Consulting i Logistyka Sp. Z o.o. Dzięki współpracy z grupą szkół francuskich ESIDEC w Metz – jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków oraz ICN Business School w Nancy, Zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie.

3 Międzynarodowy charakter uczelni
Od samego początku swojego istnienia Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ściśle współpracuje z wiodącymi uczelniami w Polsce i Europie, Wiedza przekazywana naszym studentom pokrywa się z wiedzą, jaką zdobywają francuscy studenci na pokrewnych specjalnościach, Absolwenci MWSLiT we Wrocławiu, studiów I i II stopnia otrzymują podwójny dyplom: polski i francuski ESIDEC, natomiast absolwenci studiów podyplomowych świadectwo polskie oraz certyfikat uczelni ICN Business School w Nancy, Współpraca z partnerem strategicznym – grupą szkół francuskich ESIDEC w Metz oraz ICN Business School w Nancy, zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie, Wielorakie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym pozwalają MWSLiT realizować formułę „edukacji otwartej” poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wykładów uzupełniających.

4 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu:
Największa wyższa szkoła logistyczna w południowo – zachodniej Polsce, Uhonorowana w 2003 roku Nagrodą Premiera Francji Jean- Pierre Raffarina (na zdjęciu), Lider wielu projektów UE, m.in.: EDULOG, Kompetentne Kadry Gospodarki, Akademicki Przedsiębiorca, Jako jedyna uczelnia niepubliczna w Polsce ma prawo do prowadzenia studiów drugiego stopni (magisterskich) na kierunku Logistyka, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest współzałożycielem Unii Akademickiej.

5 Dlaczego warto u nas studiować?
Wyróżnia nas: Najlepsza kadra profesjonalistów, Międzynarodowy charakter uczelni, Współpraca z firmą CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o., której doświadczenie w logistyce jest cennym elementem wykorzystywanym podczas zajęć, a zespół specjalistów zawsze służy wsparciem i doświadczeniem, Studia w MWSLiT we Wrocławiu przygotowują do pełnienia kierowniczych funkcji w firmach zarządzających procesami logistycznymi tak w przedsiębiorstwie, jak i w korporacjach międzynarodowych, kreują aktywną postawę absolwentów podejmujących pracę w charakterze operatorów logistycznych, specjalistów ds. gospodarki materiałowej, sterowania produkcją, spedycji i transportu, konsultantów i doradców ds. logistyki, Kształcimy specjalistów z dziedziny logistyki już od 10 lat.

6 Firmy które, skierowały swoich pracowników na studia w MWSLiT

7 Opinie naszych absolwentów
(…) Do państwa Uczelni zawitałem z wielu powodów. Po pierwsze, skierowała mnie tu jej dobra opinia oraz wykwalifikowana  kadra wykładowców i specjalistów z branży. Renoma wieloletniej Uczelni specjalizującej się głownie w dziedzinie logistyki mówi sama za siebie. Pracując w transporcie potrzebowałem odpowiedniego wykształcenia, które zagwarantowała mi Wasza Uczelnia. Po ukończeniu MWSLiT otrzymałem propozycję pracy na wyższym stanowisku i co za tym idzie lepsze wynagrodzenie! Pracuję w firmie logistycznej PCC Intermodal S.A. Specjalizujemy się w transporcie intermodalnym. Jestem odpowiedzialny za  koordynację transportu wg strategii "just in time". W pracy stale wykorzystuję wiedzę zdobytą podczas wykładów. Tempo rozwoju w branży logistycznej zmusza do stałego śledzenia nowych trendów i rozwiązań, co niewątpliwie zapewnia wybrana przeze mnie Uczelnia. Ukończenie studiów podyplomowych w MWSLiT otworzyło mi nową ścieżkę logistyczną po której swobodnie się poruszam w pracy, jako uczestnik konferencji, kongresów logistycznych w roli prelegenta lub gościa. Tomasz Krawczyk koordynator i specjalista d/s terminali i transportu PCC Intermodal S.A. Absolwent studiów podyplomowych nabór 2007 / 2008 MWSLiT we Wrocławiu

8 Opinie naszych absolwentów
(…) Do podjęcia studiów z zakresu logistyki zachęcił mnie mój ówczesny pracodawca. Po skończeniu studiów językowych znalazłem zatrudnienie w firmie transportowo-spedycyjnej na stanowisku asystent spedytora. Potrzebowałem wiedzy, aby móc z większą świadomością wykonywać powierzone mi obowiązki. Stąd trafny wybór studiów podyplomowych Logistyka Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw. Rozpoczynając naukę na MWSLiT we Wrocławiu oczekiwałem, że zapoznam się z procesami zachodzącymi w danym sektorze gospodarczym. Fakt, że zajęcia wykraczały poza dziedzinę, z którą byłem związany zawodowo, okazał się bardzo pozytywny. Pracując obecnie w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracownika administracyjno-logistycznego, już od samego początku rozumiałem wiele procesów zachodzących w firmie jak relacje związane z firmami transportowymi, zleceniodawcami i niektórymi procesami wewnątrzzakładowymi. Zajęcia na uczelni były prowadzone rzetelnie i ciekawie, a wykładowcy byli przygotowani do przekazywania wiedzy i potrafili zainteresować omawianymi przez siebie zagadnieniami. Szczególnie przydatne okazały się zajęcia praktyczne w postaci laboratoriów lub gier logistycznych ( symulacji). Wykładowców cechował dobry kontakt ze słuchaczami. Podsumowując, mogę powiedzieć, że rok nauki na studiach podyplomowych w MWSLiT we Wrocławiu stał się w moim przypadku okresem rozbudowania ogólnej wiedzy z dziedziny logistyki, którą obecnie wykorzystuję w pracy. Erwin Stróżyk, Pracownik administracyjno-logistyczny, PW Dart Sp. z o.o. Absolwent MWSLiT, Kierunek Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw

9 Oferta studiów podyplomowych
Cel studiów: Uzupełnienie wiedzy, Uzupełnienie kompetencji przydatnych dziś i w przyszłości, Podniesienie kwalifikacji zawodowych. Nasza oferta skierowana jest do: Kadry kierowniczej, Personelu z branży transportu, logistyki oraz handlu, Innych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

10 Laboratorium Inżynierii Logistycznej
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu, w trosce o ciągłe podnoszenie, jakości procesu kształcenia oraz jak najlepszy kontakt słuchaczy z praktycznymi rozwiązaniami spotykanymi w przemyśle, utworzyła w ramach zajęć laboratoryjnych specjalistyczne Laboratorium Inżynierii Logistycznej. Główny zakres działalności laboratorium : Automatyczna identyfikacja, Automatyka, Technologie magazynowania. W ramach zajęć Automatycznej Identyfikacji, Laboratorium Inżynierii Logistycznej oferuje słuchaczom m.in. Kurs Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych. Automatyczna identyfikacja w systemach logistycznych pozwala słuchaczom studiów podyplomowych na zdobycie minimalnej wiedzy praktycznej o stosowanych w przemyśle Technologiach.

11 Laboratorium Inżynierii Logistycznej
W ramach zajęć realizujemy m.in. takie tematy jak: Analiza nieznanego kodu, Zapisywanie informacji za pomocą kodów 2D, Badanie jakości kodu kreskowego, Poznanie cech czytników i ich wpływu na zastosowanie w praktyce, Poznanie od strony technicznej wad i zalet kodów 2D oraz ich konsekwencji dla implementacji, Przegląd technologii RFID stosowanych logistyce, Poznanie poprawnego odczytu transponderów, Zapoznanie się z aktywnymi i pasywnymi tagami specjalnymi, Problemy spotykane w zastosowaniu kart magnetycznych, stykowych i zbliżeniowych, oraz wiele innych wchodzących do kanonu tematu automatycznej identyfikacji.

12 Gry symulacyjne Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli również okazję praktycznie sprawdzić swoje kompetencje w zakresie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie i w ramach łańcucha dostaw. Służyć temu mają przeprowadzane gry symulacyjne w ilości 16 godzin dydaktycznych. W trakcie tych gier słuchacze weryfikują swoją wiedzę i umiejętności w zakresie planowania potrzeb materiałowych, sterowania zapasami, planowania produkcji i dystrybucji oraz funkcjonowania, jako ogniwo łańcuchów logistycznych.

13 Wykłady zagranicznych profesorów i praktyków
W strategii naszej uczelni współpraca międzynarodowa to niezwykle istotny element w zdobywaniu wiedzy przez naszych studentów. Nie powinno więc dziwić, że wykłady gości z zagranicy stanowią istotny element w procesie dydaktycznym MWSLiT, Wykłady francuskich gości pozwalają zapoznać się naszym studentom oraz kadrze dydaktycznej z najnowszymi trendami panującymi w sektorze TSL we Francji i w Europie Zachodniej. Prezentowane wyniki badań prowadzonych przez uczelnie francuskie stanowią inspirację dla zainteresowań naukowych naszych badaczy, Warto podkreślić, że możliwość zapoznania się z dorobkiem uczonych z Francji to – poza filologią romańską – wyjątek we Wrocławiu.

14 Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw / 1
Studia podyplomowe Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw zapewniają zdobycie wiedzy niezbędnej nowoczesnemu menadżerowi, Słuchacze posiądą specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania zintegrowanego łańcucha dostaw oraz zapoznają się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami logistycznymi, Studia zapewniają kształcenie wysokiej klasy menadżerów, którzy dzięki poszerzeniu swoich umiejętności nabywają kompetencji do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym, Program studiów został tak dostosowany, aby połączyć wiedzę menadżerską ze znajomością niezbędnych zagadnień inżynierskich, dzięki czemu kształcenie ma charakter kompleksowy, Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi słuchacze mają możliwość brania udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Laboratorium Inżynierii Logistycznej, symulacji oraz wykładów gości z zagranicy, Studia trwają dwa semestry, program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych.

15 Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw / 2
Program studiów: Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego, Analiza sytuacji decyzyjnych w logistyce, Systemy informatyczne w logistyce, Automatyczna identyfikacja IDE i elektroniczna wymiana danych EDI, Koszty i controlling logistyczny, Projektowanie systemów logistycznych, Zarządzanie nowoczesnym magazynem, Obrót opakowaniem - recykling, Gry logistyczne,

16 Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw / 3
10. Laboratorium inżynierii logistycznej, 11. Europejskie sieci transportowe, 12. Logistyka międzynarodowa, 13. Organizacja międzynarodowych centrów logistycznych - europejskie studia przypadków, 14. Etyka Zawodowa, 15. Sieci i Łańcuchy logistyczne, 16. Podstawy e - commerce, 17. Strategie logistyczne, 18. Zarządzanie projektami logistycznymi, 19. Usługi logistyczne.

17 Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu / 1
Studia kształcą wysokiej klasy specjalistów w obszarze dystrybucji i handlu, Słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania wspierające procesy logistyczne, metody kształtowana nowoczesnych strategii dystrybucji oraz zdobywają wiedzę z dziedziny nowoczesnych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych w obszarze handlu i dystrybucji, Absolwenci kierunku Systemu logistyczne w dystrybucji i handlu nabywają umiejętności wsparcia menadżerskiego i technicznego procesów logistycznych w obszarze handlu i dystrybucji, Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi słuchacze mają możliwość brania udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Laboratorium Inżynierii Logistycznej, symulacji oraz wykładów gości z zagranicy, Studia trwają dwa semestry, program studiów obejmuje 166 godzin dydaktycznych.

18 Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu / 2
Program studiów: 1. Procesy logistyczne w dystrybucji, 2. Sieci dystrybucyjne i handlowe, 3. Systemy magazynowania i centra logistyczne w dystrybucji, 4. Systemy transportowe w dystrybucji, 5. Usługi operatora logistycznego, 6. Systemy Auto – ID, 7. Marketingowe zarządzanie produktem, 8. System zarządzania produktem w handlu, 9. Planowanie przewozów w systemach dystrybucji,

19 Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu / 3
10. Laboratorium inżynierii logistycznej, 11. Systemy informatyczne wspomagające dystrybucję, 12. Obsługa komputerowa jednostek handlowych, 13. Controlling logistyczny, 14. Etyka zawodowa, 15. Gry logistyczne, 16. Zarządzanie projektem logistycznym, 17. Logistyka międzynarodowa w dystrybucji. 18. Sieci i łańcuchy logistyczne, 19. Obrót opakowaniami – recykling, 20. E – comemmerce.

20 Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie / 1
Jedyne takie studia w Polsce, które pozwalają podnieść kompetencje logistyczne w zupełnie nowym wymiarze, Program studiów ukierunkowany jest na projektowanie i usprawnianie procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w ramach łańcuchów dostaw, Słuchacze poznają wiedzę z obszaru doskonalenia wsparcia decyzji logistycznych, jak również tworzenia systemów planowania i kontroli, Absolwenci posiadają umiejętności tworzenia efektywnych procesów logistycznych i dbania o ich niezakłócony przebieg, Studia trwają dwa semestry, program studiów obejmuje 160 godzin dydaktycznych.

21 Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie / 2
Program studiów: 1. Projektowanie procesów logistycznych, 2. Planowanie logistyczne, 3. Analizy strategiczne i tworzenie strategii, 4. Zarządzanie procesowe, 5. Koszty logistyczne, 6. Procesowy rachunek kosztów, 7. Controlling finansowy, 8. Controlling operacyjny, 9. Normalizacja, 10. Controlling projektów logistycznych, 11. Controlling zasobów ludzkich, 12. Tworzenie prognoz dla potrzeb controllingu logistycznego, 13. Controlling obszaru dostaw, 14. Controlling systemu sterowania zapasami, 15. Controlling obsługi klienta, 16. Controlling w łańcuchu dostaw, 17. Symulacje logistyczne, 18. Systemy informatyczne wspierające działalność logistyczną.

22 E-manager – zarządzanie projektami multimedialnymi / 1
Studia organizowane są pod patronatem Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Współpracują z nami także wybitni specjaliści i praktycy współdziałający z portalem „nasza-klasa”.

23 E-manager – zarządzanie projektami multimedialnymi / 2
Celem studiów jest zapoznanie się z zagadnieniami bezpośrednio związanymi z nowymi mediami, a także z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami internetowymi, Tematyka studiów obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane z nowymi mediami, a także z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami internetowymi. Szczególny nacisk kładzie się na wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności związane z redagowaniem treści portali internetowych, także w ich technicznym aspekcie, Studia przeznaczone są dla osób działających na dynamicznie rozwijającym się rynku nowych mediów, mających innowacyjne pomysły na projekty nowych serwisów, managerów i pracowników firm z szeroko rozumianej branży internetowej, a także dla pracowników administracji, Kadrę stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz wybitni specjaliści i praktycy, między innymi z portalu „nasza-klasa”, Studia trwają dwa semestry, program studiów obejmuje 180 godzin dydaktycznych.

24 E-manager – zarządzanie projektami multimedialnymi / 3
Program studiów: 1. Media, Internet, Społeczeństwo, 2. Trendy w Internecie, 3. Internet, demokracja, społeczeństwo, zmiana, 4. Prawne aspekty Internetu, 5. Podstawy zarządzania projektami, 6. Praktyczne aspekty zarządzania projektami internetowymi, 7. Zarządzanie firmą internetową, strategie e-biznesu, podstawy e-commerce, 8. Badania rynkowe i marketingowe on-line, 9. Marketing w Internecie, 10. Media, media elektroniczne, media internetowe, 11. Zarządzanie kontentem portali internetowych, 12. Techniki internetowe: redagowanie, obróbka, montaż, 13. Administracja publiczna i Internet, 14. Gov 2.0, 15. E- komunikacja, 16. Seminarium dyplomowe.

25 Mediator – nowy zawód / 1 Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania nowego atrakcyjnego zawodu mediatora - specjalisty w dziedzinie rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki gospodarczej, Program studiów obejmuje problematykę mediacji: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, karnych, Ofertę kierujemy do osób z wyższym wykształceniem, prowadzących lub pracujących w sektorze firm logistycznych i transportowych, pracowników banków, pracowników kancelarii prawniczych etc., Program przygotowuje do wykonywania zawodu mediatora nie tylko w sprawach gospodarczych, ale też rodzinnych, jak około rozwodowych, opiekuńczych oraz cywilnych, np.. podział majątku czy dział spadku. Osoby, które ukończą studia, uzyskają uprawnienia do prowadzenia samodzielnej praktyki w dziedzinie mediacji w sprawach ekonomicznych, ale też rodzinnych oraz karnych, Studia trwają dwa semestry, program studiów obejmuje 220 godzin dydaktycznych.

26 Mediator – nowy zawód / 2 Program studiów: 1. Miejsce ADR w prawie,
2. Elementy prawa gospodarczego dla mediatorów, 3. Prawo gospodarcze procesowe z elementami mediacji, 4. Elementy prawa cywilnego dla mediatorów, 5. Prawo cywilne procesowe z elementami mediacji, 6. Elementy prawa karnego dla mediatorów, 7. Prawo karne procesowe z elementami mediacji, 8. Elementy prawa rodzinnego, opiekuńczego i karnego dla nieletnich, 9. Prawo procesowe rodzinne, opiekuńcze i karne dla nieletnich z elementami mediacji, 10. Wstęp do prawa: podział na gałęzie, struktura organów, 11. Egzekucja komornicza ugod mediacyjnych, 12. Prawne wskazania i przeciwwskazania do mediacji, 13. Umowa o mediacji, 14. Warsztat pisania ugod mediacyjnych w sprawach cywilnych, 15. Warsztat pisania ugod mediacyjnych w sprawach karnych, 16. Warsztat pisania ugod mediacyjnych w sprawach rodzinnych,  17. Warsztat pisania ugod mediacyjnych w sprawach rodzinnych , 18. Savoir vivre mediatora, 19. Korzyści z mediacji dla prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych, 20. Warsztat z psychologii komunikacji w mediacji,

27 Mediator – nowy zawód / 3 21. Psychologiczne i społeczne wskazania - przeciwwskazania do mediacji, 22. Etyka zawodowego mediatora, 23. Warsztat pracy mediatora, 24. Psychologia zachowań asertywnych na tle manipulacji w mediacji, 25. Analiza konfliktów dla mediatorów, 26. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu mediatora, 27. Warsztat mediacji cywilnych, 28. Warsztat mediacji gospodarczych, 29. Mechanizm budowania porozumienia mediacyjnego, 30. Warsztat mediacji karnej, 31. Warsztat mediacji rodzinnych, 32. Warsztat mediacji cywilnych, 33. Sytuacje trudne w mediacji, 34. Seminarium dyplomowe, 35. Praktyki sądowe, w tym: cywilne, gospodarcze, rodzinne, karne.

28 Zarządzanie Ochroną Zdrowia / 1
Studia realizowane są pod patronatem  Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Celem studiów podyplomowych Zarządzanie Ochroną Zdrowia jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania placówkami służby zdrowia w nowych warunkach, związanych z ich restrukturyzacją i oddłużeniem, Program studiów obejmuje problematykę zarządzania publicznymi i prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej oraz zagadnienia finansowania ochrony zdrowia. Zachodzące zmiany w naszym kraju, wynikające z konieczności dostosowania się do gospodarki rynkowej sprawiają, że potrzebna jest zintegrowana, wszechstronna wiedza z zakresu zarządzania, finansów, marketingu oraz prawa i rachunkowości. Studia umożliwią słuchaczom zapoznanie się z głównymi zagadnieniami z tych dziedzin, a także opanowanie i rozwinięcie podstawowych umiejętności interpersonalnych i menedżerskich z uwzględnieniem stosowanych współcześnie koncepcji i rozwiązań, Studia trwają dwa semestry, program zajęć obejmuje 220 godzin dydaktycznych.

29 Zarządzanie Ochroną Zdrowia / 2
Program studiów: 1.Podstawy organizacji i zarządzania, techniki zarządzania, 2.Prawo gospodarcze, 3.Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej, 4.Prywatyzacja i restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, 5.Marketing usług medycznych, 6.Medycyna rodzinna, zadania i obowiązki lekarza rodzinnego, 7.Kontraktowanie świadczeń medycznych, umowa z NFOZ, 8.Zarządzanie jakością w służbie zdrowia, 9.Medycyna pracy, 10.Etyka zawodowa; Etyka biznesu, 11.Prawo o fundacjach, 12.Zamówienia publiczne (obowiązujące przepisy), 13.Ubezpieczenia społeczne, 14.Podstawowe zasady prawa pracy, 15.Polityka zdrowotna, 16.Ratownictwo medyczne, 17.Systemy informatyczne w zakładach opieki zdrowotnej, oprogramowanie placówki, 18.Pozyskiwanie funduszy programów europejskich, 19.Seminarium dyplomowe.

30 Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu przygotowała program studiów podyplomowych kwalifikacyjnych, które umożliwią nauczycielom uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Oświaty, W rezultacie ukończenia studiów, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Posiada także umiejętności m.in. reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji i kultury, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówek edukacyjnych i kulturalnych, Studia podyplomowe trwają trzy semestry i obejmują łącznie 360 godzin dydaktycznych.

31 Edukacja dla bezpieczeństwa
Program studiów: 1. Problemy bezpieczeństwa państwa, 2. Zagrożenia czasu wojny, 3. Zagrożenia czasu pokoju, 4. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, 5. Obrona cywilna, 6. Ratownictwo i pierwsza pomoc, 7. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa, 8. Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu, 9. Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego, 10. Podstawowa terminologia i symbolika międzynarodowych systemów bezpieczeństwa, 11. Seminarium dyplomowe.

32 Zarządzanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach dotacji unijnych
Celem studiów jest umożliwienie nabycia kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat zasad realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach dotacji unijnych, Podczas trwania studiów omawiane są m.in. takie zagadnienia jak prawo zamówień publicznych, wprowadzanie do systemu realizacji EFS, podstawy zarządzania projektami, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, realizacja projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej, Studia trwają dwa semestry, program zajęć obejmuje 198 godzin dydaktycznych w tym 40 godzin języka angielskiego. .

33 Zarządzanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach dotacji unijnych
Program studiów: 1. Prawo zamówień publicznych, 2. Przygotowanie i realizacja projektu dofinansowanego w ramach funduszy unijnych, 2.1. Wprowadzenie do systemu realizacji EFS, 2.2. Podstawy zarządzania projektami, 2.3. Przygotowanie wniosku, 2.4. Realizacja projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej, Rozliczenia projektu realizowanego w ramach funduszy unijnych, Zamkniecie projektu realizowanego w ramach funduszy unijnych 4.1. Ustawa o finansach unijnych, 4.2. Raportowanie, archiwizacja i przechowywanie dokumentów, 4.3. Studium przypadku - dobre praktyki EFS, Pomoc Publiczna, 6. Język angielski w projektach.

34 Opłata przez uczestnika Opłata przez uczestnika
Koszt studiów Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw Systemy logistyczne w dystrybucji i handlu Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie Edukacja dla bezpieczeństwa E- manager Opłata rekrutacyjna Opłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 400 3600 3420 2 raty po 1800 4 raty po 900 Opłata rekrutacyjna Opłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 300 4000 3800 2 raty po 2000 4 raty po 1000

35 Opłata przez uczestnika
Koszt studiów Mediator – nowy zawód Zarządzanie ochroną zdrowia Opłata rekrutacyjna Opłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 400 3800 3610 2 raty po 1900 4 raty po 950

36 Opłata przez uczestnika Opłata przez uczestnika
Koszt studiów Zarządzanie i rozliczanie projektów realizowanych w ramach dotacji unijnych Bez języka angielskiego Z językiem angielskim Opłata rekrutacyjna Opłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 400 3600 3420 2 raty po 1800 4 raty po 900 Opłata rekrutacyjna Opłata za studia Opłata jednorazowa (5% zniżki) Opłata przez firmę Opłata przez uczestnika 400 4600 4380 2 raty po 2300 4 raty po 1150

37 Po ukończeniu każdego kierunku logistycznego studiów podyplomowych,
absolwent otrzymuje: świadectwo polskie, wydawane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu na druku MNiSW oraz certyfikat uczelni ICN Business School w Nancy we Francji.

38 WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ: www.mwsl.eu
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia podyplomowe: Joanna Cybulska tel


Pobierz ppt "Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google