Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria objęcia operatorów lotniczych EU ETS – wyłączenia z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa, 30 czerwca 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria objęcia operatorów lotniczych EU ETS – wyłączenia z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa, 30 czerwca 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria objęcia operatorów lotniczych EU ETS – wyłączenia z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa, 30 czerwca 2009r.

2 Działalność lotnicza objęta dyrektywą loty, które kończą się lub rozpoczynają na lotniskach znajdujących się na terytorium państwa członkowskiego, do którego zastosowania mają postanowienia Traktatu (ustanawiającego Wspólnotę Europejską) nie podlegają wyłączeniu na mocy Załącznika I do dyrektywy

3 Kategorie działań wymienione w Załączniku I Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Kody włączeń używane w systemie opłat trasowych Eurocontrol (CRCO) Odpowiednie adnotacje w planie lotu (pola 8 i 18) Wyłączenia – identyfikacja

4 Wyłączenie (a) loty wykonywane wyłącznie w celu przewozu – podczas oficjalnej misji – panującego monarchy i członków jego najbliższej rodziny, szefów państw, szefów rządów i ministrów wchodzących w skład rządów innego państwa niż państwo członkowskie UE; kod S w polu 18 planu lotu + adnotacja, że są to osoby z kraju innego niż państwo członkowskie UE

5 Wyłączenie (b) loty wojskowe wykonywane przez wojskowe statki powietrzne, loty służby celnej i policji; loty wojskowe – kody M albo X loty służby celnej i policji – kod P

6 Wyłączenie (c) loty związane z działaniami poszukiwawczo-ratowniczymi, loty przeciwpożarowe i gaśnicze oraz loty z pomocą humanitarną i loty służb ratownictwa medycznego, na które zezwolił właściwy organ; loty SAR – kod R i symbol STS/SAR w polu 18 loty PPOŻ i gaśnicze – symbol STS/FFR w polu 18 pomoc humanitarna – kod H i symbol STS/HUM loty ratownictwa medycznego – STS/MEDEVAC lub STS/HOSP

7 Wyłączenie (d) wszelkie loty wykonywane wyłącznie na mocy przepisów dotyczących lotów z widocznością określonych w Załączniku 2 do Konwencji chicagowskiej (loty VFR); odpowiednia adnotacja w polu 8 planu lotu

8 Wyłączenie (e) loty kończące się na lotnisku, z którego wystartował statek powietrzny, wykonywane bez międzylądowania (circular flights);

9 Wyłączenie (f) loty szkoleniowe wykonywane wyłącznie w celu uzyskania licencji lub uprawnień członków załogi statku powietrznego, jeżeli jest to potwierdzone odpowiednią adnotacją w planie lotu, pod warunkiem, że lot nie jest wykorzystywany do przewozu pasażerów ani ładunku lub do przebazowania statku powietrznego; kod T i symbol RMK/Training flight w polu 18

10 Wyłączenie (g) loty wykonywane wyłącznie dla celów badań naukowych lub w celu sprawdzenia, przetestowania lub przeprowadzenia procesu certyfikacji statku powietrznego lub urządzenia zarówno pokładowego, jak i naziemnego; kod N i symbol STS/FLTCK w polu 18

11 Wyłączenie (h) loty wykonywane statkami powietrznymi o maksymalnej certyfikowanej masie startowej (MTOW) mniejszej niż 5700kg; statki powietrzne o masie startowej 5700 nie podlegają wyłączeniu jednolita informacja o MTOW przekazana państwom i EUROCONTROL

12 Wyłączenie (i) loty wykonywane z tytułu świadczenia usług użyteczności publicznej zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 2408/92 na trasach w regionach najbardziej oddalonych określonych w art. 299 ust. 2 Traktatu WE lub na trasach, na których oferowana zdolność przewozowa nie przekracza 30000 miejsc rocznie; tylko loty w ramach regionów oddalonych

13 Wyłączenie (j) loty koncesjonowanych przewoźników lotniczych, którzy wykonują: -mniej niż 243 w jednym okresie przez trzy kolejne czteromiesięczne okresy lub - których łączna roczna emisja wynosi mniej niż 10000 ton CO2. w każdym z trzech okresów czteromiesięcznych (I-IV, V- VIII, IX-XII), w każdym roku w latach 2006-2008


Pobierz ppt "Kryteria objęcia operatorów lotniczych EU ETS – wyłączenia z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego Warszawa, 30 czerwca 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google