Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O Aniołach Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1,14). I.K.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O Aniołach Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1,14). I.K."— Zapis prezentacji:

1 O Aniołach Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1,14). I.K.

2 Słowo „anioł” pochodzi z j
Słowo „anioł” pochodzi z j. greckiego (angelos) i oznacza „posłaniec”, zwiastun”. Aniołowie z woli Bożej spełniają różne zadania, towarzyszą zbawczym wydarzeniom, zapewniają opiekę ludziom, ochraniają Kościół, prowadzą bój z szatanem, który trwa od zarania świata i prowadzą dusze do raju. Michał Archanioł jest przywódcą zastępów niebieskich. On jest też największym przeciwnikiem złych duchów, ratującym człowieka od ich zasadzek. To On, szczególnie w śmierci godzinie, przychodzi z pomocą człowiekowi i broni go od pokus i zwątpienia.

3 Aniołowie to istoty stworzone na obraz i podobieństwo Boże, które promieniują tym Bożym podobieństwem w wyższym stopniu od nas, stworzeń ludzkich. Jako duchy czyste, wolne od materii, nie są tak jak nasze dusze, uwiązane ani ograniczone przestrzenią. Poruszają się z szybkością myśli, toteż w dobrym i złym mogą o wiele więcej niż my jesteśmy zdolni. Wolni od materii mogą działać na materię w zadziwiający sposób. Jako istoty duchowe nie są widzialni, więc mogą być przy nas w wielkiej ilości, ale my tego nie odczuwamy chociaż wiele dookoła nas działają. Duchową naturę aniołów potwierdza szereg soborów powszechnych, jak np.: laterański IV (1215), lyoński II (1274), florencki ( ) czy watykański I ( ). Istnienie aniołów należy do prawd naszej wiary. Pośredniczą oni między Bogiem i ludźmi. Występują nie tylko w chrześcijaństwie i judaizmie, ale także w islamie i religiach staroirańskich.

4 Wedle Dunsa Szkota, Bóg na początku świata stworzył nieskończoną ilość aniołów. Według Biblii liczba aniołów jest ogromna: "Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim" (Dn 7, 10). "Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów..." (Hbr 12, 22). "I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga" (Łk 2, 13). "I słyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu... a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy" (Ap 5, 11). Znamy tych aniołów, którzy mieli jakieś zlecenie dane ze względu na Chrystusa czy też wobec ludzi. Na podstawie Pisma św. możemy podzielić aniołów na chóry. Ten teologiczny podział przyjmuje za kryterium stan natury, łaski i chwały. Nazwy aniołom nadał Dionizy Areopagita.

5 Ciekawostka: W wielu kościołach na tabernakulum można zobaczyć napis: „Ecce Panis Angelorum”, co znaczy „Oto Chleb Aniołów” (z Ps78).

6 Serafini (Iz 6, 2), Cherubini (Rdz 3, 24; Iz 37, 16; Ez 10, 3) i Trony (Kol 1, 16) to ci, którzy bezpośrednio wpatrują sią w twarz Boga, dla uwielbienia Boga. Kolejne chóry to Panowania (Kol 1, 16), które uczestniczą z polecenia Bożego w Jego mocy i wykonują polecone im zadania. Potem są same Moce (Ef 1, 20-21), które rozumieją, co dzieje się między istotą a działaniem każdego bytu. Po Mocach są Władze (Kol 1, 16), które wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. Kolejny chór to Księstwa (Kol 1, 16) które pomagają w zarządzeniu, wreszcie Archaniołowie (2 Tes 4, 15) i Aniołowie (Rz 8, 38). Archaniołowie zajmują się sprawami, które dotyczą społeczności czy większej ilości ludzi. Powołani są do zajmowania się sprawami ważnymi dla tych grup osób. Stąd ich pozycja jest istotna. Michał, Gabriel i Rafał - to jedyni aniołowie, jakich znamy z imienia.

7 Święty Michał Archanioł – „Któż jak Bóg” Święty Gabriel Archanioł – „Bóg jest moją siłą” Święty Rafał Archanioł – „Bóg uleczy” Anioł Stróż – Boży posłaniec Duchy czyste — aniołowie — jako byty stworzone z miłości przez Boga - Stwórcę, pojmują w prawdzie swoją zależność od Niego. Część z nich przyjęła tę prawdę, inna zaś część ją odrzuciła: odrzuciła zależność, zaprzeczając poznanej rzeczywistości. W tym znaczeniu aniołowie mają wolę, ale wolę utrwaloną dobrowolnie w oddaniu się Bogu. Byty duchowe istnieją poza czasem, dlatego wolny wybór ich pozostaje utrwalony w wieczności i nie podlega wahaniom. W tym znaczeniu stan aniołów bliski jest stanowi świętych w Chrystusowym królestwie miłości w niebie.

8 Archaniołowie są natury tej samej co Aniołowie; są to byty duchowe o ogromnej sile miłości, bezgranicznie oddane Panu Bogu i z Nim dzielące Jego miłość ku wszelkiemu stworzeniu, znajdujące szczęście we współpracy z Bogiem w Jego planach. Nie słudzy, a domownicy Jego — tak można by ich określić lepiej — wykonawcy woli Bożej, najbliżsi Mu, strzegący Jego praw. Anioły mogą nam pomóc w uwielbieniu Pana Boga. One całe żyją w Jego blasku. Posiadają potężną inteligencję i są świadome wspaniałości, doskonałości i mądrości planów Bożych, bo Bóg ich przed nimi nie ukrywa. Toteż ich działanie nie jest „ślepym” i posłusznym wykonawstwem, a współpracą wedle ich możliwości i „ukierunkowania" — bo każdy z aniołów stanowi indywidualność.

9 Każdy z nas przeżywa wiele trudnych sytuacji w codziennym życiu, w których nie możemy sobie poradzić. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Nie wszystko możemy pokonać, opierając się wyłącznie na własnych siłach. Z pomocą przychodzi nam Bóg przez Michała Archanioła, który pomaga w walce ze złem: z pokusami, złymi przyzwyczajeniami, częstym popełnianiem grzechów ciężkich. Nigdy nie jesteśmy sami, gdyż Boży posłaniec – czuwa, podpowiada dobre myśli, uczy, jak oprzeć się pokusie. Aniołowie i Archaniołowie są bardziej zwróceni ku człowiekowi niż inne byty duchowe. Dzielą miłość Pana Boga ku nam i Jego troskę i współczucie, ale bardziej obchodzi ich nasze życie wieczne niż powodzenie czy osiągnięcia w życiu doczesnym. Chyba że te osiągnięcia skierowane są na usługiwanie Bogu; wtedy mogą nam wręcz pomagać, gdyż łączy nas ta sama miłość i pragnienia. A możliwości mają ogromne.

10 „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem” (Wj 23,20). Liturgiczne święto ku czci Świętych Archaniołów obchodzimy 29 września, natomiast 2 października obchodzimy Święto Aniołów Stróżów. Modlitwa do świętych Aniołów Stróżów uczy nas zaufania do Boga, który ofiarował człowiekowi konkretną istotę duchową, dającą mu pomoc, opiekę i oparcie. Podczas liturgii Mszy Świętej wspólnie z aniołami wielbimy Boga: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosła­wiony, który idzie w imię Pańskie. Hosan­na na wysokości.”

11 Atrybuty Archanioła Michała
(Bożego Rycerza, Księcia/dowódcy anielskich wojsk): miecz tarcza zbroja waga (symbolizuje sprawiedliwość Bożą) niekiedy globus (opieka nad ziemią). Jest patronem policjantów, żołnierzy i małych dzieci, a także opiekuje się pielgrzymami i obcymi ludźmi. Daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w strasznym ucisku. Michał jest też dawcą cierpliwości i szczęścia.

12 Zadania aniołów: strzegą i prowadzą człowieka; strzegą przed złem; prowadzą ku dobru; wpatrują się w oblicze Boga Ojca; służą pomocą ludziom w ich zbawieniu. Oprócz duchów dobrych istnieją duchy złe. „Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił do was diabeł pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu” (Ap 12,12). Nigdy nie zrozumiemy tutaj na ziemi nieskończonego wymiaru miłości Bożej: Jezus umarł za nasze grzechy, wynagrodził Ojcu, a my zatwardziale trwamy w naszych grzechach, szukamy szczęścia tylko w życiu ziemskim, jak gdyby nie istniał Bóg, dusza nieśmiertelna i wieczność.

13 Pierwszym stworzeniem, które z woli Boga rozpoczęło walkę z szatanem jest św. Michał Archanioł. Jako Wódz Zastępów Jahwe (Tego, Który Jest) (Joz 5,14), razem z Aniołami prowadził tę pierwszą bitwę o chwałę Stwórcy, duchową bitwę ze zbuntowanymi duchami. Szatan strącony z nieba wraz z upadłymi duchami, pełen nienawiści rozpoczął walkę z ludźmi, którzy mieli zająć miejsce po upadłych duchach. Zwyciężył pierwszych rodziców zagarniając w niewolę całe ich potomstwo – całą ludzkość: „Cały świat leży w mocy złego” (1J 5,19). Św. Michał Archanioł wkraczając w historię zbawienia upadłej ludzkości będzie ciągle walczył w obronie chwały Bożej spiesząc jej na ratunek przeciwko atakom szatana. Kościół zwraca się do Niego „On jest księciem i wodzem zastępów niebieskich którego Kościół zawsze wzywał i winien na nowo przyzywać, aby wspomagał wiernych przeciwstawiać się demonowi, który: „jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć”(1P5,8)

14 Widząc wzmagające się działanie szatana, papież Leon XIII ułożył osobiście modlitwę „Święty Michale Archaniele broń nas w walce” i w 1886 r. rozesłał ją wszystkim biskupom, aby była odmawiana po Mszy Świętej. Bóg z pewnością nam pomoże, wspomoże w walce z szatanem i św. Michał Archanioł będzie się wstawiał za nami, jeśli będziemy Go prosić o pomoc: Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

15 Modlitwa jest potężną bronią w walce z szatanem
Modlitwa jest potężną bronią w walce z szatanem. Kto modli się otrzymuje moc Ducha Świętego do czynienia dobrze i odpędzania zasadzek złych duchów. Polecam następujące modlitwy: Koronka do Św. Michała Archanioła i Chórów Anielskich Nowenna do św. Michała Archanioła (20-28.IX) Litania do św. Michała Archanioła Dostojna Królowo Niebios Poświęcenie się św. Michałowi Archaniołowi Modlitwy za wstawiennictwem św. Michała Archanioła


Pobierz ppt "O Aniołach Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1,14). I.K."

Podobne prezentacje


Reklamy Google